• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Roczny harmonogram posiedzeń

Plan pracy na rok 2022

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności komisji za rok 2021.

Luty

 • Informacja o działalności COEK STUDIO za rok 2021.

Marzec

 • Analiza kosztów oświetlenia ulicznego na terenie miasta za lata 2020-2021 (ulice , budynki użyteczności publicznej, obiekty miejskie).

 • Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej w 2021 r.

Kwiecień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok. Opinia Komisji z wykonania budżetu.
 • Wniosek o absolutorium dla Prezydenta Miasta Ciechanów.

Maj

 • Analiza sytuacji finansowej i ocena funkcjonowania MOSiR za 2021 rok.
 • Wpływy z funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania 2021 rok.

Czerwiec

 • Sprawozdanie z działalności PUK Sp. z o.o. za 2021 rok.
 • Sprawozdanie z działalności ZKM za 2021 rok.

Sierpień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 r.

 • Realizacja zadań statutowych przez CUW. Gospodarka finansowa jednostek oświatowych za 2021 rok.

Wrzesień

 • Sprawozdanie z działalności ZWiK za 2021 rok.
 • Sprawozdanie z działalności TBS za 2021 rok.

Październik

 • Sprawozdanie z działalności PEC za 2021 rok.
 • Sprawozdanie z rozliczenia dotacji przyznanych przez miasto z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w latach 2021.

Listopad

 • Analiza projektu budżetu na 2023 rok.
 • Przyjęcie propozycji tematów do planu pracy Komisji na 2023 rok.

Grudzień

 • Przyjęcie planu pracy na 2023 rok.
 • Wykorzystanie Funduszy Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Praca ciągła

 • Inne zadania nie ujęte w planie pracy Komisji na rok 2020 a wynikające z bieżących potrzeb.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-19 12:36
Aktualizacja publikacji
Mateusz Fila 2021-12-20 10:17
Wytworzenie publikacji
Stefan Bonisławski 2021-12-16 10:15
Zatwierdzenie
Stefan Bonisławski 2021-12-16 10:15
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry