• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Roczny harmonogram Rady Miasta

Plan pracy Rady Miasta na rok 2022

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta za rok 2021.
 • Informacja o realizacji zimowego utrzymania infrastruktury miejskiej w sezonie 2020/2021 z uwzględnieniem jej kosztów i efektywności.

Luty

 • Informacja z działalności COEK STUDIO za rok 2021.

Marzec 

 • Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Gminie w zakresie wspierania rodzin w roku 2021/ ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej/.

 • Informacja o działalności MOPS za 2021 rok.

 • Sprawozdanie z realizacji programów współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.

 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Kwiecień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r.  wraz z przedstawieniem raportu o stanie miasta.
 • Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021.   
 • Monitorowanie strategii rozwoju społeczno- gospodarczego miasta Ciechanów za rok 2021.

Maj

 • Analiza sytuacji ekonomicznej i ocena funkcjonowania MOSiR w 2021 roku.

Czerwiec

 • Informacja o działalności PUK  sp. z o.o. za  2021 rok.

Sierpień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.
 • Informacja o działalności TBS sp. z o.o za 2021 rok.

Wrzesień

 •  Informacja o działalności ZWiK  sp. z o.o. za 2021 rok.

Październik

 • Informacja o działalności PEC sp. z o.o. za 2021 rok.

Listopad

 • Analiza funkcjonowania oświaty miejskiej w roku szkolnym 2021/2022.
 • Analiza i uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na rok 2023.
 • Analiza i uchwalenie budżetu na 2023 rok.
 • Przyjęcie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Grudzień

 • Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień za 2022 rok.
 • Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
 • Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla miasta Ciechanów za rok 2022.
 • Przyjęcie planu pracy Rady Miasta i jej komisji na rok 2023.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-19 09:33
Aktualizacja publikacji
Mateusz Fila 2021-12-20 08:41
Wytworzenie publikacji
Stefan Bonisławski 2021-12-16 08:40
Zatwierdzenie
Stefan Bonisławski 2021-12-16 08:40
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry