• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Roczny harmonogram pracy komisji

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2024

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2023.
 • Największe inwestycje sportowe w mieście, sprawozdanie z  realizacji w 2023 roku oraz pozyskane fundusze zewnętrzne.

Luty

 • Plany inwestycyjne w placówkach oświatowych w 2024 r.

Marzec

 • Pozyskane środki zewnętrze na rzecz kultury i sportu.

 • Sprawozdanie z działalności bibliotek miejskich w 2023 oraz  Stan czytelnictwa w ciechanowskich szkołach: potrzeby bibliotek szkolnych, księgozbiory, ile uczniów korzysta z bibliotek szkolnych, jakie działania podejmują biblioteki szkolne w zakresie promowania i rozwoju czytelnictwa wśród dzieci  i młodzieży.

Kwiecień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r. wraz z przedstawieniem raportu o stanie miasta.
 • Stan i przygotowanie obiektów sportowych na sezon wiosenno - letni 2024.

Maj

 • Zapoznanie założeń arkuszy organizacyjnych szkół składanych przez dyrektorów na rok szkolny 2024/ 2025 i ich odbicie w budżetach placówek.
 • Informacja o dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli.

Czerwiec

 • Informacja na temat form wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanych przez instytucje miejskie„ Lato w mieście”2024.

Sierpień

 • Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2023/2024.
 • Stypendyści Prezydenta Miasta w roku szkolnym 2023/2024.

Wrzesień

 • Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych w zakresie współpracy z partnerami zagranicznymi w roku szkolnym 2023/2024 oraz plany na realizację podobnych zadań w roku szkolnym 2024/2025.

Październik

 • Informacja o realizacji zadań wynikających z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w placówkach oświatowych za rok szkolny 2023/2024.
 • Informacja o opiece zdrowotnej i logopedycznej w placówkach oświatowych.

Listopad

 • Analiza funkcjonowania oświaty miejskiej w roku szkolnym 2022/2023.
 • Informacja o wykorzystaniu przez różne podmioty dotacji przyznanych przez Gminę Miejską Ciechanów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023.
 • Przyjęcie propozycji tematów do planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2025 rok.

Grudzień

 • Przyjęcie planu pracy komisji i Rady Miasta na 2025 rok.

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-19 12:36
Aktualizacja publikacji
Stefan Bonisławski 2023-12-21 15:11
Wytworzenie publikacji
Stefan Bonisławski 2023-12-21 15:11
Zatwierdzenie
Stefan Bonisławski 2023-12-21 15:11
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry