• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia publiczne/Poniżej 30 tys. euro / poniżej 130 tys. zł netto

Poniżej 30 tys. euro / poniżej 130 tys. zł netto

Zamówienia publiczne - znaleziono: 134
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
„Budowa chodnika i przejścia dla pieszych przy ul. Gostkowskiej”, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Drogi, chodniki – Budżet obywatelski 2018 zadanie: „Wykonanie infrastruktury na ul. Gostkowskiej, Komunalnej, zainstalowanie urządzeń zabawowych, budowę chodnika oraz utwardzenie pobocza”. 2018-07-20 2018-07-27
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych w formie „Projektuj i Buduj”, dla następujących zadań inwestycyjnych: Zadanie nr 1 „Budowa oświetlenia na ul. Bursztynowej” Zadanie nr 2 „Budowa oświetlenia części chodnika przy ul. Witosa” w Ciechanowie 2018-07-19 2018-07-25
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych w formie „Projektuj i Buduj”, dla następującego zadania „Budowa chodnika od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Harcerskiej w Ciechanowie” 2018-07-18 2018-07-25
„Dostawa i montaż nowego ogrodzenia panelowego” w ramach zadania „Renowacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni na terenie Miejskiego Przedszkola nr 3 w Ciechanowie”. 2018-06-29 2018-07-06
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych w formie „Projektuj i Buduj”, dla następującego zadania „Budowa chodnika od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Harcerskiej w Ciechanowie” 2018-06-29 2018-07-06
Rozbudowa parkingu w pasie drogowym ul. Parkowej 2018-06-15 2018-06-19
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych w formie „Projektuj i Buduj”, dla następującego zadania „Budowa chodnika od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Harcerskiej w Ciechanowie” 2018-06-15 2018-06-25
Opracowanie operatów wodnoprawnych (aktualizacja), na podstawie których wydane zostanie kolejne pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w Ciechanowie w 2018 r.: Część nr 1: Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód dla 19 wylotów sieci kanalizacji deszczowej. Część nr 2: Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi i urządzeń wodnych dla 35 wylotów sieci kanalizacji deszczowej 2018-06-15 2018-06-21
Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia części terenu Cmentarza Komunalnego o powierzchni 1,23 ha, mieszczącego się w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej 86 2018-06-11 2018-06-15
„Dostawa i montaż nowego ogrodzenia panelowego” w ramach zadania „Renowacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni na terenie Miejskiego Przedszkola nr 3 w Ciechanowie” 2018-06-11 2018-06-20
Rozbudowa parkingu w pasie drogowym ul. Parkowej 2018-05-22 2018-05-29
Konserwacja zabytkowych belek sosnowych 2018-05-08 2018-05-14
Rozbudowa parkingu w pasie drogowym ul. Parkowej 2018-04-27 2018-05-08
Wykonanie Ekspertyzy I Sporządzenie Opinii Biegłego/Specjalisty W Zakresie Hydrologii, Hydrogeologii, Stosunków Wodnych Lub Melioracji Wodnej, Dotyczącej Zmiany Stanu Wody Na Gruncie Na Działkach O Nr 60-214/2, 60-217/1, 60-217/2, 60-215, 60-217/4, 60-216 Położonych Przy Ul. Krubińskiej W Ciechanowie 2018-04-26 2018-05-10
Rozbudowa parkingu w pasie drogowym ul. Parkowej 2018-04-20 2018-04-26
Bieżąca konserwacja rzeki Łydyni i rowów melioracyjnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów 2018-02-01 2018-02-13
Wykonanie i dostawa: - konstrukcje kwietnikowe stojące o wysokości 200 cm – 4 sztuki, - konstrukcje kwietnikowe o trzech poziomach; zawieszane na słupie – 35 sztuk, - konstrukcje kwietnikowe o dwóch poziomach; zawieszane na słupie – 58 sztuk 2018-01-19 2018-01-26
Modernizacja terenu za Rossmanem realizowanego w ramach zadania pn.: „Drogi chodniki kanalizacja deszczowa” 2018-01-18 2018-02-12
Zakup i dostawa chemii gospodarczej 2018-01-03 2018-01-05
Modernizacja terenu za Rossmanem realizowanego w ramach zadania pn.: „Drogi chodniki kanalizacja deszczowa”. 2017-11-30 2017-12-11
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry