BIP

Archiwum Uchwał Rady Miasta 2015

Kategoria: Sesja XVII [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
zip Uchwała Nr 67/VII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
2016-08-03 07:42
Tomasz Mielnicki
98.08KB
pdf Uchwała Nr 66/VII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie: uchwały Nr 207/XXIII/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zasad wydzierżawiania i udostępniania działek gruntów stanowiących mienie komunalne.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
2016-08-03 07:42
Tomasz Mielnicki
24.6KB
pdf Uchwała Nr 65/VII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie: nabycia nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
2016-08-03 07:42
Tomasz Mielnicki
194.8KB
pdf Uchwała Nr 64/VII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2016-08-03 07:41
Tomasz Mielnicki
24.39KB
pdf Uchwała Nr 63/VII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie: wystąpienia z członkostwa Gminy Miejskiej Ciechanów ze Stowarzyszenia Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
2016-08-03 07:41
Tomasz Mielnicki
34.17KB
pdf Uchwała Nr 62/VII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
2016-08-03 07:40
Tomasz Mielnicki
387.27KB
pdf Uchwała Nr 61/VII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 475/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych gimnazjów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
2016-08-03 07:40
Tomasz Mielnicki
32.01KB
pdf Uchwała Nr 60/VII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 474/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
2016-08-03 07:40
Tomasz Mielnicki
31.85KB
pdf Uchwała Nr 59/VII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie: udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2016-08-03 07:40
Tomasz Mielnicki
22.98KB
pdf Uchwała Nr 58/VII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2014 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
2016-08-03 07:39
Tomasz Mielnicki
1.38MB
Kategoria: Sesja XVI [ 17 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Nr 57/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015 w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
2016-08-03 07:48
Tomasz Mielnicki
31.54KB
pdf Uchwała Nr 56/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015 w sprawie: dokonania zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu wykazu osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie. Decyzją Wojewody Mazowieckiego dnia 30 kwietnia 2015 roku stwierdzono nieważność powyższej uchwały.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
2016-08-03 07:48
Tomasz Mielnicki
65.04KB
pdf Uchwała Nr 55/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015 w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa mazowieckiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
2016-08-03 07:47
Tomasz Mielnicki
24.85KB
zip Uchwała Nr 54/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
2016-08-03 07:47
Tomasz Mielnicki
174KB
pdf Uchwała Nr 53/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
2016-08-03 07:47
Tomasz Mielnicki
333.08KB
pdf Uchwała Nr 52/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015 w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
2016-08-03 07:46
Tomasz Mielnicki
46.02KB
pdf Uchwała Nr 51/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Ciechanowie a Gminą Miejską Ciechanów w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ciechanowie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
2016-08-03 07:46
Tomasz Mielnicki
24.83KB
pdf Uchwała Nr 50/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechanowie w budynku przy ulicy Sikorskiego 2, Pijanowskiego 5.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2016-08-03 07:45
Tomasz Mielnicki
19.03KB
pdf Uchwała Nr 49/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015 w sprawie: utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2016-08-03 07:45
Tomasz Mielnicki
41.2KB
pdf Uchwała Nr 48/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015 w sprawie: uaktualnienia wykazu ulic w granicach obwodów głosowania na terenie miasta Ciechanów oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
2016-08-03 07:44
Tomasz Mielnicki
75.31KB
pdf Uchwała Nr 47/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015 w sprawie: uaktualnienia wykazu ulic w granicach okręgów wyborczych na terenie miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
2016-08-03 07:44
Tomasz Mielnicki
72.51KB
pdf Uchwała Nr 46/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
2016-08-03 07:44
Tomasz Mielnicki
16.16KB
pdf Uchwała Nr 45/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015 w sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2016-08-03 07:44
Tomasz Mielnicki
199.67KB
pdf Uchwała Nr 44/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015 w sprawie: zbycia nieruchomości.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
2016-08-03 07:43
Tomasz Mielnicki
69.06KB
pdf Uchwała Nr 43/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015 w sprawie: zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ciechanowa na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
2016-08-03 07:43
Tomasz Mielnicki
27.38KB
pdf Uchwała Nr 42/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015 w sprawie: zmiany Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ciechanów na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
2016-08-03 07:43
Tomasz Mielnicki
29.57KB
pdf Uchwała Nr 41/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015 w sprawie: wniesienia do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ciechanowie wkładu niepieniężnego (aportu) celem podwyższenia kapitału Spółki i objęcia udziałów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
2016-08-03 07:43
Tomasz Mielnicki
27.11KB
Kategoria: Sesja XV [ 22 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Nr 186/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie:wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechanowie w budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 13
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
2016-07-26 14:52
Tomasz Mielnicki
133.89KB
pdf Uchwała Nr 185/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie: powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Ciechanów do opracowania Statutu Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
2016-07-26 14:52
Tomasz Mielnicki
133.3KB
zip Uchwała Nr 184/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie:wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
2016-07-26 14:52
Tomasz Mielnicki
14.86KB
zip Uchwała Nr 183/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie:zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
2016-07-26 14:51
Tomasz Mielnicki
84.14KB
zip Uchwała Nr 182/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie:określenia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów w 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2016-07-26 14:51
Tomasz Mielnicki
24.36KB
zip Uchwała Nr 181/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie:ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Dolina Rzeki Łydyni”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
2016-07-26 14:51
Tomasz Mielnicki
342.68KB
zip Uchwała Nr 180/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie:uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016 – 2032.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2016-07-26 14:51
Tomasz Mielnicki
368.19KB
pdf Uchwała Nr 179/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie: uchylenia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych w granicach miasta Ciechanowa.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
2016-07-26 14:50
Tomasz Mielnicki
204.33KB
pdf Uchwała Nr 178/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechanowie w budynku przy ulicy Płockiej 1A.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2016-07-26 14:50
Tomasz Mielnicki
133.83KB
pdf Uchwała Nr 177/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechanowie w budynku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 32A.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2016-07-26 14:50
Tomasz Mielnicki
134.13KB
pdf Uchwała Nr 176/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechanowie w budynku przy ulicy Karola Szwanke 18.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
2016-07-26 14:50
Tomasz Mielnicki
134.64KB
pdf Uchwała Nr 175/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechanowie w budynku przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego 44.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2016-07-26 14:49
Tomasz Mielnicki
133.85KB
pdf Uchwała Nr 174/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
2016-07-26 14:49
Tomasz Mielnicki
182.08KB
pdf Uchwała Nr 173/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
2016-07-26 14:49
Tomasz Mielnicki
153.65KB
pdf Uchwała Nr 172/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
2016-07-26 14:48
Tomasz Mielnicki
181.91KB
pdf Uchwała Nr 171/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
2016-07-26 14:48
Tomasz Mielnicki
262.96KB
zip Uchwała Nr 170/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie:wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
2016-07-26 14:48
Tomasz Mielnicki
272.53KB
pdf Uchwała Nr 169/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego harcerstwo.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
2016-07-26 14:48
Tomasz Mielnicki
131.82KB
pdf Uchwała Nr 168/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miasta Ciechanów i jej Komisji na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
2016-07-26 14:47
Tomasz Mielnicki
397.99KB
zip Uchwała Nr 167/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie:Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Ciechanowa na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
2016-07-26 12:41
Tomasz Mielnicki
189.41KB
zip Uchwała Nr 166/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie:Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
2016-07-26 12:41
Tomasz Mielnicki
68.45KB
zip Uchwała Nr 165/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie:Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
2016-07-26 12:41
Tomasz Mielnicki
71.31KB
Kategoria: Sesja XIV [ 35 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Nr 158/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
2016-11-16 12:59
Tomasz Mielnicki
548.76KB
zip Uchwała Nr 164/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
2016-07-27 14:51
Tomasz Mielnicki
115.91KB
zip Uchwała Nr 163/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
2016-07-27 14:50
Tomasz Mielnicki
239.79KB
pdf Uchwała Nr 162/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2016-07-27 14:36
Tomasz Mielnicki
130.14KB
pdf Uchwała Nr 161/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: zamiany nieruchomości.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
2016-07-27 14:28
Tomasz Mielnicki
339.84KB
pdf Uchwała Nr 160/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ciechanowa na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2016-07-27 14:27
Tomasz Mielnicki
133.3KB
pdf Uchwała Nr 159/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: opłaty targowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
2016-07-27 14:27
Tomasz Mielnicki
147.61KB
pdf Uchwała Nr 157/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Ciechanów lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
2016-07-27 14:23
Tomasz Mielnicki
193.04KB
pdf Uchwała Nr 156/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: opłaty od posiadania psów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
2016-07-27 14:23
Tomasz Mielnicki
138.91KB
pdf Uchwała Nr 155/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2016-07-27 14:22
Tomasz Mielnicki
134.14KB
pdf Uchwała Nr 154/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
2016-07-27 14:22
Tomasz Mielnicki
166.52KB
zip Uchwała Nr 153/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
2016-07-27 14:22
Tomasz Mielnicki
742.59KB
pdf Uchwała Nr 152/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: zmiany uchwały nr 133/XVI/07 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2007 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
2016-07-27 14:19
Tomasz Mielnicki
130.81KB
pdf Uchwała Nr 151/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
2016-07-27 14:19
Tomasz Mielnicki
144.07KB
pdf Uchwała Nr 150/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
2016-07-27 14:18
Tomasz Mielnicki
300.33KB
pdf Uchwała Nr 149/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: zatwierdzenia taryf i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2016r. na obszarze Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
2016-07-27 14:18
Tomasz Mielnicki
456.39KB
pdf Uchwała Nr 148/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechanowie w budynku przy ulicy Nadfosnej 3.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
2016-07-27 14:18
Tomasz Mielnicki
136.93KB
zip Uchwała Nr 147/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas nieokreślony.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2016-07-27 14:17
Tomasz Mielnicki
259.72KB
zip Uchwała Nr 146/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
2016-07-27 14:17
Tomasz Mielnicki
456.07KB
pdf Uchwała Nr 145/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
2016-07-27 14:17
Tomasz Mielnicki
133.51KB
pdf Uchwała Nr 144/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
2016-07-27 14:17
Tomasz Mielnicki
151.01KB
zip Uchwała Nr 143/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przez inne niż Gmina Miejska Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
2016-07-27 14:16
Tomasz Mielnicki
0.95MB
pdf Uchwała Nr 142/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: nabycia nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
2016-07-27 14:16
Tomasz Mielnicki
135.39KB
pdf Uchwała Nr 141/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechanowie w budynku przy ulicy 3 Maja 1.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2016-07-27 14:16
Tomasz Mielnicki
136.08KB
pdf Uchwała Nr 140/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
2016-07-27 14:15
Tomasz Mielnicki
280.91KB
zip Uchwała Nr 139/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
2016-07-27 14:15
Tomasz Mielnicki
420.92KB
zip Uchwała Nr 138/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: przyjęcia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
2016-07-27 14:15
Tomasz Mielnicki
3.29MB
zip Uchwała Nr 137/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r.poz.1118 z późn. zm.) na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
2016-07-27 14:14
Tomasz Mielnicki
34.83KB
pdf Uchwała Nr 135/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: zmiany uchwały nr 161/XII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wyniki sportowe.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
2016-07-27 14:13
Tomasz Mielnicki
209.6KB
zip Uchwała Nr 134/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: zmiany Statutu Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
2016-07-27 14:13
Tomasz Mielnicki
361.46KB
pdf Uchwała Nr 133/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
2016-07-27 13:48
Tomasz Mielnicki
319.91KB
pdf Uchwała Nr 132/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
2016-07-27 12:36
Tomasz Mielnicki
2.77MB
pdf Uchwała Nr 131/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
2016-07-27 12:29
Tomasz Mielnicki
165.7KB
zip Uchwała Nr 130/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie: Budżetu na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
2016-07-27 12:28
Tomasz Mielnicki
609.97KB
zip Uchwała Nr 129/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie:Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2016-07-27 12:28
Tomasz Mielnicki
215.17KB
Kategoria: Sesja XIII [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Nr 128/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015 w sprawie: ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ust.4 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
2016-07-29 08:16
Tomasz Mielnicki
49.64KB
pdf Uchwała Nr 127/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów położonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
2016-07-29 08:16
Tomasz Mielnicki
0.94MB
pdf Uchwała Nr 126/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015 w sprawie: zmiany uchwały nr 32/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „BLOKI I” w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
2016-07-29 08:16
Tomasz Mielnicki
1.21MB
zip Uchwała Nr 125/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
2016-07-29 08:16
Tomasz Mielnicki
165.64KB
pdf Uchwała Nr 124/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015 w sprawie: wyboru ławników.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
2016-07-29 08:15
Tomasz Mielnicki
24.11KB
pdf Uchwała Nr 123/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
2016-07-29 08:15
Tomasz Mielnicki
80KB
pdf Uchwała Nr 122/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015 w sprawie: przygotowania projektu uchwały ustalającej „zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
2016-07-29 08:15
Tomasz Mielnicki
28.42KB
pdf Uchwała Nr 121/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015 w sprawie: ustalenia regulaminu Bazaru Osiedlowego BLOKI w Ciechanowie przy ul. Sienkiewicza 77 i Targowiska Miejskiego w Ciechanowie przy ul. Płońskiej 28.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
2016-07-29 08:15
Tomasz Mielnicki
60.21KB
pdf Uchwała Nr 120/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015 w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu zwanym Dziennym Domem Seniora.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
2016-07-29 08:14
Tomasz Mielnicki
57.34KB
pdf Uchwała Nr 119/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015 w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
2016-07-29 08:14
Tomasz Mielnicki
254.81KB
pdf Uchwała Nr 118/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechanowie w budynku przy ulicy Stanisława Mikołajczyka 1.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
2016-07-29 08:13
Tomasz Mielnicki
25.79KB
zip Uchwała Nr 117/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przez inne niż Gmina Miejska Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
2016-07-29 08:13
Tomasz Mielnicki
309.03KB
Kategoria: Sesja XII [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Nr 115 XII 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2016-09-08 11:13
Tomasz Mielnicki
288.98KB
pdf Uchwała Nr 114 XII 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
2016-09-08 11:13
Tomasz Mielnicki
222.57KB
pdf Uchwała Nr 113 XII 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
2016-09-08 11:13
Tomasz Mielnicki
388.35KB
pdf Uchwała Nr 112 XII 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
2016-09-08 11:13
Tomasz Mielnicki
308.98KB
pdf Uchwała Nr 116/XII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr 106/X/2015 na rok 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
2016-07-29 08:39
Tomasz Mielnicki
27.65KB
pdf Uchwała Nr 111/XII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2015 w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. na lata 2016 – 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
2016-07-29 08:38
Tomasz Mielnicki
75.23KB
pdf Uchwała Nr 110/XII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
2016-07-29 08:37
Tomasz Mielnicki
335.01KB
Kategoria: Sesja XI [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Nr 109/XI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 września 2015 w sprawie: utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
2016-07-29 09:57
Tomasz Mielnicki
25.42KB
pdf Uchwała Nr 108/XI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 wrzesnia 2015 w sprawie: uaktualnienia wykazu ulic w granicach obwodów głosowania na terenie miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
2016-07-29 09:57
Tomasz Mielnicki
74.27KB
Kategoria: Sesja X [ 19 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Nr 107/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie: nadania nazw rondom i ulicom na terenie miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
2016-07-29 10:04
Tomasz Mielnicki
1.1MB
zip Uchwała Nr 106/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie:zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
2016-07-29 10:03
Tomasz Mielnicki
151.06KB
pdf Uchwała Nr 105/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
2016-07-29 10:03
Tomasz Mielnicki
340.16KB
pdf Uchwała Nr 104/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 57/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
2016-07-29 10:03
Tomasz Mielnicki
25.87KB
pdf Uchwała Nr 103/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie: przyjęcia Ciechanowskiego Programu Oddłużeniowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
2016-07-29 10:02
Tomasz Mielnicki
42.38KB
pdf Uchwała Nr 102/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr 85/X/2001 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2001 roku, w sprawie zasad wynajmowania i pięcioletniego programu gospodarowania lokalami, wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego z 2001r. Nr 267, poz. 6651 z późn. zm.).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 414
2016-07-29 10:02
Tomasz Mielnicki
596.57KB
pdf Uchwała Nr 101/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „TRAKT RZECZKOWSKA” w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2016-07-29 10:01
Tomasz Mielnicki
244.94KB
pdf Uchwała Nr 100/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2016-07-29 10:01
Tomasz Mielnicki
95.39KB
pdf Uchwała Nr 99/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2016-07-29 10:00
Tomasz Mielnicki
64.84KB
pdf Uchwała Nr 98/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
2016-07-29 10:00
Tomasz Mielnicki
319.4KB
pdf Uchwała Nr 97/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie: ustalenia regulaminu Bazaru Osiedlowego BLOKI w Ciechanowie przy ul. Sienkiewicza 77 i Targowiska Miejskiego w Ciechanowie przy ul. Płońskiej 28.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
2016-07-29 10:00
Tomasz Mielnicki
61.73KB
pdf Uchwała Nr 96/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2016-07-29 10:00
Tomasz Mielnicki
34.42KB
pdf Uchwała Nr 95/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu działek nr ewid: 1661/2, 1661/3, 1662/3 i części działki nr 1648/4, położonych w Ciechanowie przy ulicy Sienkiewicza obejmujących obszar o powierzchni ok. 0,76 ha.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
2016-07-29 09:59
Tomasz Mielnicki
120.38KB
pdf Uchwała Nr 94/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
2016-07-29 09:59
Tomasz Mielnicki
119.75KB
pdf Uchwała Nr 93/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
2016-07-29 09:59
Tomasz Mielnicki
64.52KB
pdf Uchwała Nr 92/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
2016-07-29 09:58
Tomasz Mielnicki
26.41KB
pdf Uchwała Nr 91/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2016-07-29 09:58
Tomasz Mielnicki
73.76KB
pdf Uchwała Nr 90/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 474/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
2016-07-29 09:58
Tomasz Mielnicki
31.46KB
pdf Uchwała Nr 89/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 475/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych gimnazjów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2016-07-29 09:57
Tomasz Mielnicki
31.21KB
Kategoria: Sesja VIII [ 13 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Nr 80/VIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
2016-07-29 12:34
Tomasz Mielnicki
25.06KB
pdf Uchwała Nr 79/VIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2015 w sprawie: uchylenia uchwał w sprawie zasad wydzierżawiania i udostępniania działek gruntów stanowiących mienie komunalne.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
2016-07-29 12:32
Tomasz Mielnicki
23.05KB
pdf Uchwała Nr 78/VIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Ciechanów na sztandarze Specjalistycznego Szpitala w Ciechanowie oraz okolicznościowym medalu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2016-07-29 12:32
Tomasz Mielnicki
35.05KB
pdf Uchwała Nr 77/VIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2015 w sprawie: przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
2016-07-29 12:31
Tomasz Mielnicki
59.55KB
pdf Uchwała Nr 76/VIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2015 w sprawie: zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „BLOKI”, dla części terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowie. Roztrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 03 lipca 2015 roku stwierdzono nieważność powyższej uchwały.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
2016-07-29 12:31
Tomasz Mielnicki
69.96KB
zip Uchwała Nr 75/VIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2015 w sprawie: emisji obligacji komunalnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
2016-07-29 12:31
Tomasz Mielnicki
45.17KB
zip Uchwała Nr 74/VIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
2016-07-29 12:31
Tomasz Mielnicki
117.62KB
pdf Uchwała Nr 73/VIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
2016-07-29 12:30
Tomasz Mielnicki
338.2KB
pdf Uchwała Nr 72/VIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2015 w sprawie: przyjęcia Raportu z wykonania programu ochrony środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów za lata 2013-2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
2016-07-29 12:22
Tomasz Mielnicki
1.41MB
pdf Uchwała Nr 71/VIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2015 w sprawie: rozwiązania Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2016-07-29 12:22
Tomasz Mielnicki
23.21KB
pdf Uchwała Nr 70/VIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2015 w sprawie: przyjęcia darowizny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
2016-07-29 12:21
Tomasz Mielnicki
242KB
pdf Uchwała Nr 69/VIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2015 w sprawie: nabycia nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
2016-07-29 12:21
Tomasz Mielnicki
202.7KB
pdf Uchwała Nr 68/VIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2015 w sprawie: przedłużenia na okres drugiego półrocza 2015r. obowiązywania dotychczasowych taryf i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2016-07-29 12:20
Tomasz Mielnicki
26.63KB
Kategoria: Sesja VII [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
zip Uchwała Nr 67 VII 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
2016-09-13 14:40
Tomasz Mielnicki
98.08KB
pdf Uchwała Nr 66 VII 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
2016-09-13 14:39
Tomasz Mielnicki
24.6KB
pdf Uchwała Nr 65 VII 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
2016-09-13 14:39
Tomasz Mielnicki
194.8KB
pdf Uchwała Nr 64 VII 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
2016-09-13 14:39
Tomasz Mielnicki
24.39KB
pdf Uchwała Nr 63 VII 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2016-09-13 14:38
Tomasz Mielnicki
34.17KB
pdf Uchwała Nr 62 VII 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
2016-09-13 14:38
Tomasz Mielnicki
387.27KB
pdf Uchwała Nr 61 VII 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
2016-09-13 14:38
Tomasz Mielnicki
32.01KB
pdf Uchwała Nr 60 VII 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
2016-09-13 14:37
Tomasz Mielnicki
31.85KB
pdf Uchwała Nr 59 VII 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
2016-09-13 14:37
Tomasz Mielnicki
22.98KB
pdf Uchwała Nr 58 VII 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
2016-09-13 14:37
Tomasz Mielnicki
1.38MB
Kategoria: Sesja VI [ 17 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Nr 57 VI 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
2016-09-13 12:58
Tomasz Mielnicki
31.54KB
pdf Uchwała Nr 56 VI 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
2016-09-13 12:58
Tomasz Mielnicki
65.04KB
pdf Uchwała Nr 55 VI 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
2016-09-13 12:58
Tomasz Mielnicki
24.85KB
zip Uchwała Nr 54 VI 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
2016-09-13 12:58
Tomasz Mielnicki
174KB
pdf Uchwała Nr 53 VI 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
2016-09-13 12:57
Tomasz Mielnicki
333.08KB
pdf Uchwała Nr 52 VI 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
2016-09-13 12:57
Tomasz Mielnicki
46.02KB
pdf Uchwała Nr 51 VI 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
2016-09-13 12:57
Tomasz Mielnicki
24.83KB
pdf Uchwała Nr 50 VI 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
2016-09-13 12:57
Tomasz Mielnicki
19.03KB
pdf Uchwała Nr 49 VI 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
2016-09-13 12:56
Tomasz Mielnicki
41.2KB
pdf Uchwała Nr 48 VI 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2016-09-13 12:56
Tomasz Mielnicki
75.31KB
pdf Uchwała Nr 47 VI 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
2016-09-13 12:56
Tomasz Mielnicki
72.51KB
pdf Uchwała Nr 46 VI 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
2016-09-13 12:55
Tomasz Mielnicki
16.16KB
pdf Uchwała Nr 45 VI 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
2016-09-13 12:55
Tomasz Mielnicki
199.67KB
pdf Uchwała Nr 44 VI 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2016-09-13 12:55
Tomasz Mielnicki
69.06KB
pdf Uchwała Nr 43 VI 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
2016-09-13 12:54
Tomasz Mielnicki
27.38KB
pdf Uchwała Nr 42 VI 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
2016-09-13 12:54
Tomasz Mielnicki
29.57KB
pdf Uchwała Nr 41 VI 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2016-09-13 12:54
Tomasz Mielnicki
27.11KB
Kategoria: Sesja V [ 13 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Nr 40/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015 w sprawie: nadania nazwy rondu na terenie miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
2016-08-03 07:53
Tomasz Mielnicki
362.06KB
pdf Uchwała Nr 39/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015 w sprawie: uczczenia Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
2016-08-03 07:52
Tomasz Mielnicki
34.89KB
pdf Uchwała Nr 38/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015 w sprawie: dokonania zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu wykazu osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie. Decyzją Wojewody Mazowieckiego dnia 02 kwietnia 2015 roku stwierdzono nieważność powyższej uchwały.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
2016-08-03 07:52
Tomasz Mielnicki
34.89KB
zip Uchwała Nr 37/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
2016-08-03 07:51
Tomasz Mielnicki
76.76KB
pdf Uchwała Nr 36/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015 w sprawie: ustalenia kryteriów przyjmowania dzieci do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
2016-08-03 07:51
Tomasz Mielnicki
33.97KB
pdf Uchwała Nr 35/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015 zmieniajaca Uchwałę Nr 170/XIII/2011 Rady Miasta Ciechanówz dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłaty za korzystanie z mienia komunalnego na Targowisku Miejskim w Ciechanowie przy ul. Płońskiej 28 i na Bazarze Osiedlowym „BLOKI” w Ciechanowie ul. Henryka Sienkiewicza 77.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
2016-08-03 07:50
Tomasz Mielnicki
24.48KB
pdf Uchwała Nr 34/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015 w sprawie: zmiany Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ciechanów na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2016-08-03 07:50
Tomasz Mielnicki
28.2KB
pdf Uchwała Nr 32/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „BLOKI I” w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
2016-08-03 07:50
Tomasz Mielnicki
2.74MB
pdf Uchwała Nr 33/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr 225/XIX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 maja 2012 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
2016-08-03 07:50
Tomasz Mielnicki
43.24KB
pdf Uchwała Nr 31/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
2016-08-03 07:49
Tomasz Mielnicki
306.63KB
pdf Uchwała Nr 30/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2016-08-03 07:49
Tomasz Mielnicki
71.98KB
pdf Uchwała Nr 29/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2016-08-03 07:49
Tomasz Mielnicki
50.19KB
pdf Uchwała Nr 28/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2016-08-03 07:49
Tomasz Mielnicki
50.62KB
Kategoria: Sesja IX [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Nr 88/IX/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie: utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2016-07-29 12:10
Tomasz Mielnicki
24.57KB
zip Uchwała Nr 87/IX/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
2016-07-29 12:10
Tomasz Mielnicki
140.34KB
pdf Uchwała Nr 86/IX/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
2016-07-29 12:10
Tomasz Mielnicki
35.83KB
pdf Uchwała Nr 85/IX/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
2016-07-29 12:09
Tomasz Mielnicki
503.31KB
pdf Uchwała Nr 84/IX/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie: aktualizacji oraz przedłużenia okresu obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 408
2016-07-29 12:09
Tomasz Mielnicki
1.41MB
pdf Uchwała Nr 83/IX/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie: powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
2016-07-29 10:33
Tomasz Mielnicki
22.96KB
pdf Uchwała Nr 82/IX/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
2016-07-29 10:33
Tomasz Mielnicki
56.14KB
pdf Uchwała Nr 81/IX/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie: zmiany Statutu Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2016-07-29 10:32
Tomasz Mielnicki
26.31KB
Kategoria: Sesja IV [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Nr 27/IV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie: zmian w składzie stałych Komisji Rady Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2016-08-03 07:55
Tomasz Mielnicki
20.04KB
pdf Uchwała Nr 26/IV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie: zmian w składzie stałych Komisji Rady Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
2016-08-03 07:55
Tomasz Mielnicki
19.74KB
pdf Uchwała Nr 25/IV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie: przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
2016-08-03 07:54
Tomasz Mielnicki
20.86KB
pdf Uchwała Nr 24/IV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie: zarządzenia wyborów do organów Osiedli.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2016-08-03 07:54
Tomasz Mielnicki
21.36KB
pdf Uchwała Nr 23/IV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie: nadania nazw ulicom na terenie miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
2016-08-03 07:54
Tomasz Mielnicki
292.86KB
pdf Uchwała Nr 22/IV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na działalność Gminy Miejskiej Ciechanów w zakresie telekomunikacji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2016-08-03 07:54
Tomasz Mielnicki
22.93KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 1481