• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia publiczne/Powyżej 30 tys. euro / 130 tys. zł. netto

Powyżej 30 tys. euro / 130 tys. zł. netto

Zamówienia publiczne - znaleziono: 242
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Budowa ścieżki rowerowej wraz z remontem chodnika na odcinku od ul. Tatarskiej do ul. Wyrzykowskiego, w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w Ciechanowie" 2022-09-22 2022-10-07
„Budowa budynku handlowo - usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkę istniejących budynków na terenie targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej w Ciechanowie realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie”. 2022-09-14 2022-10-11
Modernizacja oświetlenia w Ciechanowie poprzez instalację reduktorów napięcia 2022-09-06 2022-09-15
Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacji wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „TPD Bajeczny - Etap II - remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie”- BO 2022. 2022-08-31 2022-09-15
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych 2022-08-16 2022-09-12
Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową alejek/ciągów pieszych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie parku miejskiego przy ul. Augustiańskiej realizowane w ramach zadania pn: ,,Zagospodarowanie terenu/w tym mała architektura.” 2022-08-09 2022-08-24
Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacji wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „TPD Bajeczny - Etap II - remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie”- BO 2022. 2022-07-22 2022-08-08
,,Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych” 2022-07-20 2022-08-16
Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle „Podzamcze” - ul. Kmicica, ul. Zagłoby, ul. Rycerska 2022-07-19 2022-08-08
„Przemieszczenie ze zmianą sposobu korzystania drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków.” 2022-07-18 2022-08-02
Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem drogi wewnętrznej realizowanych w ramach zadania pn: „Remont drogi za biblioteką przy ul. Kicińskiego” 2022-07-18 2022-08-04
Część 1 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktu obejmującego modernizację sieci dróg w Ciechanowie - osiedle „Słoneczne” Część 2 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktu obejmującego modernizację sieci dróg w Ciechanowie - osiedle „Słoneczne 2” 2022-07-13 2022-08-08
Część I Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 4. Część II Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 5. w Ciechanowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dwóch obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ciechanów” 2022-07-12 2022-07-20
Ogród Społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej w Ciechanowie - etap I 2022-07-11 2022-07-19
Rozbudowa istniejącego placu zabaw zlokalizowanego na osiedlu „Kwiatowe” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Funpark miejski park trampolinowo - wspinaczkowy - linowy” BO 2022 „Skatepark - Minirampa na placu zabaw przy ulicy Wesołej” BO 2022 2022-07-05 2022-07-20
Zakup i dostawa drona antysmogowego wraz z wyposażeniem do badania jakości powietrza 2022-07-01 2022-07-11
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych” 2022-06-29 2022-07-28
Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle „Słoneczne 2” - ul. Ludowa, ul. Spacerowa, ul. Wędkarska, ul. Wrzosowa, ul. Krucza 2022-06-27 2022-07-15
Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacji wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „TPD Bajeczny - Etap II - remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie”- BO 2022. 2022-06-27 2022-07-12
Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle „Słoneczne” - ul. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Nizinna, ul. Zagrodowa 2022-06-24 2022-07-14
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry