• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Baza Rejestrów Urzędowych/Obwieszczenia Prezydenta

Obwieszczenia Prezydenta

Uchwaly - znaleziono: 740
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
WPP-.6733.10.2022 2022-05-16 13:58:47 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.05.2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa Powiatowego Domu Dzieci wraz z wiatą grillową, przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid. 41/9 (60-Krubin) położonej przy ul. Kruczej w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP.6733.16.2022 2022-05-13 08:54:48 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.05.2022 r. w sprawie wszczęte postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego: budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowych SN 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/NN oraz linii kablowych NN 0,4 kV ze złączem do zasilenia obiektu użyteczności publicznej, przewidzianej do realizacji na częściach działek numer ewidencyjny: 35, 69/2 (obręb 10 - Śródmieście) w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP.6733.11.2022 2022-05-12 15:11:45 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.05.2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa budynku usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.: 4094/21 (obręb 20-Scalenie) położonej przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie. Obowiązujący
. 2022-05-09 15:52:02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 9 maja 2022r. o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Ciechanów” Obowiązujący
WPP.6733.15.2022 2022-05-09 14:47:05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.05.2022r w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego: przebudowa drogi gminnej - ul. Rycerskiej w Ciechanowie, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 1059, 1069, 1125/1 oraz częściach działek nr ewid. 954/1, 1130/5, 1130/47, 1087 i 1053 położonych w Ciechanowie (obręb 30-Podzamcze) Obowiązujący
WPP.6733.14.2022 2022-04-29 12:34:15 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.04.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego: budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na częściach działek numer ewidencyjny: 704/2, 4488/9, 4907/4 i 4488/10 w Ciechanowie (obręb 10-Śródmieście). Obowiązujący
WPP. 6733.13.2022 2022-04-29 12:28:52 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.04.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego: budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na działkach numer ewidencyjny 4750/20 i 4750/29 oraz częściach działek numer ewidencyjny: 4751/12 i 4753 w Ciechanowie (obręb 20-Scalenie). Obowiązujący
WPP-PP.6730.11.2022 2022-04-28 12:14:13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa 8-miu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 4488/9, 4488/10 i 4907/4 (obręb 10 - Śródmieście), położonych przy ul. Płońskiej w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP.6733.9.2022 2022-04-15 12:11:16 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15.04.2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego: budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rzeczkowskiej, przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid.: 4620 (obręb 20-Scalenie) położonych w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP.6733.10.2022 2022-04-14 14:22:49 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14.04.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie wraz z wiatą grillową, przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid. 41/9 -położonej przy ul. Kruczej w Ciechanowie (obręb 60-Krubin). Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry