• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Zarządzenia Prezydenta

Uchwaly - znaleziono: 1585
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
123/2023 2023-10-03 14:08:13 Zarządzenie Numer 123/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.09.2023 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w Ciechanowie. Obowiązujący
121/2023 2023-09-18 11:06:12 Zarządzenie nr 121/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 18 września 2023 r. w sprawie: przyznania stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2022 roku. Obowiązujący
120/2023 2023-09-18 13:47:51 Zarządzenie numer 120/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Obowiązujący
119/2023 2023-09-06 11:07:53 Zarządzenie nr 119/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 1 września 2023 roku w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Przedszkola Numer 5 w Ciechanowie. Obowiązujący
118/2023 2023-09-06 11:06:49 Zarządzenie nr 118/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 1 września 2023 roku w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Numer 7 w Ciechanowie. Obowiązujący
117/2023 2023-09-06 11:05:43 Zarządzenie nr 117/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 1 września 2023 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Numer 7 w Ciechanowie. Obowiązujący
116/2023 2023-09-04 15:01:33 Zarządzenie Nr 116/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 1 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE-CRP na terenie całego kraju oraz wykonania przedsięwzięć obowiązujących w Urzędzie Miasta Ciechanów i jednostkach podległych Prezydentowi Miasta Obowiązujący
115/2023 2023-09-04 15:00:10 Zarządzenie Nr 115/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 1 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO na terenie całego kraju oraz wykonania przedsięwzięć obowiązujących w Urzędzie Miasta Ciechanów i jednostkach podległych Prezydentowi Miasta Obowiązujący
114/2023 2023-09-08 11:52:46 Zarządzenie Nr 114/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Obowiązujący
113/1/2023 2023-09-04 14:52:40 Zarządzenie Nr 113/1/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie: zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry