• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Roczny harmonogram posiedzeń

Plan pracy na rok 2023

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności komisji za rok 2022.
 • Analiza inwestycji miejskich realizowanych w latach 2021-2022

Luty

 • Informacja o działalności COEK STUDIO za rok 2022.
 • Analiza kosztów oświetlenia ulicznego na terenie miasta za lata 2021-2022

Marzec

 • Informacja z działalności MOPS za 2022r.

 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta Ciechanów za 2022 rok.
 • Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla miasta Ciechanów za 2022 rok.

Kwiecień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok. Opinia Komisji z wykonania budżetu.
 • Wniosek o absolutorium dla Prezydenta Miasta Ciechanów.

Maj

 • Analiza sytuacji finansowej i ocena funkcjonowania MOSiR za 2022 rok.
 • Wpływy z funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w 2022 roku.

Czerwiec

 • Informacja o działalności PUK Sp. z o.o. za 2022 rok
 • Informacja o działalności ZKM za 2022 rok.

Sierpień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2023 r.

 • Informacja o działalności TBS za 2022 rok.

Wrzesień

 • Informacja o działalności ZWiK za 2022 rok.
 • Realizacja zadań statutowych przez CUW. Gospodarka finansowa jednostek oświatowych za 2022 rok.Realizacja zadań statutowych przez CUW. Gospodarka finansowa jednostek oświatowych za 2022 rok.

Październik

 • Sprawozdanie z działalności PEC za 2022 rok.
 • Sprawozdanie z rozliczenia dotacji przyznanych przez miasto z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.

Listopad

 • Analiza projektu budżetu na 2024 rok.
 • Przyjęcie propozycji tematów do planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

Grudzień

 • Przyjęcie planu pracy komisji i Rady Miasta na 2024 rok.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-19 12:36
Aktualizacja publikacji
Stefan Bonisławski 2022-12-23 09:05
Wytworzenie publikacji
Stefan Bonisławski 2022-12-23 09:05
Zatwierdzenie
Stefan Bonisławski 2022-12-23 09:05
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry