• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Roczny harmonogram pracy komisji

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2021

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności Komisji 2020 r.
 • Plan organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.

Luty

 • Podsumowanie sezonu 2020 Ciechanowskiego Roweru Miejskiego, analiza kosztów oraz plany rozbudowy systemu.
 • Bieżąca informacja o sytuacji w szkołach  związana z epidemią COVID-19. (Funkcjonowanie edukacji  podczas nauki zdalnej -   wnioski , wydatki oraz  najważniejsze problemy ).

Marzec

 • Funkcjonowanie wolontariatu w szkołach.
 • Analiza wykorzystania dotacji, przyznanych przez Gminę Miejską Ciechanów  z   zakresu upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020.

Kwiecień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020.
 • Plany remontowe i inwestycyjne w placówkach oświatowych i kultury w 2021 roku . Nakazy inspekcji sanitarnych, budowlanych Straży Pożarnej i innych.

Maj

 • Zapoznanie się z założeniami arkuszy organizacyjnych szkół składanych przez dyrektorów na rok szkolny 2020/ 2021 i ich odbicie w budżetach placówek oświatowych.

Czerwiec

 • Zapoznanie się ze stanem przygotowań wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych w okresie wakacji.
 • Informacja na temat naboru do żłobków , przedszkoli i szkół podstawowych w mieście.

Sierpień

 • Analiza budżetu za pierwsze półrocze 2021 r.
 • Informacja o pracach inwestycyjnych, remontach i adaptacjach pomieszczeń zrealizowanych w 2020 roku w placówkach oświatowych i sportowych miasta.

Wrzesień

 • Opieka zdrowotna i stomatologiczna w placówkach oświatowych.
 • Sprawozdanie z działalności instytucji kultury za rok 2020  ( Biblioteki , COEK oraz TORUS).

Październik

 • Ciechanowskie miejsca pamięci narodowej. Informacja o stanie technicznym i potrzebach remontowych oraz uaktualnienia danych na tablicach, nagrobkach itp.

 • Raport o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021, w tym informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych w ciechanowskich szkołach i działaniach dyrektorów w celu podnoszenia wyników kształcenia.

Listopad

 • Analiza funkcjonowania oświaty z uwzględnieniem sytuacji pracowników w placówkach oświatowych: warunki pracy, płacy i zmiany w zatrudnieniu, przyznawanie nagród nauczycielom i dyrektorom.
 • Informacja na temat nagród i stypendiów przyznanych przez Prezydenta Miasta Ciechanów w zakresie kultury i sportu za rok 2020.

Grudzień

 • Przyjęcie planu pracy na rok 2022.

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-19 12:36
Aktualizacja publikacji
Stefan Bonisławski 2021-01-14 18:46
Wytworzenie publikacji
Gmina Miejska Ciechanów  
Zatwierdzenie
Bonisławski Stefan 2021-01-14 18:46
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry