• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Uchwały Rady Miasta

Uchwaly - znaleziono: 776
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
398/XLI/2021 2021-08-26 11:36:10 Uchwała Nr 398/XLI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie Obowiązujący
397/XLI/2021 2021-08-26 11:33:12 Uchwała Nr 397/XLI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi złożonej na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ciechanowie Obowiązujący
396/XLI/2021 2021-08-26 12:39:18 Uchwała Nr 396/XLI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. na lata 2019-2021 Obowiązujący
395/XLI/2021 2021-08-26 12:00:30 Uchwała Nr 395/XLI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa Obowiązujący
394/XLI/2021 2021-08-26 11:53:28 Uchwała Nr 394/XLI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na okres 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy Obowiązujący
393/XLI/2021 2021-08-26 11:38:24 Uchwała Nr 393/XLI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Obowiązujący
392/XLI/2021 2021-08-26 11:58:15 Uchwała Nr 392/XLI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny Obowiązujący
391/XLI/2021 2021-08-26 12:12:12 Uchwała Nr 391/XLI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Obowiązujący
390/XLI/2021 2021-08-26 12:01:11 Uchwała Nr 390/XLI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów Obowiązujący
389/XLI/2021 2021-08-26 12:10:27 Uchwała Nr 389/XLI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry