• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Baza Rejestrów Urzędowych/Obwieszczenia Prezydenta

Obwieszczenia Prezydenta

Uchwaly - znaleziono: 777
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
WGOŚ-ZM.6220.10.2021 2022-09-22 11:05:53 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19.09.2022 r. o odmowie wydania decyzji w sprawie uruchomienia instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych oraz zbierania odpadów w Ciechanowie przy ul. Towarowej 2 na działkach o numerach ewidencyjnych 6/21, 6/23 i 7/3 w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP.6733.34.2022 2022-09-21 10:22:18 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21.09.2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz z latarniami oświetlenia ulicznego w Ciechanowie, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid. 101/7, 101/14, 101/20 (obręb 70 - Gostkowo), oraz 1127/12 (obręb 30 - Podzamcze) w Ciechanowie Obowiązujący
WGOŚ-ZM.6220.3.2022 2022-09-20 13:38:39 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20 września 2022 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa strefy przyjęcia żywca w istniejącym zakładzie CEDROB S.A. - instalacji do uboju drobiu, zlokalizowanej w Ciechanowie przy ul. Płockiej 5” na działce nr ewid. 42/1 obręb 0050 Szczurzyn w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP.6730.77.2022 2022-09-14 15:36:12 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14.09.2022 r. dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji: przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo - usługowego na funkcję usługową (pokoje gościnne i gastronomia), przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 4/40 (obręb 50 - Szczurzyn), położonej przy ul. Mleczarskiej w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP.6733.26.2022 2022-09-09 14:36:56 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.09.2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa linii kablowej niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 4475/4 (10-Śródmieście) oraz 4618/1, 4618/8, 4618/7 i 4620 (20-Scalenie), położonych przy (oraz w pasie drogowym) ul. Rzeczkowskiej w Ciechanowie Obowiązujący
WPP.6733.30.2022 2022-09-02 14:16:30 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.09.2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego: usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV kolidującej z planowanym zagospodarowaniem terenu - rozbiórka fragmentu linii kablowych NN 0,4 kV oraz budowa linii kablowych NN 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działce numer ewidencyjny 4414/6 (obręb 10 - Śródmieście), położonej przy ul. Rzeczkowskiej w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP.6721.1.2015 2022-09-01 09:17:19 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 1 września 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „BLOKI I” - część B w Ciechanowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Obowiązujący
WPP.6720.1.2022 2022-09-01 09:14:14 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.09.2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów Obowiązujący
WPP.6733.27.2022 2022-08-25 14:04:45 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.08.2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: : budowa sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid. 954/1 (pas drogowy ul. Gostkowskiej), 1126/11, 1126/8 i 1126/16 (obręb 30 - Podzamcze), położonych w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP.6733.29.2022 2022-08-24 14:55:29 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24.08.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego: budowa i przebudowa sieci kablowej SN-15kV wraz ze słupami linii napowietrznej SN, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 90 i 92/1 (obręb 50 - Szczurzyn) w Ciechanowie. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry