• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia publiczne/Powyżej 30 tys. euro / 130 tys. zł. netto

Powyżej 30 tys. euro / 130 tys. zł. netto

Zamówienia publiczne - znaleziono: 311
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2024-2026” 2024-03-20 2024-04-18
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanowa 2024-03-05 2024-03-13
Zakup i dostawa samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium z wyposażeniem do kontroli jakości powietrza 2024-03-04 2024-03-12
Wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi gminnej klasy Z wraz ze ścieżkami rowerowymi, przebudową skrzyżowania na rondo na drodze krajowej nr 60, budową skrzyżowania typu rondo na drogach wojewódzkich nr 617 i 616 oraz przebudową skrzyżowania na drodze powiatowej nr 1237 W, w ramach zadania pn: ,,Budowa drogi gminnej - północno-wschodniej drogi obwodowej Ciechanowa.” 2024-02-28 2024-04-23
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktu obejmującego: „Budowę alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi”. 2024-02-28 2024-03-29
„Zakup i dostawa samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium z wyposażeniem do kontroli jakości powietrza” 2024-02-13 2024-02-23
„Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów" dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna": Część 1 : Wprowadzenie oznaczeń dla osób niewidomych i niedowidzących poprzez montaż ścieżek dotykowych. Część 2 : Montaż systemu samoistnie otwierających się drzwi. Część 3 : Montaż tablic tyflograficznych wolnostojących oraz zawieszanych na ścianę. Montaż brajlowskich oznaczeń pokoi. Montaż nakładek brajlowskich na poręcze przy schodach. Montaż systemu mobilnej pętli indukcyjnej. Wdrożenie systemu informacyjno – nawigacyjnego. 2024-02-02 2024-02-13
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktu obejmującego termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie w ramach zadania pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych nr 4 i nr 5 w Ciechanowie” 2024-02-02 2024-02-12
,,Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi ” 2024-02-02 2024-02-23
Bieżące utrzymanie oznakowania w pasach dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i innych terenów Gminy Miejskiej Ciechanów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2024 r. 2024-01-24 2024-02-08
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktu obejmującego: Część 1. Budowa ulic Nadrzecznej i Dolnej w Ciechanowie Część 2. Budowa ul. Jaśminowej w Ciechanowie Część 3. Budowa dolnego odcinka ulicy Pułtuskiej w Ciechanowie w ramach zdania pn.: ,,Budowa dróg miejskich” Część 4. Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie 2024-01-24 2024-02-23
Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i innych nawierzchni terenów Gminy Miejskiej Ciechanów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2024 r. 2024-01-12 2024-01-30
Remont ul. Stanisława Wyspiańskiego nr 121231W w Ciechanowie (km 0+000 do 0+458) – ETAP II 2024-01-11 2024-01-26
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktu obejmującego rekonstrukcję i przemieszczenie zabytku nieruchomego - drewnianego budynku mieszkalnego wraz z wyposażeniem - w ramach zad. pn: ,,Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej" 2024-01-10 2024-01-18
Remont ul. Stanisława Wyspiańskiego nr 121231W w Ciechanowie (km 0+000 do 0+458) - ETAP II 2023-12-20 2024-01-04
,,Budowa ciągu pieszo-rowerowego od parku przy ul. Augustiańskiej do Zielonego Targu” 2023-12-15 2024-01-02
,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Ciechanów w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.” 2023-12-13 2023-12-22
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktu obejmującego: ,,Budowę ulicy Malinowej” w ramach zdania pn.: ,,Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa 2023-12-08 2023-12-18
Zakup i dostawa wyposażenia pracowni multimedialnej 2023-11-17 2023-11-27
Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie 2023-11-14 2023-12-05
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry