BIP

Powyżej 30 tys. euro / 130 tys. zł. netto

  • Przedmiot, Nr postępowania
  • Data ogłoszenia

Znaleziono zamówień: 175.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
„Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącej „kładki” (ścieżki spacerowej) na błoniach zamkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kładki na błoniach zamkowych wraz z małą architekturą”” 2021-05-12 2021-05-28
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. : „ Budowa przedszkola w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. K. Szwanke w Ciechanowie” 2021-05-10 2021-05-18
Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy ul Płońskiej w Ciechanowie – „Zielony Targ” 2021-05-05 2021-05-13
„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mleczarskiej i Mazowieckiej” 2021-04-29 2021-05-14
Rozbudowa ul. Opinogórskiej w Ciechanowie 2021-04-26 2021-05-14
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową ciągu komunikacyjnego - zadania pn: ,,Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego kąpieliska Krubin” 2021-04-19 2021-05-04
„Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącej „kładki” (ścieżki spacerowej) na błoniach zamkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kładki na błoniach zamkowych wraz z małą architekturą” 2021-04-19 2021-05-05
Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy ul Płońskiej w Ciechanowie – „Zielony Targ” 2021-04-14 2021-04-22
„Modernizacja monitoringu miejskiego – etap II” 2021-04-09 2021-04-26
„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mleczarskiej i Mazowieckiej” 2021-03-30 2021-04-14

Drukuj Liczba odwiedzin: 181136