• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

WGN.K5 - zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WGN.K5

Numer

Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

9

Edycja

2022-01-21

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997 r o  gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz.1899)
 • Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  7 grudnia 2004 r.  w   sprawie  sposobu  i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004r. nr 268 poz.2663)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Wodna 1, pokój nr 307, Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II nr 6

od poniedziałku do piątku w godzinach  800- 1600

Tel.0 23 674 92 42, adres e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości - WGN.K5-F1 

 • w 1 etapie
  • tytuł własności nieruchomości
  • wstępny projekt podziału na mapie zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000
 • w 2 etapie dokumenty wykonane przez geodetę uprawnionego:
  • mapa z projektem podziału (wszystkie posiadane egzemplarze)
  • wykaz zmian gruntowych (wszystkie posiadane egzemplarze)
  • wykaz synchronizacyjny (jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej)
  • protokół z przyjęcia granic nieruchomości
  • karta ewidencyjna budynków (jeżeli dzielone działki gruntu były zabudowane)

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Nie pobiera się.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

1 etap - do 14 dni

2 etap - do 14 dni

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • w 1 etapie -  Wydział Planowania Przestrzennego  wyda opinię w sprawie możliwości i sposobie  podziału nieruchomości
 • wniosek składa właściciel ( wszyscy współwłaściciele) lub wieczysty użytkownik (wszyscy współużytkownicy wieczyści) nieruchomości
 • w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
 • w 2 etapie - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wyda decyzję o zatwierdzeniu podziału
 • na podstawie art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 w związku z art. 17 pkt 1 Kodeksu  postępowania administracyjnego, od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
 • zgodnie z art.127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Ciechanów. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Ciechanów  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron   postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Wobec tego strony postępowania nie mają możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.     Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia  odwołania. W przypadku złożenia odwołania strona może zawrzeć w odwołaniu wniosek       o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie        niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, za zgodą pozostałych stron postępowania.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • złożyć wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału
 • odebrać  decyzję  za potwierdzeniem zwrotnym
 • po czternastu dniach odebrać  pozostałe dokumenty opatrzone klauzulą o zatwierdzeniu projektu podziału
 • przekazać ostateczną decyzję o podziale do Starostwa Powiatowego celem ujawnienia podziału w ewidencji gruntów
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2019-09-27 WGN.K5-F1 wniosek o podział nieruchomości.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 527
WGN.K5-F1 wniosek o podział nieruchomości.pdf 471,24KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-25 13:29
Aktualizacja publikacji
Joanna Łęgowska 2022-12-20 08:43
Wytworzenie publikacji
Joanna Łęgowska 2022-01-21 00:00
Zatwierdzenie
Joanna Łęgowska 2022-01-21 00:00
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry