• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Informacje Urzędu/Ogłoszenia i inne informacje/Ogłoszenia wydziałów/Informacja Gminy Miejskiej Ciechanów o zamiarze (..)

Informacja Gminy Miejskiej Ciechanów o zamiarze rozpoczęcia przebudowy ulic (dróg) oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Data publikacji:
13 Sierpnia 2018
Ważne do:
2018-10-08 15:43:00

Informacja

Gminy Miejskiej Ciechanów

o zamiarze rozpoczęcia przebudowy ulic (dróg) oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2222) informuję, że planowane są do realizacji następujące zadania:

 1. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: Marii Curie-
  Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej”.
 2. „Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych ul. Ludowej,
  Spacerowej, ul. Wędkarskiej, ul. Wrzosowej, ul. Kruczej w Ciechanowie”.
 3. ,,Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych: ul. Dygasińskiego,
  Bartołda, ul. Andersena,  ul. Opinogórskiej w Ciechanowie”.

W ramach w/w inwestycji może powstać obowiązek zlokalizowania w pasie drogowym kanału technologicznego, chyba, że w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej niniejszej informacji, nie zgłoszono zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Kanał udostępniany będzie na zasadach określonych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych należy kierować na adres:

Gmina Miejska Ciechanów

ul. Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów

Zgodnie z art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

 1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasileniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 6B ustawy o drogach publicznych: „podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 7, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszt wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom”.

Powyższa informacja zostaje udostępniona na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów www.umciechanow.pl i przesłana do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,
ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia i inne informacje
pdf 2018-08-13 Informacja_kanal_technologiczny
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
Informacja_kanal_technologiczny 349,08KB zobacz
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry