• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Baza Rejestrów Urzędowych/Obwieszczenia Prezydenta

Obwieszczenia Prezydenta

Uchwaly - znaleziono: 798
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
WPP.6733.3.2023 2023-01-26 10:23:26 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.01.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Gostkowskiej w Ciechanowie, przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid.: 1136 (obręb 30 - Podzamcze) w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP.6733.42.2022 2023-01-26 09:51:39 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.01.2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego dla inwestycji: numer ewidencyjny 37/2, 91/14, 91/16, 91/22, 94/24, 95/44, 95/45, 100/3 (obręb 70 - Gostkowo), 954/2, 1134/4, 483/3, 536 (obręb 30 - Podzamcze) - Gmina Miejska Ciechanów oraz na częściach działek numer ewidencyjny 104/2, 186/10, 200/1, 206/2, 207/2, 207/6, 212/12, 212/13 (obręb 13 - Kargoszyn) - Gmina Ciechanów. Obowiązujący
WPP.6733.2.2023 2023-01-25 10:57:10 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.01.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci wodociągowej z rur PE DN110, DN160, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 1/7, 1/20, 5/3, 4/3 i 1/3 (obręb 90 - Niechodzin-Bielin) w Ciechanowie Obowiązujący
WGOŚ-ZM.6220.19.2022 2023-01-19 13:31:30 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Kompleks budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, towarzyszącym zagospodarowaniem terenu oraz wewnętrznym układem komunikacyjnym i miejscami postojowymi" na dz. o nr ewid. 198/9 i 198/2 obręb 0060 Krubin w Ciechanowie. Obowiązujący
WIMID-IM.7031.4.34.2022 2023-01-17 15:22:14 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17 stycznia 2023 r.w sprawie przedstawienia do publicznej wiadomości projektu uchwały zawierającej wykaz kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Obowiązujący
WPP.6733.1.2023 2023-01-16 12:21:54 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.01.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa energetycznej sieci kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 7/12 i 7/18, położonych przy ul. Pęchcińskiej w Ciechanowie (obręb 90-Niechodzin-Bielin). Obowiązujący
WPP.6730.3.2023 2023-01-12 11:50:18 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.01.2023 roku o zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ciechanów wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji na działce numer ewidencyjny 4312 (obręb 20 - Scalenie) w rejonie ulicy Opinogórskiej w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP.6733.44.2022 2023-01-03 14:51:04 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.01.2023 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn63mm, przewidzianej do realizacji na części działki numer ewidencyjny 69/2, obręb 10 - Śródmieście, (pas drogowy ulicy Nadrzecznej) w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP.6733.41.2022 2022-12-29 12:21:38 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.12.2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV - linii kablowej nN 0,4 kV wraz z kablowymi rozdzielnicami szafowymi, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid. 4299/18, 4300/6, 4301/33, 4301/34, 4301/37, 4302/24, 4303/2, 4304/3, 4306/28 i 4302/27 (obręb 10 - Śródmieście) i 4307, 4318/3, 4318/4 (obręb 20 - Scalenie) w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP.6730.42.2022.WK 2022-12-22 15:14:14 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.12.2022 r. w sprawie wniesienia wniesieniem odwołania od decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działce nr ewidencyjny 977/1 (obręb 40 - Śmiecin), położonej przy ul. Granicznej w Ciechanowie Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry