• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Uchwały Rady Miasta

Uchwaly - znaleziono: 1132
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
754/LXXV/2023 2023-12-01 13:20:40 Uchwała Nr 754/LXXV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: pozostawienia bez rozpoznania skargi na działania Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie Obowiązujący
753/LXXV/2023 2023-12-01 13:20:43 Uchwała Nr 753/LXXV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu Obowiązujący
752/LXXV/2023 2023-12-01 13:20:45 Uchwała Nr 752/LXXV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopad 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Obowiązujący
751/LXXV/2023 2023-12-01 13:20:47 Uchwała Nr 751/LXXV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Obowiązujący
750/LXXV/2023 2023-12-01 13:20:50 Uchwała Nr 750/LXXV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Obowiązujący
749/LXXV/2023 2023-12-01 13:20:52 Uchwała Nr 749/LXXV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny Obowiązujący
748/LXXV/2023 2023-12-01 13:20:56 Uchwała Nr 748/LXXV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2023 r.w sprawie: uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w obrębie strefy ochronnej pomnika przyrody Obowiązujący
747/LXXV/2023 2023-12-01 13:20:59 Uchwała Nr 747/LXXV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 Obowiązujący
746/LXXV/2023 2023-12-01 13:21:04 Uchwała Nr 746/LXXV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 Obowiązujący
745/LXXV/2023 2023-12-01 13:21:09 Uchwała Nr 745/LXXV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Miejskiej Ciechanów w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry