BIP

Powyżej 30 tys. euro

  • Przedmiot, Nr postępowania
  • Data ogłoszenia

Znaleziono zamówień: 119.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna i Gminy Strzegowo 2019-08-12 2019-09-17
"Budowa miejsc postojowych, przebudowa drogi wewnętrznej, chodników i montaż elementów małej architektury obejmujące modernizację terenu za Rossmanem, realizowane w ramach zadania: - Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2018" 2019-07-15 2019-07-31
„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „ Budowa dróg gminnych – ul. Wesołej i ul. Różanej w Ciechanowie” 2019-07-09 2019-07-18
„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „ Budowa dróg gminnych – ul. Wesołej i ul. Różanej w Ciechanowie” 2019-06-27 2019-07-05
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego związanego z realizacją projektu: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna i Gminy Strzegowo” 2019-06-19 2019-07-01
Wykonanie nasadzeń roślinności – drzew, krzewów, bylin i traw w ramach tworzenia Parku miejskiego Jeziorko -II etap - zadania pn.: ,,Rozwój zieleni miejskiej" 2019-06-04 2019-06-13
„Dostawa i montaż wyposażenia budynku kamienicy Pianki przy ulicy Warszawskiej w Ciechanowie” 2019-05-29 2019-06-07
Budowa linii oświetlenia ulicznego w ulicach Parkowej, Gostkowskiej i Zamkowej w Ciechanowie 2019-05-28 2019-06-14
Wykonanie nasadzeń roślinności – drzew, krzewów, bylin i traw w ramach tworzenia Parku miejskiego Jeziorko -II etap - zadania pn.: ,,Rozwój zieleni miejskiej" 2019-05-22 2019-06-04
Budowa dróg gminnych - ulicy Wesołej i Różanej w Ciechanowie 2019-05-10 2019-06-07

Drukuj Liczba odwiedzin: 95621