• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Roczny harmonogram posiedzeń

Plan pracy na rok 2024

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności komisji za rok 2023.

Luty

 • Analiza kosztów oświetlenia ulicznego na terenie miasta
  za lata 2022-2023

Marzec

 •  Informacja z działalności MOPS za 2023r.
 •  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej  dla miasta Ciechanów za 2023 rok.
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta Ciechanów za 2023 rok.

Kwiecień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok. Opinia Komisji z wykonania budżetu.
 •  Wniosek o absolutorium dla Prezydenta Miasta Ciechanów

Maj

 • Analiza sytuacji finansowej i ocena funkcjonowania MOSiR
    za 2023 rok.
 • Informacja o działalności COEK STUDIO za rok 2023.

Czerwiec

 • Informacja o działalności ZKM za 2023 rok.
 • Wpływy z funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania 2023 rok.

Sierpień

 • Informacja o działalności TBS za 2023 rok
 • Informacja o działalności PUK Sp. z o.o. za 2023 rok.
 • Analiza inwestycji miejskich realizowanych w latach 2021-2023

Wrzesień

 •  Informacja o działalności ZWiK za 2023 rok.
 • Realizacja zadań statutowych przez CUW. Gospodarka finansowa  jednostek oświatowych za 2023 rok.

Październik

 • Sprawozdanie z działalności Elektrociepłowni Ciechanów za 2023 rok.

 • Sprawozdanie z rozliczenia dotacji przyznanych przez miasto z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej w latach 2023

Listopad

 

 •  Analiza projektu budżetu na 2025 rok.
 • Przyjęcie propozycji tematów do planu pracy Komisji na
  2025 rok.

Grudzień

 • Przyjęcie planu pracy na 2025 rok.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-19 12:36
Aktualizacja publikacji
Teresa Korycińska 2023-12-27 11:03
Wytworzenie publikacji
Stefan Bonisławski 2023-12-27 11:02
Zatwierdzenie
Stefan Bonisławski 2023-12-27 11:02
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry