• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Obwieszczenia inne

Uchwaly - znaleziono: 114
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
RIOŚ.R.6220.5.2022 2023-11-24 10:26:58 Obwieszczenie Wójta Gminy Opinogóra Górna w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Opinogóra Górna dnia 7 grudnia 2022 dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa drogi obwodowej w ramach inwestycji pt. Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul.Przasnyskiej oraz Decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.. Obowiązujący
AB419 2023-11-23 15:20:44 Informacja o adresie strony internetowej, na której publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych. Obowiązujący
WM_20230323 2023-03-27 15:27:07 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2023 roku o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 roku. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.194.2022.MW 2022-09-15 10:58:08 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu ścieków przemysłowych zawerających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu z dz nr 10 obręb Podzamcze. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.212.2022.IR 2022-09-05 11:19:34 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - wykonanie urządzeń wodnych na dz nr 5/15, 9/4 obręb Krubin miasto Ciechanów. powiat ciechanowski, województwo mazowieckie . Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.146.2022.MW 2022-06-20 12:29:59 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo. Obowiązujący
WABiI.6740.366.2021.JK 2021-09-10 10:50:28 Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 08 września 2021 roku dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej 010KD oraz miejsc postojowych w rejonie nowo budowanego ronda przy ul. Granicznej”. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.175.2021.IR 2021-08-27 10:56:58 Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu sączka drenarskiego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 147/29 obręb Chrzanówek, miasto Ciechanów. Obowiązujący
lI.6220.5.2021.BP 2021-07-05 13:17:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn.29 czerwca 2021r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni słonecznych na działkach o nr ew 10 i 11 w obrębie Bielin gmina Ciechanów Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.147.2021.KK 2021-06-21 12:20:54 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych pochodzących z myjni samochodowej usytuowanej na terenie Stacji Paliw nr 4319 w Mławie na dz nr 744/7 oraz 744/10 Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry