• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Baza Rejestrów Urzędowych/Obwieszczenia Prezydenta

Obwieszczenia Prezydenta

Uchwaly - znaleziono: 937
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
WPP.6730.6.2024 2024-07-11 13:10:16 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.07.2024 r. w sprawie przekazania akt dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa do 14-stu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz budynku mieszkalnego z częścią usługową, przewidzianej do realizacji na terenie działki nr ewid. 44/4 (obręb 40 – Śmiecin), położonej przy ul. Starowiejskiej w Ciechanowie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie Obowiązujący
WPP.6730.52.2024 2024-07-09 14:40:12 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.07.2024 r. w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji: przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego nr 132 na funkcję mieszkalną w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sikorskiego 4A (w tym: budowa balkonu oraz zmiana geometrii otworów okiennych), przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid. 974/5 (obręb 10 – Śródmieście) w Ciechanowie. Obowiązujący
WGOŚ-ZM.6220.19.2022 2024-07-05 11:01:07 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie dopuszczenia Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Kompleks budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, [...]” zlokalizowanego przy ul. Miłej na dz. ewid. o nr 198/9 i 198/2 obręb 0060 Krubin w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP.6733.13.2024 2024-07-03 14:15:41 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.07.2024 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego: budowa sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działce numer ewidencyjny 7/12 oraz części działki numer ewidencyjny 7/4 (obręb 90 – Niechodzin – Bielin) położonych przy ul. Pęchcińskiej w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP.6733.13.2024 2024-07-03 13:07:44 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.07.2024 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego: budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P1, przewidzianej do realizacji na częściach działek numer ewidencyjny 717/2, 787 obręb 40 – Śmiecin oraz 25/6 (obecnie 25/8) obręb 50 – Szczurzyn w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP.6733.16.2024 2024-07-03 08:49:49 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.07.2024 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego: budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w drodze krajowej numer 50, przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid. 704/2 (obręb 10 – Śródmieście) w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP.6730.40.2024 2024-07-02 09:17:33 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.07.2024 r. w sprawie przekazania akt postępowania dotyczącego: budowy czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Rozy Roboty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w związku z wniesionym odwołaniem. Obowiązujący
WGOŚ-ZM.6220.8.2024 2024-07-01 08:33:58 Obwieszczenie prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 120144W ul. Fabrycznej w Ciechanowie wraz z budową P&R i dróg rowerowych” na działkach o nr ewid. 1750/1, 1749/2, 1750/4, 1749/1, 1749/3, [...] obręb 0030 Podzamcze, 1, 6, 5/2, 4/95, [...] obręb 0050 Szczurzyn, 915 obręb 0010 Śródmieście, 1/1, 390, 149/2 obręb 0060 Krubin w Ciechanowie. Obowiązujący
WGOŚ-ZM.6220.2.2024 2024-07-01 08:29:58 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sześciu budynków mieszkaniowych, wielorodzinnych z parkingami, infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu w m. Ciechanów, powiat ciechanowski, obręb ew. 0020 Scalenie, działka ew. 4316/12” Obowiązujący
WPP.6733.18.2024 2024-06-24 13:13:18 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24.06.2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: rozbudowa i przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego w Ciechanowie, przewidzianej do realizacji na terenie części działki nr ewid. 4306/28 (obręb 10 – Śródmieście), przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry