• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Obwieszczenia inne

Uchwaly - znaleziono: 112
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
WA.ZUZ.1.4210.314.2022.KK 2023-01-23 10:49:31 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych to jest studni wierconej numer 4 bis na działce numer 135/2 obręb 0050 Szczurzyn, miasto Ciechanów, powiat ciechanowski i studni wierconej numer 5 na działce numer 104/2 obręb Szczurzyn, miasto Ciechanów, powiat ciechanowski oraz pobór wód podziemnych ze studni wierconej numer 3, 4 bis i 5 dla potrzeb technologicznych Zakładu. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.194.2022.MW 2022-09-15 10:58:08 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu ścieków przemysłowych zawerających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu z dz nr 10 obręb Podzamcze. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.212.2022.IR 2022-09-05 11:19:34 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - wykonanie urządzeń wodnych na dz nr 5/15, 9/4 obręb Krubin miasto Ciechanów. powiat ciechanowski, województwo mazowieckie . Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.146.2022.MW 2022-06-20 12:29:59 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo. Obowiązujący
WABiI.6740.366.2021.JK 2021-09-10 10:50:28 Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 08 września 2021 roku dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej 010KD oraz miejsc postojowych w rejonie nowo budowanego ronda przy ul. Granicznej”. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.175.2021.IR 2021-08-27 10:56:58 Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu sączka drenarskiego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 147/29 obręb Chrzanówek, miasto Ciechanów. Obowiązujący
lI.6220.5.2021.BP 2021-07-05 13:17:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn.29 czerwca 2021r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni słonecznych na działkach o nr ew 10 i 11 w obrębie Bielin gmina Ciechanów Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.147.2021.KK 2021-06-21 12:20:54 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych pochodzących z myjni samochodowej usytuowanej na terenie Stacji Paliw nr 4319 w Mławie na dz nr 744/7 oraz 744/10 Obowiązujący
WG.661.1.1.2021 2021-06-16 14:36:04 Zawiadomienie i Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 15.06.2021r. o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Śmiecin Obowiązujący
LI.6220.5.2021.BP 2021-06-10 11:57:06 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych na działkach nr ew.10 i 11 w obrębie Bielin gmina Ciechanów Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry