• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Roczny harmonogram posiedzeń

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na rok 2021

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w roku 2020.
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – realizacja w latach 2015-2020 i stan zaawansowania prac nad następnymi.

Luty

 • Monitoring miejski – realizacja planu rozbudowy w 2020 r. i założenia na 2021. Ocena efektywności funkcjonującego systemu.

Marzec.

 • Oświetlenie uliczne – ocena stanu i plany modernizacji.
 • Stan pielęgnacji zieleni miejskiej. Zadania w obszarze zieleni zrealizowane w 2020 r. i planowane na lata 2021-2022.

Kwiecień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok.
 • Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta.
 • Przebieg wdrażania uchwały reklamowej na terenie miasta.

Maj

 • Sprawozdanie z funkcjonowania ZKM Sp. z o.o. za rok 2020 z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i  kierunków działań Spółki w zakresie komunikacji miejskiej na 2021 r.

Czerwiec

 • PUK Sp. z o.o. sprawozdanie z działalności za rok 2020.
 • System gospodarki odpadami. Monitoring prawidłowości złożonych deklaracji, upomnienia. Sprawdzanie stanu faktycznego zapotrzebowania na pojemniki w zestawieniu  z oświadczeniami i produkcją odpadów.

Sierpień

 • Porównanie windykacji zadłużenia najemców mieszkań socjalnych i komunalnych w latach 2018-2020.
 • Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2021 r.

Wrzesień

 • ZWiK Sp. z o.o. sprawozdanie z działalności za 2020 rok (posiedzenie wyjazdowe w siedzibie Spółki.
 • Stan realizacji przyłączy kanalizacji sanitarnej i budowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej za rok 2020 i plany na 2022 r.

Październik

 • PEC Sp. z o.o. sprawozdanie z działalności za rok 2020 ( posiedzenie wyjazdowe w siedzibie Spółki o ile pozwolą warunki epidemioloiczne ).
 • Działania Straży Miejskiej oraz Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska dokonywane w zakresie: spalania niewłaściwych odpadów w piecach domów jednorodzinnych, łamania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz kontroli złożonych deklaracji za odpady komunalne w 2020 roku.

Listopad

 • Analiza projektu budżetu na 2022 rok.
 • Przyjęcie propozycji tematów do planu pracy Komisji na 2022 r.

Grudzień

 • Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Ciechanów i Komisji na 2022  r.

Praca bieżąca

 • Omawianie i opiniowanie materiałów sesyjnych
 • Problemy zgłaszane przez mieszkańców i członków komisji
 • Inne zadania nieujęte w planie pracy wynikające z właściwości Komisji i Rady Miasta oraz wniosków Prezydenta

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-19 09:02
Aktualizacja publikacji
Stefan Bonisławski 2021-01-14 18:08
Wytworzenie publikacji
Gmina Miejska Ciechanów  
Zatwierdzenie
Bonisławski Stefan 2021-01-14 18:08
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry