• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Roczny harmonogram pracy komisji

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2023

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2022.
 • Informacja o programach stypendialnych dla dzieci i młodzieży funkcjonujących w placówkach oświatowych, w tym proces zgłaszania uczniów do stypendiów i nagród artystycznych przyznawanych  przez Prezydenta Miasta Ciechanów.

Luty

 • Najważniejsze wydarzenia sportowe zaplanowane w Ciechanowie na 2023 rok.

Marzec

 • Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Parku Nauki TORUS za rok 2022, w tym informacja o umowach najmu, użyczeniach  i uzyskiwanych dochodach. 

Kwiecień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022.
 • Plany remontowe i inwestycyjne w placówkach oświatowych, sportowych i kulturalnych na 2023 roku .

Maj

 • Zapoznanie założeń arkuszy organizacyjnych szkół składanych przez dyrektorów na rok szkolny 2023/ 2024 i ich odbicie w budżetach placówek oświatowych - komisja wyjazdowa do Szkoły Podstawowej Nr 7.
 • Informacja o współpracy placówek oświatowych z partnerami zagranicznymi w latach 2020-2022.

Czerwiec

 • Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w okresie wakacji.
 • Informacja o  rekrutacji do szkół, przedszkoli i żłobka na terenie miasta Ciechanów.

Sierpień

 • Analiza budżetu za pierwsze półrocze 2023 r.

Wrzesień

 • Informacja o działalności Młodzieżowej Rady Miasta Ciechanów.
 • Informacja o realizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, w roku szkolnym 2022/2023.

Październik

 • Informacja o wykorzystaniu przez różne podmioty dotacji przyznanych przez Gminę Miejska Ciechanów  z   zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022.

Listopad

 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/23, w tym analiza  wyników egzaminów zewnętrznych.
 • Informacja o realizacji zadań wynikających z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w placówkach oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 • Przyjęcie propozycji tematów do planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2024 rok.

Grudzień

 • Przyjęcie planu pracy komisji i Rady Miasta na 2024 rok.

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-19 12:36
Aktualizacja publikacji
Stefan Bonisławski 2022-12-23 09:19
Wytworzenie publikacji
Stefan Bonisławski 2022-12-23 09:19
Zatwierdzenie
Stefan Bonisławski 2022-12-23 09:19
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry