• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Baza Rejestrów Urzędowych/Obwieszczenia Prezydenta

Obwieszczenia Prezydenta

Uchwaly - znaleziono: 858
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
WPP.6733.18.2023 2023-11-23 15:17:50 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.11.2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE DN63mm wraz z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych (3 sztuki), przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 74 (obręb 80-Śmiecin Kolonia) oraz częściach działek nr ewid. 1648/17 (obręb 30-Podzamcze), 75/1, 70/6 i 75/6 (obręb 80 - Śmiecin Kolonia) w Ciechanowie. Obowiązujący
WGOŚ-ZM.6220.18.2023 2023-11-10 15:48:12 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10 listopada 2023 roku dotyczące wszczęcia postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali magazynowej \(centrum dystrybucji przesyłek kurierskich)wraz z częścią socjalno - biurową, portiernią, wiatami, zbiornikiem wody p.poż. i trafostacją oraz niezbędną infrastrukturą techniczną [...] i zagospodarowaniem terenu [...] na działce nr 35, obręb Niechodzin-Bielin w Ciechanowie” Obowiązujący
WPP.6733.21.2023 2023-11-09 15:00:21 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.11.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego: budowa oświetlenia ul. Ignacego Palińskiego, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 4398, 4400/1 i 4400/2 (obręb 10 - Śródmieście) w Ciechanowie Obowiązujący
WPP.6733.20.2023 2023-11-09 14:36:59 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.11.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego: budowa oświetlenia ul. Zygmunta Krasińskiego,przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 568 i 661 (obręb 30 - Podzamcze) - pasy drogowe ulic: Zygmunta Krasińskiego i Adolfa Dygasińskiego w Ciechanowie Obowiązujący
WPP.6730.106.2023 2023-11-09 11:24:43 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.11.2023 roku o zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ciechanów wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji na działkach numer ewidencyjny 1474/1, 1475/1, 896/27 (obręb 40 - Śmiecin) przy ulicy Granicznej w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP.6733.17.2023 2023-11-09 10:27:35 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.11.2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci kablowej średniego napięcia 15kV, przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid. 92/1 (obręb 50 - Szczurzyn) przy ul. Tysiąclecia w Ciechanowie. Obowiązujący
WGOŚ-ZM.6220.15.2023 2023-11-07 11:09:35 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 7 listopada 2023 roku o zebraniu materiału dowodowego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku magazynowego z częścią socjalno - biurową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 183/4 w Ciechanowie”. Obowiązujący
WPP.6733.28.2022 2023-10-31 14:08:42 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.10.2023 r., w sprawie przekazania akt sprawy w związku z wniesionymi odwołaniami od decyzji Prezydenta Miasta Ciechanów nr. 17/2023 z dnia 13.10.2023 r. Obowiązujący
WGOŚ-ZM.6220.7.2023 2023-10-31 13:46:45 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 października 2023 roku dotyczące wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych” na działkach ewid. nr 1750/1,[...] obręb 0030 Podzamcze; 1,[...] obręb 0050 Szczurzyn; 915 obręb 0010 Śródmieście; 390,149/2 obręb 0060 Krubin w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP.6733.18.2023 2023-10-27 11:35:44 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 27.10.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE DN63mm wraz z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych (3 sztuki), przewidzianej do realizacji w rejonie ul. Towarowej w Ciechanowie Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry