• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2016

Kategoria: 2016 [45]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2016-09-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24.08.2016r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Ciechanów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa energetycznej linii kablowej
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24.08.2016r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Ciechanów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa energetycznej linii kablowej 135,71KB zobacz
pdf 2016-09-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.08.2016r. Prezydent Miasta Ciechanów zawiadamia o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzających brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem kolejowym przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.08.2016r. Prezydent Miasta Ciechanów zawiadamia o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzających brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem kolejowym przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie. 260,47KB zobacz
pdf 2016-09-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.08.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: wymiana kabla SN 15 kV ze zmianą trasy, przewidzianej do realizacji na części działek nr ewid.: 30-480/4 – pas drogowy ul. Ignacego Kraszewskiego oraz 30-1352 – działka położona przy ul. 17-go Stycznia i ul. Ignacego Kraszewskiego, w Ciechanowie.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.08.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: wymiana kabla SN 15 kV ze zmianą trasy, przewidzianej do realizacji na części działek nr ewid.: 30-480/4 – pas drogowy ul. Ignacego Kraszewskiego oraz 30-1352 – działka położona przy ul. 17-go Stycznia i ul. Ignacego Kraszewskiego, w Ciechanowie. 131,21KB zobacz
pdf 2016-09-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.08.2016r. dnia 14 września 2016 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miasta Ciechanów Plac Jana Pawła II 6, w sali konferencyjnej nr 118 w ratuszu przeprowadzona zostanie otwarta rozprawa administracyjna dla społeczeństwa w trakcie prowadzonego postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie pasażu handlowego Płocka-Niechodzka w Ciechanowie.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.08.2016r. dnia 14 września 2016 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miasta Ciechanów Plac Jana Pawła II 6, w sali konferencyjnej nr 118 w ratuszu przeprowadzona zostanie otwarta rozprawa administracyjna dla społeczeństwa w trakcie prowadzonego postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie pasażu handlowego Płocka-Niechodzka w Ciechanowie. 219,42KB zobacz
pdf 2016-09-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.08.2016r. Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem kolejowym przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie w ramach budowy drogowo - kolejowego węzła przesiadkowego (dworzec kolejowo-autobusowy) przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid.: 30-1648/10 położonej przy ul. Sienkiewicza, w Ciechanowie.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.08.2016r. Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem kolejowym przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie w ramach budowy drogowo - kolejowego węzła przesiadkowego (dworzec kolejowo-autobusowy) przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid.: 30-1648/10 położonej przy ul. Sienkiewicza, w Ciechanowie. 130,63KB zobacz
pdf 2016-09-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.08.2016r. Budowa elektroenergetycznej linii kablowo – napowietrznej SN-15 kV, elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej, złączy kablowych, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 20-4307 – pas drogowy drogi gminnej, 20-4323/1 – działka położona przy drodze gminnej, 20-4323/2 i 20-4323/3 – działki położone przy ul. Opinogórskiej, w Ciechanowie.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.08.2016r. Budowa elektroenergetycznej linii kablowo – napowietrznej SN-15 kV, elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej, złączy kablowych, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 20-4307 – pas drogowy drogi gminnej, 20-4323/1 – działka położona przy drodze gminnej, 20-4323/2 i 20-4323/3 – działki położone przy ul. Opinogórskiej, w Ciechanowie. 132,12KB zobacz
pdf 2016-09-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.07.2016r. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN i kablowych rozdzielnic szafowych, przewidzianej do realizacji na części działek nr ewid.: 566, 567 i 973/8, położonych przy ul. Witosa w Ciechanowie.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.07.2016r. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN i kablowych rozdzielnic szafowych, przewidzianej do realizacji na części działek nr ewid.: 566, 567 i 973/8, położonych przy ul. Witosa w Ciechanowie. 130,96KB zobacz
pdf 2016-09-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.07.2016r. Budowa wieży odgromowej (kratowej) o wysokości do 60m z mostem kablowym wraz z niezbędną infrastrukturą – urządzenie niezbędne do łączności energetycznej i poprawy bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców, przewidziana do realizacji na części działki nr 30-22/5 położonej w Ciechanowie przy ul. Mławskiej..
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.07.2016r. Budowa wieży odgromowej (kratowej) o wysokości do 60m z mostem kablowym wraz z niezbędną infrastrukturą – urządzenie niezbędne do łączności energetycznej i poprawy bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców, przewidziana do realizacji na części działki nr 30-22/5 położonej w Ciechanowie przy ul. Mławskiej.. 130,39KB zobacz
pdf 2016-09-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.07.2016r. o budowie linii kablowej nn 0,4 kV, w pasie drogowym ul. Szwanke, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 10-4531/5 oraz częściach działek nr ewid.: 10-4533/2, 10-4532/2, (pas drogowy gminy miejskiej) położonych w Ciechanowie.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.07.2016r. o budowie linii kablowej nn 0,4 kV, w pasie drogowym ul. Szwanke, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 10-4531/5 oraz częściach działek nr ewid.: 10-4533/2, 10-4532/2, (pas drogowy gminy miejskiej) położonych w Ciechanowie. 130,64KB zobacz
pdf 2016-09-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.07.2016r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.07.2016r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 249,13KB zobacz
pdf 2016-09-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.07.2016r. Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem kolejowym przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.07.2016r. Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem kolejowym przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie. 120,84KB zobacz
pdf 2016-09-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21.07.2016r. Budowa energetycznej linii kablowej N/N-0,4kV YAKXS 4x240 mm2 o długości trasy L=471 ze złączem kablowym typu KRSN-00/4R-NH2/F – 1 szt.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21.07.2016r. Budowa energetycznej linii kablowej N/N-0,4kV YAKXS 4x240 mm2 o długości trasy L=471 ze złączem kablowym typu KRSN-00/4R-NH2/F – 1 szt. 134,54KB zobacz
pdf 2016-09-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15.07.2016r. Rozbudowa istniejącego zakładu poprzez posadowienie instalacji do magazynowania i dystrybucji paliw płynnych na działce ew. nr 34/3 obrębu Podzamcze przy ul. Gąseckiej w Ciechanowie.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15.07.2016r. Rozbudowa istniejącego zakładu poprzez posadowienie instalacji do magazynowania i dystrybucji paliw płynnych na działce ew. nr 34/3 obrębu Podzamcze przy ul. Gąseckiej w Ciechanowie. 203,53KB zobacz
pdf 2016-09-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.07.2016r. Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem kolejowym przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie w ramach budowy drogowo - kolejowego węzła przesiadkowego (dworzec kolejowo-autobusowy) przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid.: 30-1648/10 położonej przy ul. Sienkiewicza, w Ciechanowie.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.07.2016r. Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem kolejowym przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie w ramach budowy drogowo - kolejowego węzła przesiadkowego (dworzec kolejowo-autobusowy) przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid.: 30-1648/10 położonej przy ul. Sienkiewicza, w Ciechanowie. 130,35KB zobacz
pdf 2016-09-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.07.2016r. Budowa : elektroenergetycznej linii kablowo – napowietrznej SN-15 kV, elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej, złączy kablowych, na działkach położonych przy ul. Opinogórskiej w Ciechanowie.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.07.2016r. Budowa : elektroenergetycznej linii kablowo – napowietrznej SN-15 kV, elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej, złączy kablowych, na działkach położonych przy ul. Opinogórskiej w Ciechanowie. 131,39KB zobacz
pdf 2016-09-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.07.2016r. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN i kablowych rozdzielnic sza-fowych, przewidzianej do realizacji na części działek nr ewid.: 566, 567 i 973/8, położo-nych przy ul. Witosa w Ciechanowie.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.07.2016r. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN i kablowych rozdzielnic sza-fowych, przewidzianej do realizacji na części działek nr ewid.: 566, 567 i 973/8, położo-nych przy ul. Witosa w Ciechanowie. 131,05KB zobacz
pdf 2016-09-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 08.07.2016r. Zmiana wniosku w sprawie wydania decy-zji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: wieża kratowa o wysokości do 49m z mostem kablowym wraz z niezbędną infrastrukturą - zmiana wysokości wieży kratowej na 60m.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 08.07.2016r. Zmiana wniosku w sprawie wydania decy-zji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: wieża kratowa o wysokości do 49m z mostem kablowym wraz z niezbędną infrastrukturą - zmiana wysokości wieży kratowej na 60m. 130,57KB zobacz
pdf 2016-09-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.07.2016r. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 20-4531/5 oraz częściach dzia-łek nr ewid.: 20-4533/2, 20-4532/2, położonych w Ciechanowie przy ul. Szwanke.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.07.2016r. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 20-4531/5 oraz częściach dzia-łek nr ewid.: 20-4533/2, 20-4532/2, położonych w Ciechanowie przy ul. Szwanke. 129,32KB zobacz
pdf 2016-09-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21.06.2016r. Wieża kratowa o wysokości do 49m z mostem kablowym wraz z niezbędną infrastrukturą.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21.06.2016r. Wieża kratowa o wysokości do 49m z mostem kablowym wraz z niezbędną infrastrukturą. 129,1KB zobacz
pdf 2016-09-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.06.2016r. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w ul. M. Kolbe.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.06.2016r. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w ul. M. Kolbe. 129,78KB zobacz
pdf 2016-09-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.06.2016r. Budowa parkingu dla samochodów osobowych – 12 miejsc, w tym 1 miej-sce dla osoby niepełnosprawnej.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.06.2016r. Budowa parkingu dla samochodów osobowych – 12 miejsc, w tym 1 miej-sce dla osoby niepełnosprawnej. 131,17KB zobacz
pdf 2016-09-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.06.2016r. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa).
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.06.2016r. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa). 129,42KB zobacz
pdf 2016-09-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 06.06.2016r. o przebudowie ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem kolejowym przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 06.06.2016r. o przebudowie ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem kolejowym przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie. 119,44KB zobacz
pdf 2016-09-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.06.2016r. o budowie kontenera telekomunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wieży kratowej o wysokości do 49,5 m npt. z fundamentem i poziomym mostem kablowym dla potrzeb łączności radiowej TETRA GPZ NIechodzin.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.06.2016r. o budowie kontenera telekomunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wieży kratowej o wysokości do 49,5 m npt. z fundamentem i poziomym mostem kablowym dla potrzeb łączności radiowej TETRA GPZ NIechodzin. 131,87KB zobacz
pdf 2016-09-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.06.2016r. o rozbudowie drogi powiatowej nr 2421 W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku ul. Sońskiej w Ciechanowie.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.06.2016r. o rozbudowie drogi powiatowej nr 2421 W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku ul. Sońskiej w Ciechanowie. 207,08KB zobacz
pdf 2016-09-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24.05.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: Sieć gazowa średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w rejonie ul. Powstańców Wiel-kopolskich.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24.05.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: Sieć gazowa średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w rejonie ul. Powstańców Wiel-kopolskich. 130,25KB zobacz
pdf 2016-09-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.05.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa parkingu dla samochodów osobowych – 12 miejsc, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.05.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa parkingu dla samochodów osobowych – 12 miejsc, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej. 130,62KB zobacz
pdf 2016-09-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.05.2016r. O rozbudowie drogi powiatowej nr 2421 W Nasielsk- Gąsocin – Ciechanów na odcinku ul. Sońskiej w Ciechanowie.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.05.2016r. O rozbudowie drogi powiatowej nr 2421 W Nasielsk- Gąsocin – Ciechanów na odcinku ul. Sońskiej w Ciechanowie. 166,43KB zobacz
pdf 2016-09-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.04.2016r. O ograniczeniu niskiej emisji w Ciechanowie i wspieraniu transportu multimodalnego poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi, łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.04.2016r. O ograniczeniu niskiej emisji w Ciechanowie i wspieraniu transportu multimodalnego poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi, łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta. 204,92KB zobacz
pdf 2016-09-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15.04.2016r. O budowie nowej linii do produkcji papieru higienicznego na terenie zakładu „Delitissue” Sp. z o.o. w Ciechanowie przy ul. Mleczarskiej 31.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15.04.2016r. O budowie nowej linii do produkcji papieru higienicznego na terenie zakładu „Delitissue” Sp. z o.o. w Ciechanowie przy ul. Mleczarskiej 31. 204KB zobacz
pdf 2016-09-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.04.2016r. O rozbudowie drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin- Ciechanów na odcinku ul. Sońskiej w Ciechanowie.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.04.2016r. O rozbudowie drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin- Ciechanów na odcinku ul. Sońskiej w Ciechanowie. 165,17KB zobacz
pdf 2016-09-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07.04.2016r. O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym : budowa stacji bazowej telefonii komórkowej.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07.04.2016r. O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym : budowa stacji bazowej telefonii komórkowej. 131,47KB zobacz
pdf 2016-09-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 04.04.2016r. O budowie pasażu handlowego Płocka - Niechodzka w Ciechanowie, którego inwestorem będzie „CEDROB” S.A. ul. Płocka 5, 06-400 Ciechanów.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 04.04.2016r. O budowie pasażu handlowego Płocka - Niechodzka w Ciechanowie, którego inwestorem będzie „CEDROB” S.A. ul. Płocka 5, 06-400 Ciechanów. 208KB zobacz
pdf 2016-09-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.03.2016r. O ograniczeniu niskiej emisji w Ciechanowie i wspieraniu transportu multimodalnego poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych (tj. ulicy Mazowieckiej i Niechodzkiej) ze ścieżkami rowerowymi, łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.03.2016r. O ograniczeniu niskiej emisji w Ciechanowie i wspieraniu transportu multimodalnego poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych (tj. ulicy Mazowieckiej i Niechodzkiej) ze ścieżkami rowerowymi, łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta. 165,43KB zobacz
pdf 2016-09-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.03.2016r. O budowie elektroenergetycznej linii kablowo – napowietrznej SN-15 kV przewidzianej do realizacji na części działek nr ewid.: 20-4294/2 – pas drogowy ul. Kąckiej, 20-4297/1 – działka położona przy ul. Kąckiej i ul. Opinogórskiej, 20-4328 – pas drogowy ul. Opinogórskiej, w Ciechanowie.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.03.2016r. O budowie elektroenergetycznej linii kablowo – napowietrznej SN-15 kV przewidzianej do realizacji na części działek nr ewid.: 20-4294/2 – pas drogowy ul. Kąckiej, 20-4297/1 – działka położona przy ul. Kąckiej i ul. Opinogórskiej, 20-4328 – pas drogowy ul. Opinogórskiej, w Ciechanowie. 26,68KB zobacz
pdf 2016-09-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14.03.2016r. O rozbudowie drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin- Ciechanów na odcinku ul. Sońskiej w Ciechanowie.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14.03.2016r. O rozbudowie drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin- Ciechanów na odcinku ul. Sońskiej w Ciechanowie. 165,41KB zobacz
pdf 2016-09-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.03.2016r. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.03.2016r. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej. 130,75KB zobacz
pdf 2016-09-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.03.2016r. O ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw płynnych "MARPOL" R. i W. Marcinkowscy, zlokalizowanej na działkach ew. 9, 10 obręb Podzamcze w Ciechanowie przy ul. Mławskiej 9.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.03.2016r. O ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw płynnych "MARPOL" R. i W. Marcinkowscy, zlokalizowanej na działkach ew. 9, 10 obręb Podzamcze w Ciechanowie przy ul. Mławskiej 9. 207,41KB zobacz
pdf 2016-09-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 18.02.2016r. Budowa elektroenergetycznej linii kablowo – napowietrznej SN-15 kV.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 18.02.2016r. Budowa elektroenergetycznej linii kablowo – napowietrznej SN-15 kV. 131,35KB zobacz
pdf 2016-09-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.02.2016r. O ograniczeniu niskiej emisji w Ciechanowie i wspieraniu transportu multimodalnego poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi, łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.02.2016r. O ograniczeniu niskiej emisji w Ciechanowie i wspieraniu transportu multimodalnego poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi, łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta. 164,67KB zobacz
pdf 2016-09-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.02.2016r. O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: - przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej, - budowa odcinaka kanalizacji sanitarnej, - budowa odcinka sieci wodociągowej,
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.02.2016r. O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: - przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej, - budowa odcinaka kanalizacji sanitarnej, - budowa odcinka sieci wodociągowej, 27,58KB zobacz
pdf 2016-09-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.01.2016r. Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „TRAKT RZECZKOWSKA” obejmującego teren położony w rejonie ul. Armii Krajowej, ul. Św. Anny i ul. Rzeczkowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.01.2016r. Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „TRAKT RZECZKOWSKA” obejmującego teren położony w rejonie ul. Armii Krajowej, ul. Św. Anny i ul. Rzeczkowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 140,65KB zobacz
pdf 2016-09-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.01.2016r. Wyłożeniu do publicznego wglądu uchwały ws. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.01.2016r. Wyłożeniu do publicznego wglądu uchwały ws. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 133,46KB zobacz
pdf 2016-09-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20.01.2016r. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wierzbowej
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20.01.2016r. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wierzbowej 129,73KB zobacz
pdf 2016-09-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.01.2016r. Budowa dwóch słupów posadowionych na fundamencie, przeznaczonych pod montaż kamer systemu monitoringu wizyjnego, szafek teletechnicznych posadowionych na fundamencie oraz kanalizacji kablowej.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.01.2016r. Budowa dwóch słupów posadowionych na fundamencie, przeznaczonych pod montaż kamer systemu monitoringu wizyjnego, szafek teletechnicznych posadowionych na fundamencie oraz kanalizacji kablowej. 26,89KB zobacz
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry