• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Uchwały Rady Miasta

Uchwaly - znaleziono: 1172
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
794/LXXXI/2024 2024-04-10 10:01:31 Uchwała Nr 794/LXXXI/2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie: wyboru ławników Obowiązujący
793/LXXX/2024 2024-03-07 11:58:33 Uchwała Nr 793/LXXX/2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 07 marca 2024 r. w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników w wyborach uzupełniających Obowiązujący
792/LXXIX/2024 2024-03-01 12:55:07 Uchwała Nr 792/LXXIX/2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 01 marca 2024 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Obowiązujący
791/LXXIX/2024 2024-03-01 13:07:22 Uchwała Nr 791/LXXIX/2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 01 marca 2024 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do Zarządów Osiedli Obowiązujący
790/LXXIX/2024 2024-03-01 13:05:45 Uchwała Nr 790/LXXIX/2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 01 marca 2024 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Obowiązujący
789 /LXXIX/2024 2024-03-01 13:04:21 Uchwała Nr 789 /LXXIX/2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 01 marca 2024 r.w sprawie: zmiany uchwały Nr 761/LXXVI/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie określenia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów w 2024 r. Obowiązujący
788/LXXIX/2024 2024-03-01 13:01:43 Uchwała Nr 788/LXXIX/2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 01 marca 2024 r.w sprawie: zmiany uchwały Nr 479/XLVIII/2022 z dnia 27.01.2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Ciechanowie, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Ciechanów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków. Obowiązujący
787/LXXIX/2024 2024-03-01 13:01:44 Uchwała Nr 787/LXXIX/2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 01 marca 2024 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Miasta Ciechanów Nr 268/XXIII/2012 z dnia 27 września 2012 w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. Obowiązujący
786/LXXIX/2024 2024-03-01 12:54:46 Uchwała Nr 786/LXXIX/2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 01 marca 2024 r. Obowiązujący
785/LXXIX/2024 2024-03-01 12:54:44 Uchwała Nr 785/LXXIX/2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 01 marca 2024 r.w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry