• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia publiczne/Powyżej 30 tys. euro / 130 tys. zł. netto

Powyżej 30 tys. euro / 130 tys. zł. netto

Zamówienia publiczne - znaleziono: 320
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
„Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II w Ciechanowie” realizowanego w ramach projektu pn.: „Ciechanów – więcej zieleni i wody, mniej betonu” 2024-06-17 2024-07-08
Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń na piętrze budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie wraz z robotami zewnętrznymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby działalności związanej z podopiecznymi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – ETAP III” BO 2024. 2024-06-14 2024-07-01
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktu obejmującego: budowę drogi gminnej klasy Z wraz ze ścieżkami rowerowymi, przebudową skrzyżowania na rondo na drodze krajowej nr 60, budową skrzyżowania typu rondo na drogach wojewódzkich nr 617 i 616 oraz przebudową skrzyżowania na drodze powiatowej nr 1237 W, w ramach zadania pn: ,,Budowa drogi gminnej - północno-wschodniej drogi obwodowej Ciechanowa.” 2024-06-03 2024-07-01
„Rozbudowa monitoringu miejskiego - etap II” „Monitoring na Osiedlu Bloki” – BO 2024 2024-05-29 2024-06-13
Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową istniejącego parkingu zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Reutta – zad. pn. ,,Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – III etap” Budżet Obywatelski 2024 2024-05-17 2024-06-04
,,Przegląd eksploatacyjny 32 separatorów substancji ropopochodnych oraz czyszczenie separatorów zlokalizowanych na miejskiej sieci deszczowej na terenie Ciechanowa w 2024 r.” 2024-05-17 2024-05-28
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktu obejmującego: ,,Budowę żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie” 2024-04-26 2024-05-07
Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Ciechanów w 2024 r. 2024-04-25 2024-05-06
„Rozbudowa monitoringu miejskiego - etap II” 2024-04-23 2024-05-08
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2024-2026” 2024-03-20 2024-06-11
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanowa 2024-03-05 2024-03-13
Zakup i dostawa samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium z wyposażeniem do kontroli jakości powietrza 2024-03-04 2024-03-12
Wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi gminnej klasy Z wraz ze ścieżkami rowerowymi, przebudową skrzyżowania na rondo na drodze krajowej nr 60, budową skrzyżowania typu rondo na drogach wojewódzkich nr 617 i 616 oraz przebudową skrzyżowania na drodze powiatowej nr 1237 W, w ramach zadania pn: ,,Budowa drogi gminnej - północno-wschodniej drogi obwodowej Ciechanowa.” 2024-02-28 2024-04-30
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktu obejmującego: „Budowę alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi”. 2024-02-28 2024-03-29
„Zakup i dostawa samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium z wyposażeniem do kontroli jakości powietrza” 2024-02-13 2024-02-23
„Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów" dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna": Część 1 : Wprowadzenie oznaczeń dla osób niewidomych i niedowidzących poprzez montaż ścieżek dotykowych. Część 2 : Montaż systemu samoistnie otwierających się drzwi. Część 3 : Montaż tablic tyflograficznych wolnostojących oraz zawieszanych na ścianę. Montaż brajlowskich oznaczeń pokoi. Montaż nakładek brajlowskich na poręcze przy schodach. Montaż systemu mobilnej pętli indukcyjnej. Wdrożenie systemu informacyjno – nawigacyjnego. 2024-02-02 2024-02-13
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktu obejmującego termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie w ramach zadania pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych nr 4 i nr 5 w Ciechanowie” 2024-02-02 2024-02-12
,,Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi ” 2024-02-02 2024-02-23
Bieżące utrzymanie oznakowania w pasach dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i innych terenów Gminy Miejskiej Ciechanów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2024 r. 2024-01-24 2024-02-08
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktu obejmującego: Część 1. Budowa ulic Nadrzecznej i Dolnej w Ciechanowie Część 2. Budowa ul. Jaśminowej w Ciechanowie Część 3. Budowa dolnego odcinka ulicy Pułtuskiej w Ciechanowie w ramach zdania pn.: ,,Budowa dróg miejskich” Część 4. Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie 2024-01-24 2024-02-23
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry