• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Roczny harmonogram pracy komisji

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2022

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2021.
 • Informacja o programach stypendialnych dla dzieci i młodzieży, w tym zgłaszanie uczniów do  stypendiów i nagród artystycznych i nagród za wyniki w nauce przyznawanych przez Prezydenta Miasta Ciechanów - propozycja zmian w tym zakresie.

Luty

 • Informacja o  projektach z zakresu kultury i sportu zrealizowanych w placówkach oświatowych i  kulturalnych .

 • Najważniejsze wydarzenia sportowe zaplanowane w Ciechanowie na 2022 rok.

Marzec

 • Informacje na temat działalności i potrzeb ciechanowskich klubów i stowarzyszeń sportowych, w tym informacja o działaniach  interwencyjnych na wniosek środowisk sportowych.

 • Informacja na temat stanu technicznego placów zabaw , siłowni zewnętrznych oraz innych obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Ciechanów

Kwiecień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021.
 • Plany remontowe i inwestycyjne w placówkach oświatowych , sportowych i kulturalnych na 2022 roku .

Maj

 • Zapoznanie się z założeniami arkuszy organizacyjnych szkół składanych przez dyrektorów na rok szkolny 2022/ 2023 i ich odbicie w budżetach placówek oświatowych.
 • Informacja o działalności samorządów uczniowskich w placówkach oświatowych.

Czerwiec

 • Zapoznanie się ze stanem przygotowań obiektów sportowych i rekreacyjnych do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w okresie wakacji.
 • Informacja o  rekrutacji do szkół, przedszkoli i żłobka na terenie miasta Ciechanów z uwzględnieniem danych dotyczących oświadczeń o odpadach komunalnych złożonych przez rodziców  dzieci ubiegających się o przyjęcie.

Sierpień

 • Analiza budżetu za pierwsze półrocze 2022 r.
 • Informacja o pracach inwestycyjnych, remontach i adaptacjach pomieszczeń zrealizowanych w 2021 roku, w placówkach oświatowych i sportowych miasta.

Wrzesień

 • Informacja placówek oświatowych i kulturalnych w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Październik

 • Działania na terenie placówek oświatowych mające na celu wzrost świadomości zdrowotnej społeczności szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem Covid-19.

Listopad

 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/22, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych.
 • Informacja o wykorzystaniu przez różne podmioty dotacji przyznanych przez Gminę Miejska Ciechanów  z   zakresu upowszechniania kultury fizycznej
  i sportu w roku 2021.

Grudzień

 • Przyjęcie planu na rok 2023.

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-19 12:36
Aktualizacja publikacji
Mateusz Fila 2021-12-20 10:05
Wytworzenie publikacji
Stefan Bonisławski 2021-12-16 10:03
Zatwierdzenie
Stefan Bonisławski 2021-12-16 10:03
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry