• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Baza Rejestrów Urzędowych/Obwieszczenia Prezydenta

Obwieszczenia Prezydenta

Uchwaly - znaleziono: 908
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
WGOŚ-ZM.6220.19.2022 2024-05-22 15:40:14 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22 maja 2024 r. o dopuszczeniu na prawach strony organizacji ekologicznej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia pn.: „Kompleks budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową, [...]” zlokalizowanego przy ul. Miłej na dz. ewid. o nr 198/9 i 198/2 obręb 0060 Krubin w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP.6730.6.2024 2024-05-20 15:21:27 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20.05.2024 r. w sprawie zakończenia postępowania dotyczącego inwestycji: budowa do 14-stu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz budynku mieszkalnego z częścią usługową, przewidzianej do realizacji na terenie działki nr ewid. 44/4 (obręb 40 – Śmiecin), położonej przy ul. Starowiejskiej w Ciechanowie. Obowiązujący
WGOŚ-ZM.6220.6.2024 2024-05-17 12:32:10 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, tj. studni nr 1 o głębokości 41,0 m, o maksymalnej godzinowej zdolności poboru wody wynoszącej 40 m3/h” na dz. o nr ewid. 98/8 obręb 0050 Szczurzyn w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP.6733.13.2024 2024-05-15 11:38:59 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15.05.2024 r. dotyczące wszczęcia postępowania: budowa sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działce numer ewidencyjny 7/12 oraz części działki numer ewidencyjny 7/4 (obręb 90 – Niechodzin – Bielin) położonych przy ul. Pęchcińskiej w Ciechanowie. Obowiązujący
WGOŚ-ZM.6220.19.2022 2024-05-10 15:10:51 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10 kwietnia 2024 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Kompleks budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową, garażami podziemnymi, [...]” zlokalizowanego przy ul. Miłej na dz. ewid. o nr 198/9 i 198/2 obręb 0060 Krubin w Ciechanowie. Obowiązujący
WGOŚ-ZM.6220.19.2023 2024-05-10 14:53:14 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10 maja 2024 r. o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zespołu budynków handlowo-usługowych z parkingami naziemnymi oraz infrastrukturą techniczną znajdujących się na działkach nr 35/17, 35/18, 35/19, 35/20 obręb 0050 Szczurzyn, ul. Niechodzka 5, Ciechanów” Obowiązujący
WPP.6733.12.2024 2024-05-07 14:09:18 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07.05.2024 r. dotyczące wszczęcia postępowania: przebudowa sieci elektroenergetycznej – budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/NN wraz z liniami kablowymi SN i NN oraz złączami, przewidzianej do realizacji na częściach działek numer ewidencyjny 427/4, 428/2 (obręb 10 – Śródmieście) położonych przy ulicy Strażackiej w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP.6733.11.2024 2024-05-02 11:56:42 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.05.2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 480/1 i 480/2 (obręb 10 – Śródmieście), przy ul. Warszawskiej w Ciechanowie Obowiązujący
WPP.6733.10.2024 2024-04-30 13:37:52 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.04.2024 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego: budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P1, przewidzianej do realizacji na częściach działek numer ewidencyjny 717/2, 787 (obręb 40 – Śmiecin) oraz 25/6 (obręb 50 – Szczurzyn) w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP.6733.9.2024 2024-04-30 13:36:37 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.04.2024 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego: budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych, przewidzianej do realizacji na częściach działek numer ewidencyjny 255/2, 255/1, 927/4, 927/5, 57, 65/2, 68, 69/2, 70, 71/5, 71/4, 41 (obręb 10 – Śródmieście) w Ciechanowie. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry