• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Baza Rejestrów Urzędowych/Obwieszczenia Prezydenta

Obwieszczenia Prezydenta

Uchwaly - znaleziono: 702
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
WPP-AE.6733.28.2021 2021-09-17 11:24:37 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.09.2021r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV w celu usunięcia kolizji z farmą fotowoltaiczną, przewidzianej do realizacji na części działki nr ewidencyjny 337 (obręb 60-Krubin), położonej w rejonie ul. Zagrodowej w Ciechanowie. Obowiązujący
WGOŚ-ZM.6220.8.2021 2021-09-09 14:54:01 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 7 września 2021 r. dotyczące umorzenia w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dla pn. „Rozbudowa istniejącej instalacji do przetwarzania odpadów w Ciechanowie przy ul. Chabrowej 5” Obowiązujący
WPP-AE.6733.23.2021 2021-09-07 15:49:44 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07.09.2021r. w sprawie wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa kabl. linii elektr.: śred. i nis. napięcia wraz ze złącz. kabl. oraz słupa linii napowietrz. śred. napięcia w miejscu istniejącego na działce 4298/2, przewidzianej do realizacji na cz. dz. nr ewid.: 4299/16 i 4298/2 (10-Śródmieście) oraz 4307 i 4311/1 (20-Scalenie) - przy drodze gminnej łączącej się z ul. Pułtuską w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.26.2021 2021-09-06 14:29:41 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 06.09.2021r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa: odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P1, przewidzianej do realizacji na cz. działek nr ewid.: 4297/3 i 4294/2 oraz na działkach nr ewid.: 4297/2 i 4295/24, położonych przy ul.: Polskiej Organizacji Wojskowej i Kąckiej oraz w pasach drog. ww. ulic, w Ciechanowie (obręb 20-Scalenie). Obowiązujący
WPP-AE.6733.21.2021 2021-09-02 15:23:30 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.09.2021r. w sprawie wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim: przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego szpitala (z przeznaczeniem na oddział: zakaźny i psychiatryczny) wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, przewidzianej do realizacji na części działki nr ewidencyjny 4306/28 (obręb 10-Śródmieście) położonej przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-PP.6730.59.2021 2021-08-24 14:44:56 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24.08.2021 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji: dobudowa balkonu w parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego w lokalu nr 13 przy Osiedlu Ułanów 2 wraz z przebudową elewacji, przewidzianej do realizacji na części działki nr ewidencyjny 369/4 (obręb 10 - Śródmieście), położonej przy Osiedlu Ułanów w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.25.2021 2021-08-06 10:41:38 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 06.08.2021r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci wodociągowej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewidencyjny: 826/1 i 1144/4 oraz na działkach nr ewidencyjny: 1144/5, 1144/6, 1144/7 i 1144/8, położonych w pasach drogowych ulic: Monte Casino i Henryka Kuny, w Ciechanowie (obręb 40-Śmiecin). Obowiązujący
WPP-AE.6733.22.2021 2021-08-02 15:47:07 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.08.2021r. w sprawie wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: modernizacja systemu ciepłowniczego w Centralnej Ciepłowni PEC w Ciechanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji na części działki nr ewidencyjny 84/5 (obręb 90-Niechodzin-Bielin), położonej w rejonie ul. Tysiąclecia w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.20.2021 2021-07-28 14:16:16 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.07.2021r. w sprawie wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa odcinka sieci wodociągowej oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewidencyjny: 4299/16 (obręb 10-Śródmieście) oraz 4307 (obręb 20-Scalenie), położonych pomiędzy ulicami: Powstańców Wielkopolskich i Opinogórską, w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-PP.6730.100.2020 2021-07-27 13:48:27 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.07.2021 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji: przebudowa budynku usługowego (banku) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele usług oświaty (szkoła, przedszkole), przewidzianej do realizacji na działce numer ewidencyjny 484/1 obręb 10 - Śródmieście, położonej przy ul. 3 Maja w Ciechanowie. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry