• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia publiczne/Powyżej 30 tys. euro / 130 tys. zł. netto

Powyżej 30 tys. euro / 130 tys. zł. netto

Zamówienia publiczne - znaleziono: 187
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
,,Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 2” 2021-09-09 2021-10-04
Publiczny internet Free WiFi dla każdego na terenie miasta Ciechanów 2021-09-06 2021-09-20
„Rozbudowa cmentarza komunalnego” 2021-07-27 2021-08-11
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktu obejmującego przebudowę ul. Dygasińskiego w Ciechanowie 2021-07-19 2021-07-28
"Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Miejskiej Ciechanów" 2021-07-16 2021-07-26
„Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącej „kładki” (ścieżki spacerowej) na błoniach zamkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kładki na błoniach zamkowych wraz z małą architekturą”” 2021-07-16 2021-08-02
„Przebudowa ul. Dygasińskiego” 2021-07-01 2021-07-16
Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej w Ciechanowie – „Zielony Targ” 2021-06-25 2021-07-08
„Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie świetlicy wraz z robotami zewnętrznymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „TPD Bajeczny – Etap I – remont świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci” 2021-06-23 2021-07-09
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mleczarskiej i Mazowieckiej 2021-06-23 2021-07-12
Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parku trampolinowo-wspinaczkowo-linowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Funpark miejski park trampolinowo-wspinaczkowy-linowy” 2021-06-02 2021-06-17
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktu obejmującego rozbudowę ul. Opinogórskiej w Ciechanowie 2021-06-01 2021-06-09
„Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącej „kładki” (ścieżki spacerowej) na błoniach zamkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kładki na błoniach zamkowych wraz z małą architekturą”” 2021-05-12 2021-06-02
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. : „ Budowa przedszkola w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. K. Szwanke w Ciechanowie” 2021-05-10 2021-05-18
Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy ul Płońskiej w Ciechanowie – „Zielony Targ” 2021-05-05 2021-05-13
„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mleczarskiej i Mazowieckiej” 2021-04-29 2021-05-14
Rozbudowa ul. Opinogórskiej w Ciechanowie 2021-04-26 2021-05-14
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową ciągu komunikacyjnego - zadania pn: ,,Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego kąpieliska Krubin” 2021-04-19 2021-05-04
„Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącej „kładki” (ścieżki spacerowej) na błoniach zamkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kładki na błoniach zamkowych wraz z małą architekturą” 2021-04-19 2021-05-05
Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy ul Płońskiej w Ciechanowie – „Zielony Targ” 2021-04-14 2021-04-22
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry