• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Informacje Urzędu/Programy strategiczne/Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE CIECHANÓW

Polityka społeczna Ciechanowa, której bazą jest społeczność zamieszkała na terenie miasta określona została dokumentem pod nazwą „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Ciechanów”.

Społeczność to skupisko ludzi i instytucji w obrębie, którego jednostki i grupy mają możliwość wykonania pełnego obrotu koła życiowych działań, zrealizowania zróżnicowanych form indywidualnej aktywności życiowej, tj. nauka, praca, rozrywka i wypoczynek, kontakty społeczne, zainteresowania itp.

Istotą funkcjonowania społeczności jest jej zdolność stawiania i realizowania celów oraz potrzeb w taki sposób, by zapewnić przeżycie i samorealizację jej członków. Aby jakaś społeczność była funkcjonalną z punktu widzenia oczekiwań jej członków musi posiadać:

  • pewne formy organizacyjne na użytek zróżnicowanych funkcji oraz
  • sieć wyspecjalizowanych instytucji umożliwiających wyjście naprzeciw potrzebom swych członków.

Każda społeczność wypracowuje także właściwe dla siebie systemy wsparcia uruchamiane w wypadku pojawienia się problemów społecznych lub wówczas, gdy jednostka lub grupa znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, której przezwyciężenie wykracza poza ich własne środki, możliwości i uprawnienia. W sferze działań socjalnych celem głównym jest zatem dbałość o to, by jednostki i rodziny (zwłaszcza żyjące w trudnych warunkach) miały dostęp do systemu wsparcia społecznego i zasobów społecznych umożliwiających osiągnięcie potencjału koniecznego do samodzielnego funkcjonowania.

Zasoby społeczne mogą być zarówno bardzo namacalnymi w swej istocie – pieniądze, mieszkanie, żywność, opieka domowa i instytucjonalna, transport, odzież, jak również walorami niematerialnymi, takimi jak wiedza, odwaga, pomysłowość, inicjatywa, zachęta, humanizm, miłość itp. Na zasoby składają się, zatem zarówno konkretne jednostki z ich osobowościami i materialnymi walorami oraz ich najbliższe społeczne otoczenie (rodzina, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi), jak też formalne i nieformalne grupy, organizacje, stowarzyszenia, instytucje, a także to co dała ludziom natura (przyroda, kopaliny).

Pod pojęciem bezpieczeństwa socjalnego jednostki lub grupy rozumie się na ogół możliwość i gwarancje zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych. Inaczej mówiąc społeczność dąży do zbudowania w miarę spójnego i skutecznego systemu instytucjonalnej ochrony bezpieczeństwa swych obywateli, by dać im możliwość i gwarancję zaspokojenia różnorodnych potrzeb, dążeń, aspiracji i oczekiwań pojedynczych ludzi i grup.

To zaś, co zostanie uznane za potrzeby podstawowe jednostek i grup oraz kryteria ich hierarchizacji jest zawsze wpisane w tło historyczne, kulturowe, ustrojowe i warunki ekonomiczne konkretnego społeczeństwa, konkretnej zbiorowości. Podstawą polityki społecznej w Mieście Ciechanów jest strategia, która określa, misję, cele i kierunki działania oraz Programy Operacyjne. Dokument ten poddany ocenie radnych miasta oraz środowisk związanych bezpośrednio z polityką społeczną, a następnie przyjęty przez Radę Miasta określa opcje rozwoju poszczególnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego mających bezpośredni i pośredni wpływ na rozwiązywanie problemów społecznych.

W dalszej części opracowania przedstawiono wyniki będące kompilacją debaty strategicznej i autorskiego uporządkowania wyników prac uczestników sesji strategicznej, która odbyła się w siedzibie Wyższej Szkoły Humanistycznej w Ciechanowie w dniu 30 września 2005 roku.

Zaproponowane sformułowania celów i kierunków są spójne z dokumentami określającymi politykę społeczną na szczeblu krajowym i regionalnym oraz uwzględniają propozycje uczestników debaty strategicznej. Dodatkowym elementem mającym wpływ na ostateczny kształt dokumentu jest zamieszczony Raport o Stanie Pomocy Społecznej opracowany przy merytorycznym udziale pracowników Urzędu Miasta, jak również Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działającego na terenie miasta.

Dokument ten zawiera podstawowe informacje o polityce społecznej w Mieście Ciechanów, uwzględniając stan jednostek polityki społecznej o charakterze lokalnym. W tworzenie strategii zostało włączonych ponad dwadzieścia osób, będących reprezentantami środowisk społecznych i samorządowych, zajmujących się, na co dzień problematyką polityki społecznej. Dokument został poprzedzony listą uczestników, którzy brali udział w sesji strategicznej.

Kategoria: Strategia [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-09-17 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście CIechanów
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście CIechanów 1,3MB zobacz
pdf 2016-09-08 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Ciechanów
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 437
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Ciechanów 702,32KB zobacz
Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2016-08-02 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Ciechanów
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 635
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Ciechanów 702,32KB zobacz
pdf 2016-08-02 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Ciechanów
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 623
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Ciechanów 702,32KB zobacz
pdf 2016-08-02 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Ciechanów
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 568
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Ciechanów 702,32KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-29 09:25
Aktualizacja publikacji
Paweł Żochowski 2016-09-08 12:10
Wytworzenie publikacji
Gmina Miejska Ciechanów 2016-09-08 12:09
Zatwierdzenie
Gmina Miejska Ciechanów 2016-09-08 12:09
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry