• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Roczny harmonogram Rady Miasta

Plan pracy Rady Miasta na rok 2023

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta za rok 2022.
 • Informacja o realizacji zimowego utrzymania infrastruktury miejskiej w sezonie 2021/2022 z uwzględnieniem jej kosztów i efektywności.

Luty

 • Informacja z działalności COEK STUDIO za rok 2022.

Marzec 

 • Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Gminie w zakresie wspierania rodzin w roku 2022/ ustawa o wspieraniu  rodzin i systemie pieczy zastępczej/.

 • Informacja o działalności MOPS za 2022 rok.

 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ciechanów za 2022 rok.

 • Sprawozdanie   z   realizacji   Miejskiego  Programu  Przeciwdziałania       Przemocy w Rodzinie dla miasta Ciechanów za 2022 rok.
 • Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej w 2022 roku.

Kwiecień

 • Sprawozdanie z  wykonania budżetu za 2022 r. wraz z przedstawieniem raportu o stanie miasta.
 • Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022.

Maj

 • Analiza sytuacji ekonomicznej i ocena funkcjonowania MOSiR w 2022 roku.
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • Sprawozdanie z realizacji programów współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego za 2022 rok.

Czerwiec

 • Informacja o działalności PUK  sp. z o.o. za  2022 rok.

Sierpień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2023 r.
 • Informacja o działalności TBS sp. z o.o za 2022 rok

Wrzesień

 • Informacja o działalności ZWiK  sp. z o.o. za 2022 rok.

Październik

 • Informacja o działalności PEC  sp. z o.o. za  2022 rok.

Listopad

 • Analiza funkcjonowania oświaty miejskiej w roku szkolnym 2022/2023.
 • Analiza i uchwalenie Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Miejskiej  Ciechanów na rok 2024.

 • Analiza i uchwalenie  budżetu na 2024 rok
 • Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Grudzień

 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ciechanów na 2024 rok.
 • Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Ciechanów na 2024 rok.
 • Przyjęcie planu pracy Rady Miasta i jej komisji na rok 2024.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-19 09:33
Aktualizacja publikacji
Stefan Bonisławski 2022-12-23 08:15
Wytworzenie publikacji
Stefan Bonisławski 2022-12-23 08:15
Zatwierdzenie
Stefan Bonisławski 2022-12-23 08:15
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry