• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia publiczne/Powyżej 30 tys. euro / 130 tys. zł. netto

Powyżej 30 tys. euro / 130 tys. zł. netto

Zamówienia publiczne - znaleziono: 217
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Poprawa jakości powietrza poprzez czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Ciechanów 2022-05-19 2022-05-30
,,Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia na terenie kąpieliska Krubin, realizowane w ramach zadania pn: ,,Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego kąpieliska Krubin - etap V” - Budżet Obywatelski w Urzędzie Miasta Ciechanów” 2022-05-18 2022-06-03
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej 2022-05-17 2022-06-13
Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie 2022-05-04 2022-06-02
„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę alternatywnego dojazdu do szpitala” 2022-04-26 2022-05-25
,,Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia na terenie kąpieliska Krubin, realizowane w ramach zadania pn: ,,Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego kąpieliska Krubin - etap V” - Budżet Obywatelski w Urzędzie Miasta Ciechanów” 2022-04-22 2022-05-10
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych 2022-04-19 2022-05-16
„Budowa ul. Szwanke w Ciechanowie - Etap I Opracowanie dokumentacji projektowej” 2022-04-13 2022-05-12
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej. 2022-04-11 2022-05-06
„Modernizacja monitoringu miejskiego - etap III” 2022-04-06 2022-04-29
„Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów” Część I „Wykonanie Systemu Weryfikacji Segregacji Odpadów wraz z dostawą narzędzi umożliwiających kontrolę selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielolokalowej i zarządzanie tym systemem oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych” Część II „Dostawa Śmieciarki dwukomorowej na podwoziu trzyosiowym” 2022-03-23 2022-04-25
Remont nawierzchni bitumicznej w ul. M.M. Kolbe w Ciechanowie 2022-03-21 2022-04-07
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa wiaduktu pieszo-rowerowego nad obszarem kolejowym i torami linii kolejowej nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej w Ciechanowie, w km 92,709 linii kolejowej nr 9, wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego i sieciami uzbrojenia terenu, w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej z finansowaniem po stronie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III””. 2022-03-16 2022-03-25
„Modernizacja monitoringu miejskiego - etap III” 2022-03-01 2022-03-16
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych. 2022-02-25 2022-03-25
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej 2022-02-18 2022-03-18
Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z przebudową i budową chodnika w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w Ciechanowie” 2022-02-08 2022-02-24
Budowa wiaduktu pieszo-rowerowego nad obszarem kolejowym i torami linii kolejowej nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej w Ciechanowie. 2022-01-31 2022-02-28
„Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej” 2022-01-03 2022-01-31
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych. 2022-01-03 2022-01-31
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry