• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Roczny harmonogram posiedzeń

Plan pracy na rok 2023

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich  za rok 2022.

Luty

 • Informacja o stanie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa obronnego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i porządku publicznego na terenie miasta Ciechanów w 2022 roku (Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna, Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Ciechanów).  Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego na terenie miasta- stan techniczny i zapotrzebowanie na kolejne punkty kamerowe.

 • Opieka medyczna i stomatologiczna dla mieszkańców Ciechanowa.

Marzec

 • Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za rok 2022.
 • Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Gminie w zakresie wspierania rodzin w roku 2022 (ustawa o wspieraniu rodzin i system pieczy zastępczej).

Kwiecień

 • Informacja o działalności Ciechanowskiej Rady Seniorów.
 • Informacja o wsparciu Gminy Miejskiej Ciechanów dla miasta partnerskiego Chmielnicki w związku z rosyjską agresją na Ukrainę.

Maj

 • Lato w mieście. Bezpieczny wypoczynek dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 • Informacja o  działalności „Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny” w roku 2022.

Czerwiec

 • Współpraca organizacji pozarządowych z Gminą Miejską Ciechanów w roku 2022.

 • Informacja o  realizacji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2022.

Sierpień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2023 r.

 • Informacja o  miejscach pamięci  w Gminie Miejskiej Ciechanów, z uwzględnieniem grobów zasłużonych ciechanowian-stan techniczny i potrzeby remontowe miejsc pamięci.

Wrzesień

 • Aktualny stan bezrobocia w Gminie Miejskiej Ciechanów.

 • Informacja na temat potrzeb socjalnych i społecznych dla mieszkańców Ciechanowa , w tym zabezpieczenie miejsc noclegowych ,pomoc osobom bezdomnym, zapotrzebowanie na mieszkania socjalne.

Październik

 • Problemy ludzi starszych i   niepełnosprawnych. Formy opieki , obowiązki i możliwości gminy w tym zakresie.

 • Informacja o działalności  Środowiskowego Domu Samopomocy Typu A i B za rok 2022.

Listopad

 • Analiza projektu budżetu miasta na rok 2024.
 • Przyjęcie propozycji tematów do planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich na 2024 rok.                                                

Grudzień

 • Przyjęcie planu pracy komisji i Rady Miasta na 2024 rok.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-19 12:36
Aktualizacja publikacji
Stefan Bonisławski 2022-12-23 09:13
Wytworzenie publikacji
Stefan Bonisławski 2022-12-23 09:13
Zatwierdzenie
Stefan Bonisławski 2022-12-23 09:13
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry