• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Archiwum Uchwał Rady Miasta 2014

Kategoria: Sesja XXXVIII [11]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2016-08-04 Uchwała Nr 456/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr 433/XXXVII/2013 na rok 2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
Uchwała Nr 456/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr 433/XXXVII/2013 na rok 2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2013 r. 24,43KB zobacz
pdf 2016-08-04 Uchwała Nr 455/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 zmieniająca rozporządzenie Nr 35 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
Uchwała Nr 455/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 zmieniająca rozporządzenie Nr 35 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego. 23,81KB zobacz
pdf 2016-08-04 Uchwała Nr 454/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trakt Rzeczkowska” w Ciechanowie.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
Uchwała Nr 454/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trakt Rzeczkowska” w Ciechanowie. 2,01MB zobacz
pdf 2016-08-04 Uchwała Nr 453/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
Uchwała Nr 453/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”. 42,8KB zobacz
pdf 2016-08-04 Uchwała Nr 452/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
Uchwała Nr 452/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. 42,56KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 450/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, położonych w Ciechanowie w budynkach przy ulicach: 11 Pułku Ułanów Legionowych 10, 11 Pułku Ułanów Legionowych 16, Okrzei 11, 11 Pułku Ułanów Legionowych 14, Pułtuska 12, Sienkiewicza 32A, Wyspiańskiego 46, Szwanke 18.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
Uchwała Nr 450/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, położonych w Ciechanowie w budynkach przy ulicach: 11 Pułku Ułanów Legionowych 10, 11 Pułku Ułanów Legionowych 16, Okrzei 11, 11 Pułku Ułanów Legionowych 14, Pułtuska 12, Sienkiewicza 32A, Wyspiańskiego 46, Szwanke 18. 34,55KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 449/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
Uchwała Nr 449/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 24,63KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 448/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
Uchwała Nr 448/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 24,04KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 447/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
Uchwała Nr 447/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 24,76KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 446/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
Uchwała Nr 446/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 25,26KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 445/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
Uchwała Nr 445/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 25,12KB zobacz
Kategoria: Sesja XXXIX [13]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 469/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr 298/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmiany opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
Uchwała Nr 469/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr 298/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmiany opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie. 29,59KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 468/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie zadania zarządzania przystankami zlokalizowanymi w ciągu dróg krajowych nr 50 i nr 60 w granicach administracyjnych Miasta Ciechanów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 416
Uchwała Nr 468/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie zadania zarządzania przystankami zlokalizowanymi w ciągu dróg krajowych nr 50 i nr 60 w granicach administracyjnych Miasta Ciechanów. 117,23KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 467/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Ciechanów jako elementu odznaki pamiątkowej i logo Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
Uchwała Nr 467/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Ciechanów jako elementu odznaki pamiątkowej i logo Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie. 21,35KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 466/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
Uchwała Nr 466/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie. 30,48KB zobacz
zip 2016-08-03 Uchwała Nr 465/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
Uchwała Nr 465/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014. 60,54KB -
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 464/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
Uchwała Nr 464/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. 291,59KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 463/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: nabycia przez Gminę Miejską Ciechanów udziału od Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wyzwolenia 19.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
Uchwała Nr 463/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: nabycia przez Gminę Miejską Ciechanów udziału od Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wyzwolenia 19. 24,13KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 462/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2014 - 2016.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
Uchwała Nr 462/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2014 - 2016. 135,95KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 461/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ciechanowa na 2014 rok.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
Uchwała Nr 461/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ciechanowa na 2014 rok. 25,76KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 460/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: zmiany Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Ciechanów na 2014 r.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
Uchwała Nr 460/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: zmiany Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Ciechanów na 2014 r. 25,08KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 459/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, położonych w Ciechanowie w budynkach przy ulicach: Powstańców Wielkopolskich 13, Nadfosna 4, Pułtuska 12.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
Uchwała Nr 459/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, położonych w Ciechanowie w budynkach przy ulicach: Powstańców Wielkopolskich 13, Nadfosna 4, Pułtuska 12. 29,57KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 458/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
Uchwała Nr 458/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze przetargu. 0,95MB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 457/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
Uchwała Nr 457/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze przetargu. 1,18MB zobacz
Kategoria: Sesja XL [18]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 487/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemcy, samodzielnego lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechanowie w budynku przy ulicy: 17 Stycznia 29.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
Uchwała Nr 487/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemcy, samodzielnego lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechanowie w budynku przy ulicy: 17 Stycznia 29. 24,93KB zobacz
zip 2016-08-03 Uchwała Nr 486/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: emisji obligacji komunalnych.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
Uchwała Nr 486/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: emisji obligacji komunalnych. 32,04KB -
zip 2016-08-03 Uchwała Nr 485/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
Uchwała Nr 485/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014. 59,6KB -
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 484/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
Uchwała Nr 484/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. 40,88KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 483/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: uaktualnienia wykazu ulic w granicach obwodu głosowania na terenie miasta Ciechanów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
Uchwała Nr 483/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: uaktualnienia wykazu ulic w granicach obwodu głosowania na terenie miasta Ciechanów. 71,37KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 482/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: uaktualnienia wykazu ulic w granicach okręgu wyborczego na terenie miasta Ciechanów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
Uchwała Nr 482/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: uaktualnienia wykazu ulic w granicach okręgu wyborczego na terenie miasta Ciechanów. 64,38KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 481/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
Uchwała Nr 481/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów. 26,76KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 480/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: nabycia nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Ciechanów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
Uchwała Nr 480/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: nabycia nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Ciechanów. 322,46KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 479/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Orylska” w Ciechanowie.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
Uchwała Nr 479/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Orylska” w Ciechanowie. 4,42MB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 478/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, położonych w Ciechanowie w budynku przy ulicy: Wyzwolenia 19.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
Uchwała Nr 478/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, położonych w Ciechanowie w budynku przy ulicy: Wyzwolenia 19. 26,11KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 477/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
Uchwała Nr 477/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym. 218,37KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 476/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 66/VI/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
Uchwała Nr 476/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 66/VI/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 25,69KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 475/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: określenia granic obwodów publicznych gimnazjów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
Uchwała Nr 475/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: określenia granic obwodów publicznych gimnazjów. 78,18KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 474/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
Uchwała Nr 474/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych. 99,51KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 473/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: zwolnienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
Uchwała Nr 473/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: zwolnienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów. 26,45KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 472/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
Uchwała Nr 472/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze przetargu. 372,54KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 471/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
Uchwała Nr 471/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze przetargu. 24,59KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 470/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
Uchwała Nr 470/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze przetargu. 295,63KB zobacz
Kategoria: Sesja XLI [24]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 511/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: powołania Skarbnika Miasta Ciechanów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
Uchwała Nr 511/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: powołania Skarbnika Miasta Ciechanów. 37,5KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 510/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: odwołania Skarbnika Miasta Ciechanów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
Uchwała Nr 510/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: odwołania Skarbnika Miasta Ciechanów. 38,28KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 509/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
Uchwała Nr 509/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. 24,11KB zobacz
zip 2016-08-03 Uchwała Nr 508/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
Uchwała Nr 508/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014. 109,79KB -
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 507/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
Uchwała Nr 507/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. 917,05KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 506/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 zmieniająca uchwałę Nr 198/XV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
Uchwała Nr 506/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 zmieniająca uchwałę Nr 198/XV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. 24,38KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 505/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 zmieniająca uchwałę Nr 268/XXIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 września 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
Uchwała Nr 505/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 zmieniająca uchwałę Nr 268/XXIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 września 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. 25,66KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 504/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 zmieniająca uchwałę Nr 210/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
Uchwała Nr 504/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 zmieniająca uchwałę Nr 210/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. 23,38KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 503/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ciechanowa na 2014 rok.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
Uchwała Nr 503/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ciechanowa na 2014 rok. 29,15KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 502/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: uchwalenia Programu „Ciechanowska Karta Dużej Rodziny”. Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 05.06.2014 stwierdzono nieważność rozdziału 4 zdania pierwszego w zakresie słów:"zameldowanych i".
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
Uchwała Nr 502/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: uchwalenia Programu „Ciechanowska Karta Dużej Rodziny”. Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 05.06.2014 stwierdzono nieważność rozdziału 4 zdania pierwszego w zakresie słów:"zameldowanych i". 133,91KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 501/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 05.06.2014 stwierdzono nieważność uchwały.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
Uchwała Nr 501/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 05.06.2014 stwierdzono nieważność uchwały. 38,31KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 500/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ciechanów. Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 05.06.2014 stwierdzono nieważność uchwały.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
Uchwała Nr 500/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ciechanów. Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 05.06.2014 stwierdzono nieważność uchwały. 44,33KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 499/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Bloki” w Ciechanowie, obejmującego działki nr: 1661/2, 1661/3, 1662/3 i część działki nr 1648/4.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
Uchwała Nr 499/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Bloki” w Ciechanowie, obejmującego działki nr: 1661/2, 1661/3, 1662/3 i część działki nr 1648/4. 195,19KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 498/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowych Gminy Miejskiej Ciechanów. Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 05.06.2014 stwierdzono nieważność załącznika nr 1 ust.10 lit. a, c, d, e, f, g, h, n, p.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
Uchwała Nr 498/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowych Gminy Miejskiej Ciechanów. Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 05.06.2014 stwierdzono nieważność załącznika nr 1 ust.10 lit. a, c, d, e, f, g, h, n, p. 39,66KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 497/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: zamiany nieruchomości.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
Uchwała Nr 497/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: zamiany nieruchomości. 36,77KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 496/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
Uchwała Nr 496/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze przetargu. 182,96KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 495/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
Uchwała Nr 495/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 185,47KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 494/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia udziałów w działce nr 1374/73 o pow. 369 m2, położonej w Ciechanowie przy ul. Okrzei 9 na rzecz właścicieli lokali.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
Uchwała Nr 494/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia udziałów w działce nr 1374/73 o pow. 369 m2, położonej w Ciechanowie przy ul. Okrzei 9 na rzecz właścicieli lokali. 23,63KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 493/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: zmiany uchwały Nr 82/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
Uchwała Nr 493/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: zmiany uchwały Nr 82/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 22,86KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 492/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
Uchwała Nr 492/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 23,66KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 491/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: zamiany nieruchomości.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
Uchwała Nr 491/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: zamiany nieruchomości. 26,62KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 490/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Miejskiej Ciechanów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
Uchwała Nr 490/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Miejskiej Ciechanów. 56,15KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 489/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
Uchwała Nr 489/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 22,93KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 488/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2013 rok.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
Uchwała Nr 488/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2013 rok. 22,47KB zobacz
Kategoria: Sesja XLII [8]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 519/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014 w sprawie: uchylająca uchwałę Rady Miasta Ciechanów Nr 506/XLI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku zmieniającą uchwałę Nr 198/XV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
Uchwała Nr 519/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014 w sprawie: uchylająca uchwałę Rady Miasta Ciechanów Nr 506/XLI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku zmieniającą uchwałę Nr 198/XV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. 22,87KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 518/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014 w sprawie: uchylająca uchwałę Rady Miasta Ciechanów Nr 505/XLI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku zmieniającą uchwałę Nr 268/XXIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 września 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
Uchwała Nr 518/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014 w sprawie: uchylająca uchwałę Rady Miasta Ciechanów Nr 505/XLI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku zmieniającą uchwałę Nr 268/XXIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 września 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa 24,73KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 517/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014 uchylająca uchwałę Rady Miasta Ciechanów Nr 504/XLI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku zmieniającą uchwałę Nr 210/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
Uchwała Nr 517/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014 uchylająca uchwałę Rady Miasta Ciechanów Nr 504/XLI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku zmieniającą uchwałę Nr 210/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. 23KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 516/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
Uchwała Nr 516/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 176,84KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 515/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014 w sprawie: uchylenia uchwał Nr 337/XXVII/2013 i Nr 338/XXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie sprzedaży lokali w przetargu.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
Uchwała Nr 515/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014 w sprawie: uchylenia uchwał Nr 337/XXVII/2013 i Nr 338/XXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie sprzedaży lokali w przetargu. 23,56KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 514/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014 w sprawie: uchylenia uchwały Nr 145/XI/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 września 2011r. w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze przetargu.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
Uchwała Nr 514/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014 w sprawie: uchylenia uchwały Nr 145/XI/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 września 2011r. w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze przetargu. 23,58KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 513/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, położonych w Ciechanowie w budynkach przy ulicach: Nadfosnej 7, Mikołajczyka 7.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
Uchwała Nr 513/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, położonych w Ciechanowie w budynkach przy ulicach: Nadfosnej 7, Mikołajczyka 7. 25,53KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 512/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
Uchwała Nr 512/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 20,17KB zobacz
Kategoria: Sesja XLIV [10]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
zip 2016-08-03 Uchwała Nr 529/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr 486/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
Uchwała Nr 529/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr 486/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. 0,94MB -
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 528/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
Uchwała Nr 528/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 43,83KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 527/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: wniesienia do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i objęcia udziałów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
Uchwała Nr 527/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: wniesienia do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i objęcia udziałów. 25,71KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 526/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: przejęcia od Powiatu Ciechanowskiego zadania zarządzania przystankami zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ciechanów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
Uchwała Nr 526/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: przejęcia od Powiatu Ciechanowskiego zadania zarządzania przystankami zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ciechanów. 40,2KB zobacz
zip 2016-08-03 Uchwała Nr 525/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
Uchwała Nr 525/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014. 82,92KB -
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 524/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr 268/XXIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 września 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
Uchwała Nr 524/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr 268/XXIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 września 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. 25,54KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 523/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr 198/XV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
Uchwała Nr 523/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr 198/XV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. 24,27KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 522/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr 210/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
Uchwała Nr 522/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr 210/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. 23,29KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 521/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechanowie w budynku przy ulicy Nadfosnej 3.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
Uchwała Nr 521/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechanowie w budynku przy ulicy Nadfosnej 3. 25KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 520/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: zmiany uchwały Nr 297/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania” zmienionej uchwałą Nr 439/XXXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów dnia 23 grudnia 2013 r.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
Uchwała Nr 520/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: zmiany uchwały Nr 297/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania” zmienionej uchwałą Nr 439/XXXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów dnia 23 grudnia 2013 r. 26,63KB zobacz
Kategoria: Sesja XLVI [9]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 557/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
Uchwała Nr 557/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. 176,15KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 556/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
Uchwała Nr 556/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze przetargu. 265,43KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 555/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 w sprawie: zmiany uchwały nr 303/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
Uchwała Nr 555/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 w sprawie: zmiany uchwały nr 303/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 60,98KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 554/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 w sprawie: zmiany uchwały nr 355/XXIX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 marca 2013 r.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
Uchwała Nr 554/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 w sprawie: zmiany uchwały nr 355/XXIX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 marca 2013 r. 42,01KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 553/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 w sprawie: zmiany uchwały nr 356/XXIX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
Uchwała Nr 553/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 w sprawie: zmiany uchwały nr 356/XXIX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. 32,66KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 552/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 w sprawie: nadania nazw ulicom na terenie miasta Ciechanów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
Uchwała Nr 552/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 w sprawie: nadania nazw ulicom na terenie miasta Ciechanów. 297,34KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 551/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechanowie w budynku przy ulicy Adama Asnyka 15.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
Uchwała Nr 551/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechanowie w budynku przy ulicy Adama Asnyka 15. 25,81KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 550/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SZCZURZYNEK” w Ciechanowie dla części terenu działki nr ewid. 108/6.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
Uchwała Nr 550/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SZCZURZYNEK” w Ciechanowie dla części terenu działki nr ewid. 108/6. 0,99MB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 549/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 w sprawie: utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
Uchwała Nr 549/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 w sprawie: utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 41,56KB zobacz
Kategoria: Sesja XLVII [12]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 569/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Miasta Ciechanów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
Uchwała Nr 569/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Miasta Ciechanów. 106,74KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 568/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
Uchwała Nr 568/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego. 25,59KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 567/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: zmiany planu pracy Rady Miasta Ciechanów i jej Komisji na 2014 rok.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
Uchwała Nr 567/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: zmiany planu pracy Rady Miasta Ciechanów i jej Komisji na 2014 rok. 26,67KB zobacz
zip 2016-08-03 Uchwała Nr 566/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
Uchwała Nr 566/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014. 143,22KB -
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 565/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
Uchwała Nr 565/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. 311,37KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 564/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ciechanowa na 2014 rok.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
Uchwała Nr 564/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ciechanowa na 2014 rok. 27,87KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 563/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: zmiany Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
Uchwała Nr 563/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: zmiany Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. 27,08KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 562/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
Uchwała Nr 562/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 243,8KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 561/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: przedłużenia obowiązywania taryf i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
Uchwała Nr 561/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: przedłużenia obowiązywania taryf i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 26,82KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 560/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
Uchwała Nr 560/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze przetargu. 25,55KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 559/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechanowie w budynku przy ulicy Wyzwolenia nr 19.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
Uchwała Nr 559/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechanowie w budynku przy ulicy Wyzwolenia nr 19. 24,85KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 558/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
Uchwała Nr 558/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 651,28KB zobacz
Kategoria: Sesja XLIX [6]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 575/XLIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 listopada 2014 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KOLONIJNA” w Ciechanowie.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
Uchwała Nr 575/XLIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 listopada 2014 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KOLONIJNA” w Ciechanowie. 2,02MB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 574/XLIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 listopada 2014 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sady Gostkowskie III” w Ciechanowie.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
Uchwała Nr 574/XLIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 listopada 2014 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sady Gostkowskie III” w Ciechanowie. 3,72MB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 573/XLIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 listopada 2014 w sprawie: sprzedaży lokalu w domu wielomieszkaniowym.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
Uchwała Nr 573/XLIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 listopada 2014 w sprawie: sprzedaży lokalu w domu wielomieszkaniowym. 24,15KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 572/XLIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 listopada 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
Uchwała Nr 572/XLIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 listopada 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 23,96KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 571/XLIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 listopada 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
Uchwała Nr 571/XLIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 listopada 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 23,9KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 570/XLIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 listopada 2014 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Samorządu Miasta Ciechanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
Uchwała Nr 570/XLIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 listopada 2014 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Samorządu Miasta Ciechanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 78,18KB zobacz
Kategoria: Sesja III [13]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 21/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi Pana Andrzeja Ślesickiego.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
Uchwała Nr 21/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi Pana Andrzeja Ślesickiego. 40,64KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 20/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr 540/XLV/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r. wprowadzającej zmiany w uchwale nr 469/XXXIX/2014 z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmiany opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
Uchwała Nr 20/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr 540/XLV/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r. wprowadzającej zmiany w uchwale nr 469/XXXIX/2014 z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmiany opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie. 25,02KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 19/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 36/IV/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
Uchwała Nr 19/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 36/IV/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 23,77KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 18/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: określenia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów w 2015 r.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
Uchwała Nr 18/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: określenia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów w 2015 r. 55,16KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 17/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Ciechanów na 2015 r.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
Uchwała Nr 17/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Ciechanów na 2015 r. 215,06KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 16/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
Uchwała Nr 16/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. 132,62KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 15/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
Uchwała Nr 15/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. 161,43KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 14/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miasta Ciechanów i jej Komisji na 2015 rok.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
Uchwała Nr 14/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miasta Ciechanów i jej Komisji na 2015 rok. 102,52KB zobacz
zip 2016-08-03 Uchwała Nr 13/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2015
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
Uchwała Nr 13/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2015 788,95KB -
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 12/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
Uchwała Nr 12/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. 235,82KB zobacz
zip 2016-08-03 Uchwała Nr 11/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
Uchwała Nr 11/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 29,83KB -
zip 2016-08-03 Uchwała Nr 10/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
Uchwała Nr 10/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014. 117,27KB -
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 9/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
Uchwała Nr 9/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. 279,85KB zobacz
Kategoria: Sesja II [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 8/II/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 08 grudnia 2014 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
Uchwała Nr 8/II/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 08 grudnia 2014 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta. 24,72KB zobacz
Kategoria: Sesja I [7]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 7/I/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2014 w sprawie: wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Ciechanów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
Uchwała Nr 7/I/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2014 w sprawie: wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Ciechanów. 21,98KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 6/I/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2014 w sprawie: powołania składów liczbowych i osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ciechanów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
Uchwała Nr 6/I/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2014 w sprawie: powołania składów liczbowych i osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ciechanów. 26,53KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 5/I/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2014 w sprawie: ustalenia liczby radnych wchodzących w skład stałych Komisji Rady Miasta Ciechanów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
Uchwała Nr 5/I/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2014 w sprawie: ustalenia liczby radnych wchodzących w skład stałych Komisji Rady Miasta Ciechanów. 21,2KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 4/I/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2014 w sprawie: ustalenia liczby i nazw stałych Komisji Rady Miasta Ciechanów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
Uchwała Nr 4/I/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2014 w sprawie: ustalenia liczby i nazw stałych Komisji Rady Miasta Ciechanów. 172,45KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 3/I/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2014 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Ciechanów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
Uchwała Nr 3/I/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2014 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Ciechanów. 20,4KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 2/I/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2014 w sprawie: ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Ciechanów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
Uchwała Nr 2/I/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2014 w sprawie: ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Ciechanów. 19,32KB zobacz
pdf 2016-08-03 Uchwała Nr 1/I/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Ciechanów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
Uchwała Nr 1/I/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Ciechanów. 19,82KB zobacz
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry