BIP

Poniżej 30 tys. euro / poniżej 130 tys. zł netto

  • Przedmiot, Nr postępowania
  • Data ogłoszenia

Znaleziono zamówień: 129.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania pn: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 617 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 20+930 do km ok. 21+600 na terenie miasta Ciechanów” 2021-05-17 2021-05-25
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją placu zabaw. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych” BO 2021. 2021-05-14 2021-05-26
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia skweru miejskiego. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja skweru na Placu Kościuszki w Ciechanowie” 2021-03-25 2021-03-29
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia skweru miejskiego. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja skweru na Placu Kościuszki w Ciechanowie 2021-03-11 2021-03-18
Wybór rzeczoznawcy majątkowego 2021-02-03 2021-02-08
Budowa miejsc postojowych oraz ciągu pieszego, realizowane w ramach zadania pn: ,,Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Gwardii Ludowej WRN”. 2020-12-31 2021-01-11
„Wybór wykonawcy usług geodezyjnych” 2020-12-22 2020-12-30
„Wybór rzeczoznawcy majątkowego”. 2020-12-22 2020-12-30
„Konserwacja i przeglądy sygnalizacji świetlnej acyklicznej na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Sikorskiego i ul. Mazowieckiej z ul. Niechodzką, sygnalizacji świetlnej skanalizowanej akomodacyjnej z przyciskami dla pieszych na skrzyżowaniu ul. H. Sienkiewicza z ul. Spółdzielczą, ul. Leśnej z ul. Siewna, ul. Niechodzkiej z ul. Mleczarską, ul. Tysiąclecia z ul. Mleczarską i ul. Kargoszyńskiej z ul. Prusa oraz sygnalizacji stałoczasowej w skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Ranieckiej” w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 2020-12-15 2020-12-21
Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego placu zabaw o elementy wyposażenia/osprzętowanie boiska wielofunkcyjnego - zad. pn. Rozbudowa placu zabaw o boisko wielofunkcyjne na Bielinie. 2020-11-03 2020-11-10

 

Drukuj Liczba odwiedzin: 172062