• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Roczny harmonogram posiedzeń

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na rok 2024

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska w roku 2023.
 • Informacja o realizacji zimowego utrzymania infrastruktury miejskiej w sezonie 2022/2023 z uwzględnieniem jej kosztów i efektywności. Sytuacja bieżąca.

Luty

 • Oświetlenie uliczne i obiektów miejskich - ocena efektywności działań podjętych w kwestii ograniczenia zużycia energii w roku 2023. Plany na 2024 r.

Marzec.

 •  Informacja o zadaniach w obszarze zieleni zrealizowanych w latach 2022-2023. Plany na rok 2024.

Kwiecień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok.
 •  Monitoring miejski - realizacja planu rozbudowy w 2023 r. i założenia na 2024. Ocena efektywności funkcjonującego systemu.

Maj

 • Realizacja programu modernizacji i budowy dróg na terenie miasta Ciechanów na lata 2016-2024 przez okres 2020-2023.

Czerwiec

 • Efekty wdrożenia tzw. uchwały reklamowej wraz z e-kontrolą.

 • Stan sanitarny i estetyczny miasta.

Sierpień

 • Informacja o działalności PUK Sp. z o.o. za  2023 r.
 • Działalność Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie w roku 2023. Bieżące potrzeby i plany.

Wrzesień

 • Informacja o działalności ZWiK Sp. z o.o. za 2023 rok z uwzględnieniem wykonanych inwestycji.
 • Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków - aktualny stan.

Październik

 • Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o. - ocena funkcjonowania w 2023 roku z uwzględnieniem wykonanych inwestycji i wyników finansowych (posiedzenie wyjazdowe w siedzibie Spółki).

Listopad

 • Analiza projektu budżetu na 2025 rok.

 • Przyjęcie propozycji tematów do planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na 2025 rok.

Grudzień

 • Przyjęcie planu pracy komisji i Rady Miasta na 2025 rok.

Praca bieżąca

 • Omawianie i opiniowanie materiałów sesyjnych
 • Problemy zgłaszane przez mieszkańców i członków Komisji
 • Inne zadania nieujęte w planie pracy wynikające z właściwości Komisji i Rady Miasta oraz wniosków Prezydenta

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-19 09:02
Aktualizacja publikacji
Teresa Korycińska 2023-12-27 10:45
Wytworzenie publikacji
Stefan Bonisławski 2023-12-27 10:44
Zatwierdzenie
Stefan Bonisławski 2023-12-27 10:44
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry