• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Roczny harmonogram posiedzeń

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na rok 2023

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w roku 2022.
 • Nadzór nad odbiorami miejskich inwestycji. Ocena ich wykonania w latach 2021-2022.

Luty

 • Oświetlenie uliczne - ocena stanu i plany modernizacji. Analiza techniczna i ekonomiczna związana z utrzymaniem obiektów miejskich pod kątem wydatków na energię elektryczną w latach 2021-2022. Działania podjęte w kwestii ograniczenia zużycia energii elektrycznej i ocena ich efektywności. Plany na 2023 r.

Marzec.

 • Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej w 2022 r.

 • Informacja o działalności Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) Północne Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie za 2022 roku.

Kwiecień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok.

Maj

 • Informacja dotycząca Strefy Płatnego Parkowania za 2022 r.

Czerwiec

 • Informacja o działalności PUK Sp. z o.o. za  2022 r.
 • Działalność Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie  w latach 2021-2022. Omówienie bieżących potrzeb i planów.

Sierpień

 • Ocena stanu estetycznego i sanitarnego miasta wraz z analizą wdrożenia tzw. „uchwały reklamowej”.
 • Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2023 r.

Wrzesień

 • Informacja o działalności ZWiK Sp. z o.o. za 2022 rok.
 • Zbiorniki bezodpływowe i oczyszczalnie przydomowe w mieście. Sytuacja po zmianach ustawowych w 2022 r.

Październik

 • PEC Sp. z o.o. ocena funkcjonowania z uwzględnieniem działalności w roku 2022, szczególnie przeprowadzonych inwestycji. Ich realizacja w I półroczu 2023 r. oraz plany na 2024 r. (posiedzenie wyjazdowe w siedzibie Spółki)

Listopad

 • Analiza projektu budżetu na 2024 rok.
 • Przyjęcie propozycji tematów do planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na 2024 rok.

Grudzień

 • Przyjęcie planu pracy komisji i Rady Miasta na 2024 rok.

Praca bieżąca

 • Omawianie i opiniowanie materiałów sesyjnych
 • Problemy zgłaszane przez mieszkańców i członków Komisji
 • Inne zadania nieujęte w planie pracy wynikające z właściwości Komisji i Rady Miasta oraz wniosków Prezydenta

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-19 09:02
Aktualizacja publikacji
Stefan Bonisławski 2022-12-23 09:10
Wytworzenie publikacji
Stefan Bonisławski 2022-12-23 09:10
Zatwierdzenie
Stefan Bonisławski 2022-12-23 09:10
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry