• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Roczny harmonogram posiedzeń

Plan pracy na rok 2021

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2020.

Luty

 • Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Ciechanów w 2020 roku. Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego na terenie miasta.

 •  Pomoc stomatologiczna i medyczna dla mieszkańców Ciechanowa w okresie pandemii.

Marzec

 • Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za rok 2020.
 • Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Gminie w zakresie wspierania rodzin w roku 2020 (ustawa o wspieraniu rodzin i systemu pieczy zastępczej).

 •  Informacja dotycząca funkcjonowania Karty Dużej Rodziny w latach 2015-2020 (ilość złożonych wniosków i wydanych kart, ulgi stosowane w tym zakresie, instytucje honorujące Kartę Dużej Rodziny na terenie miasta)

Kwiecień

 • Działalność „Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny” w roku 2020.
 • Sprawozdanie z realizacji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2020.

Maj

 • Lato w mieście. Bezpieczny wypoczynek dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Współpraca organizacji pozarządowych z Gminą Miejską Ciechanów w roku 2020.

Czerwiec

 • Zagrożenia dzieci i młodzieży substancjami psychoaktywnymi /alkohol, dopalacze, narkotyki/ oraz zagrożenia w sieci. Problem otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Sierpień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021r.
 • Aktualny stan bezrobocia w Gminie Ciechanów.

Wrzesień

 • Stan aktualny i perspektywy zapotrzebowania na mieszkania komunalne i socjalne.
 • Zabezpieczenie miejsc noclegowych i pomoc osobom bezdomnym.

Październik

 • Problemy ludzi starszych i   niepełnosprawnych. Formy opieki, obowiązki i możliwości gminy w tym zakresie.

 •  Sprawozdanie z działalności  Środowiskowego Domu Samopomocy Typu A i B za rok 2020.

Listopad

 • Projekt budżetu miasta na rok 2022.
 • Przyjęcie propozycji tematów do planu pracy Komisji na rok  2022.

Grudzień

 • Przyjęcie planu pracy Rady Miasta i Komisji na 2022 rok.

Praca ciągła:

 • Omawianie i opiniowanie materiałów sesyjnych.
 • Inne zadania nie ujęte w planie pracy a wynikające z charakteru prac Komisji i Rady Miasta.
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-19 12:36
Aktualizacja publikacji
Stefan Bonisławski 2021-01-14 18:14
Wytworzenie publikacji
Gmina Miejska Ciechanów  
Zatwierdzenie
Bonisławski Stefan 2021-01-14 18:14
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry