• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia publiczne/Poniżej 30 tys. euro / poniżej 130 tys. zł netto

Poniżej 30 tys. euro / poniżej 130 tys. zł netto

Zamówienia publiczne - znaleziono: 164
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
„Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych” 2023-09-05 2023-09-08
Wykonanie ogrodów deszczowych (rabat chłonnych) w dwóch lokalizacjach na terenie Ciechanowa: pomiędzy ul. Parkową i Zieloną na działkach nr 1189 i 877/2 ob. Podzamcze oraz przy ul. T. Wyrzykowskiego na działkach nr 256/4 i 256/3 ob. Śródmieście 2023-09-04 2023-09-11
„Modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Witosa - BO 2023” 2023-06-30 2023-07-07
Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą istniejącej nawierzchni oraz montażem piłkochwytów na boisku wielofunkcyjnym na Bielinie realizowane w ramach zadania pn.: ,,Boisko wielofunkcyjne na Bielinie - II etap” - Budżet Obywatelski 2023 2023-05-24 2023-05-31
„Modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Witosa - BO 2023” 2023-04-28 2023-05-09
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą istniejącej nawierzchni oraz montażem elementów małej architektury i osprzętowania boiska wielofunkcyjnego na Bielinie realizowane w ramach zadania pn: ,,Boisko wielofunkcyjne na Bielinie - II etap” - Budżet Obywatelski 2023 2023-04-18 2023-04-26
„Wykonanie usługi audytu efektywności energii elektrycznej urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów wraz z inwentaryzacją na platformie elektronicznej z wykorzystaniem elementów GIS ” 2023-03-24 2023-04-05
Wybór rzeczoznawcy majątkowego 2023-01-26 2023-02-01
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ogrodów deszczowych 2023-01-23 2023-01-31
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mini parku przy skrzyżowaniu ulic 11 Pułku Ułanów Legionowych i Pułtuskiej, realizowane w ramach zadania pn. „Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach”. 2023-01-18 2023-01-30
,,Remont i modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 - etap I opracowanie dokumentacji technicznej”. 2022-11-04 2022-11-18
,,Remont i modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 - etap I opracowanie dokumentacji technicznej”. 2022-10-24 2022-10-28
,,Remont i modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 - etap I opracowanie dokumentacji technicznej”. 2022-09-14 2022-09-21
„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktu obejmującego modernizację sieci dróg w Ciechanowie - osiedle „Podzamcze””. 2022-09-13 2022-09-19
„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Nadrzecznej”. 2022-09-01 2022-09-09
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę systemu informacji pasażerskiej” 2022-08-12 2022-08-24
„Zakup i montaż wiaty przystankowej Gostkowska - Rondo 01” 2022-07-06 2022-07-13
,,Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę systemu informacji pasażerskiej”. 2022-06-20 2022-06-27
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejącej nawierzchni żwirowej na nawierzchnię poliuretanową typu EPDM i nawierzchnię trawiastą na placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie - zadanie pn: „Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw i siłowni przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13.”- Budżet Obywatelski 2022-06-08 2022-06-14
,,Remont i modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 - etap I opracowanie dokumentacji technicznej”. 2022-06-02 2022-06-09
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry