W związku z pracami w zakresie dostosowania BIP do USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, powierzonymi opiekunowi technicznemu IntraCOM.pl S.C., mogą występować przerwy techniczne w dostępności zawartości. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Uchwały Rady Miasta

Uchwaly - znaleziono: 760
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
382/XL/2021 2021-06-24 10:26:51 Uchwała Nr 382/XL/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Obowiązujący
381/XL/2021 2021-06-24 10:25:08 Uchwała Nr 381/XL/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości . Obowiązujący
380/XL/2021 2021-06-24 10:23:20 Uchwała Nr 380/XL/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Obowiązujący
379/XL/2021 2021-06-24 10:21:45 Uchwała Nr 379/XL/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie: Statutu Żłobka Miejskiego w Ciechanowie. Obowiązujący
378/XL/2021 2021-06-24 10:20:05 Uchwała Nr 378/XL/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 70/V/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Miasta Ciechanów. Obowiązujący
377/XL/2021 2021-06-24 10:18:05 Uchwała Nr 377/XL/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 316/XXX/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 04 stycznia 2021 roku dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego Obowiązujący
376/XL/2021 2021-06-24 10:16:16 Uchwała Nr 376/XL/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie prawa własności nieruchomości w formie aportu do spółki pn. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Ciechanowie. Obowiązujący
375/XL/2021 2021-06-24 10:13:33 Uchwała Nr 375/XL/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych w mieście Ciechanów. Obowiązujący
374/XL/2021 2021-06-24 10:11:49 Uchwała Nr 374/XL/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia aktualizacji „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ciechanów do roku 2023” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji strategii, w tym tryb konsultacji. Obowiązujący
373/XL/2021 2021-06-24 10:04:11 Uchwała Nr 373/XL/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry