• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Baza Rejestrów Urzędowych/Obwieszczenia Prezydenta

Obwieszczenia Prezydenta

Uchwaly - znaleziono: 815
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
WGOŚ-ZM.602.21.2022 2023-05-31 15:54:08 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31 maja 2023 roku o wyłożeniu projektu dokumentu: „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ciechanów do 2026 roku” Obowiązujący
WGOŚ-ZM.6220.7.2023 2023-05-19 11:12:46 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19.05.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ooś realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych” na działkach ewid. nr 1750/1, 1749/2, [...] obręb 0030 Podzamcze; 1, 6, 5/2, 4/95, [...] obręb 0050 Szczurzyn; 915 obręb 0010 Śródmieście; 390,149/2 obręb 0060 Krubin. Obowiązujący
WPP.6733.11.2023 2023-05-19 10:31:16 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19.05.2023 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego: budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV - linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działkach numer ewidencyjny: 559, 579/3, 591/1 (obręb 10 - Śródmieście) w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP.6733.7.2023 2023-05-18 14:33:50 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 18.05.2023r. w sprawie ponownego wszczęcia postępowania dot.wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego:przebudowa ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej,przewidzianej do realizacji na cz.dz.nr ewid.:8/3,17/1,7/2,24/3,24/1,25/11,18,25/4(obręb 40),1648/20,1648/26 (obręb 30). Obowiązujący
WPP.6733.9.2023 2023-05-15 14:47:15 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15.05.2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa pomnika ofiar obozu NKWD, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.: 1291/4 (obręb 30 - Podzamcze) w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP.6733.7.2023 2023-05-02 11:36:52 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.05.2023 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE DN63mm wraz z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych (2 sztuki), przewidzianej do realizacji na działkach numer ewidencyjny 1144/4, 1144/5, 1144/6 (obręb 40 - Śmiecin) w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP.6720.1.2022 2023-04-28 07:45:27 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Obowiązujący
WPP.6733.8.2023 2023-04-27 10:27:24 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 27.04.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN wraz z kanalizacją optotelekomunikacyjną dla elektrowni fotowoltaicznej „Grędzice”, przewidzianej do realizacji na terenie miasta i gminy Ciechanów. Obowiązujący
WPP.6733.9.2023 2023-04-26 14:03:11 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.04.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa pomnika ofiar obozu NKWD, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.: 1291/4 (obręb 30 - Podzamcze) w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP.6733.7.2023 2023-04-17 13:52:31 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.04.2023 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego: przebudowa ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 8/3, 17/1, 17/2, 24/3, 24/1, 25/11 (obręb 40 - Śmiecin) w Ciechanowie. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry