• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia publiczne/Poniżej 30 tys. euro / poniżej 130 tys. zł netto

Poniżej 30 tys. euro / poniżej 130 tys. zł netto

Zamówienia publiczne - znaleziono: 143
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową placu zabaw. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: „Kącik rekreacyjno-zbawowy oraz sportowy na Zachodzie - Etap II” BO 2022”. 2022-04-06 2022-04-14
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejącej nawierzchni żwirowej na nawierzchnię poliuretanową typu EPDM na placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie - zad. pn: ,,Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw i siłowni przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13” BO 2022. 2022-04-06 2022-04-14
„Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową mini parku przy pl. Piłsudskiego, realizowane w ramach zadania pn. „Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach””. 2022-03-28 2022-04-04
„Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową mini parku przy ul. A. Świętochowskiego, realizowane w ramach zadania pn. „Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach””. 2022-03-28 2022-04-04
„Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową mini parku przy ul. Mikołajczyka, realizowane w ramach zadania pn. „Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach””. 2022-03-28 2022-04-04
Dostawa i montaż na terenie miasta Ciechanów zielonej wiaty przystankowej wraz z nasadzeniami roślin 2022-03-11 2022-03-21
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktu obejmującego przebudowę ul. Asnyka w Ciechanowie 2022-01-21 2022-01-27
Wybór wykonawcy usług geodezyjnych 2022-01-17 2022-01-21
Wybór rzeczoznawcy majątkowego 2022-01-04 2022-01-10
Wiaty przystankowe na osiedlu „KWIATOWE” i ul. 17 Stycznia - osiedle „Bloki’”. 2021-09-24 2021-10-01
Zaprojektowanie i wykonanie chodnika w ciągu ul. Fabrycznej. Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj-wybuduj” w ramach zadania pn. ,,Budowa chodnika w ul. Fabrycznej”. 2021-09-02 2021-09-08
Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Paryska i Szczęsnego – w formule „zaprojektuj-wybuduj" 2021-06-24 2021-07-01
„Modernizacja ul. Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami (odcinek od drogi krajowej nr 50 – ul. Kasprzaka)”. 2021-06-15 2021-06-21
,,Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pasa drogowego poprzez budowę miejsc postojowych oraz montaż elementów małej architektury – zad. pn. „Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – Etap I”. 2021-06-15 2021-06-22
Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania pn: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 617 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 20+930 do km ok. 21+600 na terenie miasta Ciechanów” 2021-05-17 2021-05-25
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją placu zabaw. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych” BO 2021. 2021-05-14 2021-05-26
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia skweru miejskiego. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja skweru na Placu Kościuszki w Ciechanowie” 2021-03-25 2021-03-29
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia skweru miejskiego. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja skweru na Placu Kościuszki w Ciechanowie 2021-03-11 2021-03-18
Wybór rzeczoznawcy majątkowego 2021-02-03 2021-02-08
Budowa miejsc postojowych oraz ciągu pieszego, realizowane w ramach zadania pn: ,,Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Gwardii Ludowej WRN”. 2020-12-31 2021-01-11
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry