• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Roczny harmonogram posiedzeń

Plan pracy na rok 2021

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności komisji za rok 2020.

Luty

 • Informacja o działalności COEK STUDIO za 2020 rok.
 • Informacja na temat spraw sądowych, toczących się z powództwa Gminy w sądach powszechnych i administracyjnych.

Marzec

 • Analiza kosztów oświetlenia ulicznego na terenie miasta za lata 2019- 2020 (ulice , budynki użyteczności publicznej, obiekty miejskie).
 • Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej w 2020 r.

Kwiecień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok. Opinia Komisji z wykonania budżetu.
 • Wniosek o absolutorium dla Prezydenta Miasta Ciechanów.

Maj

 • Sprawozdanie z działalności TBS za 2020 rok.
 • Sprawozdanie z działalności ZKM.za 2020 rok.

Czerwiec

 • Sprawozdanie z działalności PUK Sp. z o.o. za 2020 rok.
 • Analiza sytuacji ekonomicznej i ocena funkcjonowania MOSiR za 2020 rok.

Sierpień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku.
 • Realizacja zadań statutowych przez CUW. Gospodarka finansowa jednostek oświatowych za 2020 rok.

Wrzesień

 • Sprawozdanie z działalności ZWiK  sp. z o.o.za 2020 rok.
 • Wpływy z funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w 2020roku.

Październik

 • Sprawozdanie z działalności PEC za 2020 rok.
 • Sprawozdanie z rozliczenia dotacji przyznanych przez miasto z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w latach 2020.

Listopad

 • Analiza projektu budżetu na 2022 rok.
 • Przyjęcie propozycji tematów do planu pracy Komisji na 2022 rok.

Grudzień

 • Przyjęcie planu pracy na 20212 rok.
 • Wykorzystanie Funduszy miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Praca ciągła

 • Inne zadania nie ujęte w planie pracy Komisji na rok 2020 a wynikające z bieżących potrzeb.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-19 12:36
Aktualizacja publikacji
Stefan Bonisławski 2021-01-14 17:54
Wytworzenie publikacji
Gmina Miejska Ciechanów  
Zatwierdzenie
Bonisławski Stefan 2021-01-14 17:54
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry