• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Roczny harmonogram posiedzeń

Plan pracy na rok 2022

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich za rok 2021.

Luty

 • Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Ciechanów w 2021 roku (Straż Miejska, Policja)  Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego na terenie miasta - stan techniczny i zapotrzebowanie na kolejne punkty kamerowe.

 • Opieka zdrowotna dla mieszkańców Ciechanowa. Informacja na temat aktualnej sytuacji pandemicznej w mieście.

Marzec

 • Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za rok 2021.
 • Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Gminie w zakresiewspierania rodzin w roku 2021 (ustawa o wspieraniu rodzin i system pieczy zastępczej).

Kwiecień

 • Sprawozdanie z działalności „Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny” w roku 2021.
 • Informacja dotycząca funkcjonowania Karty Dużej Rodziny i Ogólnopolskiej Karty Seniora w roku 2021 (ilość złożonych wniosków i wydanych kart, ulgi stosowane w tym zakresie, instytucje honorujące karty na terenie miasta).

Maj

 • Lato w mieście. Bezpieczny wypoczynek dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 • Zagrożenia społeczne wśród dzieci i młodzieży oraz  osób dorosłych spowodowane pandemią COVID-19 (alkohol, narkotyki i dopalacze, zagrożenia w sieci, otyłość i depresja, przemoc w rodzinie itp.).

Czerwiec

 • Współpraca organizacji pozarządowych z Gminą Miejską Ciechanóww roku 2021.

 • Sprawozdanie z realizacji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2021.

Sierpień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022r.
 • Informacja o  miejscach pamięci  w Gminie Miejskiej Ciechanów, z uwzględnieniem grobów zasłużonych ciechanowian. Informacja o stanie technicznym i potrzebach remontowych miejsc pamięci.

Wrzesień

 • Aktualny stan bezrobocia w Gminie Miejskiej Ciechanów.

 • Informacja na temat potrzeb socjalnych i społecznych dla mieszkańców Ciechanowa przed okresem zimowym , w tym zabezpieczenie miejsc noclegowych i pomoc osobom bezdomnym.

Październik

 • Problemy ludzi starszych i niepełnosprawnych. Formy opieki , obowiązki i możliwości gminy w tym zakresie.

 • Sprawozdanie z działalności  Środowiskowego Domu Samopomocy Typu A i B za rok 2021.

Listopad

 • Projekt budżetu miasta na rok 2023.
 • Przyjęcie propozycji tematów do planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich na rok  2023.                                                           

Grudzień

 • Przyjęcie planu pracy Rady Miasta i Komisji Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich na rok 2023.

Praca ciągła:

 • Omawianie i opiniowanie materiałów sesyjnych.
 • Inne zadania nie ujęte w planie pracy a wynikające z charakteru prac Komisji i Rady Miasta.
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-19 12:36
Aktualizacja publikacji
Mateusz Fila 2021-12-20 10:00
Wytworzenie publikacji
Stefan Bonisławski 2021-12-16 09:58
Zatwierdzenie
Stefan Bonisławski 2021-12-16 09:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry