• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia publiczne/Powyżej 30 tys. euro / 130 tys. zł. netto

Powyżej 30 tys. euro / 130 tys. zł. netto

Zamówienia publiczne - znaleziono: 270
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Budowa miejskiego żłobka w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie 2023-05-26 2023-06-12
Rozbudowa istniejącego terenu rekreacyjnego na osiedlu „Kwiatowe” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ciechocinek w Ciechanowie - Tężnia Solankowa” - BO 2023 2023-05-24 2023-06-12
„Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach 980/80, 980/74 oraz 983/1 na wysokości budynków 17A i 9 położonych przy ul. Batalionów Chłopskich w Ciechanowie.Inwestycja realizowana w ramach zadania: „Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z wymianą nawierzchni asfaltowej ul. Batalionów Chłopskich pomiędzy 9 i 17a” - BO 2023 2023-05-12 2023-05-29
Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Ciechanów 2023-05-10 2023-05-18
Budowa miejskiego żłobka w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie 2023-04-14 2023-05-15
Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową ciągu komunikacyjnego na terenie kąpieliska Krubin, realizowane w ramach zadania pn: ,,Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego kąpieliska Krubin - VI etap” - Budżet Obywatelski 2023 2023-04-12 2023-04-27
„Monitoring na osiedlu Podzamcze” - BO 2023 2023-04-06 2023-04-21
Rozbudowa istniejącego terenu rekreacyjnego na osiedlu „Kwiatowe” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ciechocinek w Ciechanowie - Tężnia Solankowa” - BO 2023 2023-04-04 2023-04-19
Część Nr 1 - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z montażem radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie miasta Ciechanów. Inwestycja realizowana w ramach zadania: „Bezpieczny pieszy w Ciechanowie”. Część Nr 2 - Zaprojektowanie i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Parkowej w Ciechanowie. Inwestycja realizowana w ramach zadania: „Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości”. 2023-03-10 2023-03-27
Budowa miejskiego żłobka w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie 2023-02-28 2023-03-29
Część 1: ,,Budowa ulicy Malinowej” Część 2: ,, Budowa ulicy Wiśniowej” Część 3: ,, Przebudowa drogi gminnej - ulica Wiklinowa” 2023-02-24 2023-04-05
Bieżące utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.) w pasach dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 r. 2023-02-20 2023-03-07
Część Nr 1 - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z montażem radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie miasta Ciechanów. Inwestycja realizowana w ramach zadania: „Bezpieczny pieszy w Ciechanowie”. Część Nr 2 - Zaprojektowanie i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Parkowej w Ciechanowie. Inwestycja realizowana w ramach zadania: „Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości”. 2023-02-15 2023-03-02
Bieżące utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.) w pasach dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 r. 2023-02-01 2023-02-16
„Rozbudowa monitoringu miejskiego” 2023-01-03 2023-01-19
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową mini parku realizowane w ramach zadania pn.: ,,Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach” 2023-01-03 2023-01-18
Bieżące utrzymanie - Część Nr 1 - bieżące utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.), Część Nr 2 - „bieżące utrzymanie oznaczeń poziomych (oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe) w pasach drogowych dróg gminnych 2022-12-30 2023-01-16
Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i innych nawierzchni terenów Gminy Miejskiej Ciechanów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 r 2022-12-28 2023-01-12
,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Ciechanów w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.” 2022-12-14 2022-12-22
„Modernizacja oświetlenia drogowego” 2022-12-14 2023-01-11
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry