• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia publiczne/Powyżej 30 tys. euro / 130 tys. zł. netto

Powyżej 30 tys. euro / 130 tys. zł. netto

Zamówienia publiczne - znaleziono: 256
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
„Rozbudowa monitoringu miejskiego” 2023-01-03 2023-01-19
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową mini parku realizowane w ramach zadania pn.: ,,Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach” 2023-01-03 2023-01-18
Bieżące utrzymanie - Część Nr 1 - bieżące utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.), Część Nr 2 - „bieżące utrzymanie oznaczeń poziomych (oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe) w pasach drogowych dróg gminnych 2022-12-30 2023-01-16
Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i innych nawierzchni terenów Gminy Miejskiej Ciechanów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 r 2022-12-28 2023-01-12
,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Ciechanów w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.” 2022-12-14 2022-12-22
„Modernizacja oświetlenia drogowego” 2022-12-14 2023-01-11
„Budowa ścieżki rowerowej wraz z remontem chodnika na odcinku od ul. Tatarskiej do ul. Wyrzykowskiego, w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w Ciechanowie” 2022-11-17 2022-12-02
„Budowa ścieżki rowerowej wraz z remontem chodnika na odcinku od ul. Tatarskiej do ul. Wyrzykowskiego, w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w Ciechanowie” 2022-10-27 2022-11-14
Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacji wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „TPD Bajeczny - Etap II - remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie” BO 2022. 2022-10-25 2022-11-09
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanowa 2022-10-14 2022-11-22
„Modernizacja oświetlenia ulicznego” 2022-10-14 2022-11-18
Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych 2022-10-06 2022-10-25
Zakup, dostawa i wdrożenie sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu Cyfrowa Gmina 2022-10-03 2022-10-13
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego obejmującego: Budowę budynku handlowo - usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejących budynków na terenie targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej w Ciechanowie realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie” w Urzędzie Miasta Ciechanów 2022-09-30 2022-10-28
Budowa ścieżki rowerowej wraz z remontem chodnika na odcinku od ul. Tatarskiej do ul. Wyrzykowskiego, w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w Ciechanowie" 2022-09-22 2022-10-07
„Budowa budynku handlowo - usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkę istniejących budynków na terenie targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej w Ciechanowie realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie”. 2022-09-14 2022-11-04
Modernizacja oświetlenia w Ciechanowie poprzez instalację reduktorów napięcia 2022-09-06 2022-09-15
Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacji wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „TPD Bajeczny - Etap II - remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie”- BO 2022. 2022-08-31 2022-09-15
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych 2022-08-16 2022-09-12
Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową alejek/ciągów pieszych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie parku miejskiego przy ul. Augustiańskiej realizowane w ramach zadania pn: ,,Zagospodarowanie terenu/w tym mała architektura.” 2022-08-09 2022-08-24
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry