• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Roczny harmonogram Rady Miasta

Plan pracy Rady Miasta na rok 2024

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta za rok 2023.
 • Informacja o realizacji zimowego utrzymania infrastruktury miejskiej w sezonie 2022/2023 z uwzględnieniem jej kosztów i efektywności.

Luty

 • Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej w 2023 roku.

Marzec 

 • Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Gminie w zakresie wspierania rodzin w roku 2023/ ustawa o wspieraniu  rodzin i systemie pieczy zastępczej/.

 • Informacja o działalności MOPS za 2023 rok.

 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ciechanów za 2023 rok

 • Sprawozdanie   z   realizacji   Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej  dla miasta Ciechanów za 2023 rok.

Kwiecień

 • Sprawozdanie z  wykonania budżetu za 2023 r. wraz z przedstawieniem raportu o stanie miasta.
 • Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023.

Maj

 • Analiza sytuacji ekonomicznej i ocena funkcjonowania MOSiR w 2023 roku.
 • Informacja o działalności COEK STUDIO za rok 2023
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z  organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego za 2023 rok

Czerwiec

 • Informacja o działalności ZKM  sp. z o.o. za  2023 rok.

Sierpień

 • Informacja o działalności PUK sp. z o.o za 2023 rok

Wrzesień

 • Informacja o działalności ZWiK  sp. z o.o. za 2023 rok.

Październik

 • Informacja o działalności Elektrociepłowni Ciechanów sp. z o.o. (dawniej PEC)  za  2023 rok.

Listopad

 • Analiza funkcjonowania oświaty miejskiej w roku szkolnym 2023/2024.
 • Analiza i uchwalenie Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Miejskiej  Ciechanów na rok 2025.

 • Analiza i uchwalenie  budżetu na 2025 rok
 • Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Grudzień

 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ciechanów na 2025 rok
 • Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej  dla miasta Ciechanów na 2025 rok.
 • Przyjęcie planu pracy Rady Miasta i jej komisji na rok 2025.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-19 09:33
Aktualizacja publikacji
Stefan Bonisławski 2023-12-21 14:44
Wytworzenie publikacji
Stefan Bonisławski 2023-12-21 14:44
Zatwierdzenie
Stefan Bonisławski 2023-12-21 14:44
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry