• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Obwieszczenia inne

Uchwaly - znaleziono: 116
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
lI.6220.5.2021.BP 2021-07-05 13:17:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn.29 czerwca 2021r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni słonecznych na działkach o nr ew 10 i 11 w obrębie Bielin gmina Ciechanów Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.147.2021.KK 2021-06-21 12:20:54 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych pochodzących z myjni samochodowej usytuowanej na terenie Stacji Paliw nr 4319 w Mławie na dz nr 744/7 oraz 744/10 Obowiązujący
WG.661.1.1.2021 2021-06-16 14:36:04 Zawiadomienie i Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 15.06.2021r. o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Śmiecin Obowiązujący
LI.6220.5.2021.BP 2021-06-10 11:57:06 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych na działkach nr ew.10 i 11 w obrębie Bielin gmina Ciechanów Obowiązujący
WABiI.6740.211.2021.AC 2021-05-26 13:50:13 Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 maja 2021roku w sprawie z wniosku Prezydenta Miasta Ciechanów o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej ul Andersena w Ciechanowie. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.32.2021.IR 2021-04-30 11:54:57 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w spr pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych - rowu RŁ-12, znajdującego się na działce o nr 5/12 obręb Krubin, wylotem znajdującym się na dz o nr 9/4 obręb Krubin, pochodzących z terenu Zakładu Budmat Auto 2 sp zo o Obowiązujący
LI.6220.5.2021.BP 2021-04-28 10:50:00 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 kwietnia 2021r. w spr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 10 i 11 w obrębie Bielin gmina Ciechanów Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.55.2021.KK 2021-04-21 11:20:46 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie dot pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących ze stacji kontroli pojazdów zlokalizowanej na dz nr 4105/1 Scalenie Obowiązujący
LI.6220.3.2021.BP 2021-04-15 11:12:22 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 kwietnia 2021r. w spr przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech elektrowni fotowoltaicznych na działkach nr ew.: 40, 41, 62, 63/2, 43, 67 i 25 Obręb Bielin gmina Ciechanów Obowiązujący
wA.ZUZ.1.4210.66.2021.IR 2021-03-26 09:31:00 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce nr 4296/2 obręb Scalenie Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry