• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Uchwały Rady Miasta

Uchwaly - znaleziono: 1202
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
804/LXXXII/2024 2024-04-25 13:23:39 Uchwała Nr 804/LXXXII/2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Obowiązujący
803/LXXXII/2024 2024-04-25 13:32:52 Uchwała Nr 803/LXXXII/2024r Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2024 r w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Ciechanowie, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Ciechanów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków. Obowiązujący
802/LXXXII/2024 2024-04-25 13:24:25 Uchwała Nr 802/LXXXII/2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2024 r w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 789/1 z obrębu 10-Śródmieście Obowiązujący
801/LXXXII/2024 2024-04-25 13:32:25 Uchwała Nr 801/LXXXII/2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów Obowiązujący
800/LXXXII/2024 2024-04-25 13:33:16 Uchwała Nr 800/LXXXII/2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2024 r.w sprawie: zmiany Uchwały Nr 735/LXXV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ciechanów na 2024 r. Obowiązujący
799/LXXXII/2024 2024-04-25 13:33:41 Uchwała Nr 799/LXXXII/2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 Obowiązujący
798/LXXXII/2024 2024-04-25 13:34:14 Uchwała Nr 798/LXXXII/2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów Obowiązujący
797/LXXXII/2024 2024-04-25 13:36:04 Uchwała Nr 797/LXXXII/2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie: udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok Obowiązujący
796/LXXXII/2024 2024-04-25 13:36:14 Uchwała Nr 796/LXXXII/2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2023 rok Obowiązujący
795/LXXXII/2024 2024-04-25 13:36:19 Uchwała Nr 795/LXXXII/2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2024 r w sprawie: udzielenia Prezydentowi Miasta Ciechanów wotum zaufania. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry