BIP

Uchwały Rady Miasta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 745 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
367/XXXVII/2021 2021-04-29 12:55:45 Uchwała Nr 367/XXXVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie: rozpatrzenia wniosku o przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów leżących od ul. Amarantowej w kierunku południowym Obowiązujący
366/XXXVII/2021 2021-04-29 12:54:31 Uchwała Nr 366/XXXVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie: rozpatrzenia petycji w sprawie planów zabudowy wielorodzinnej zlokalizowanej przy ulicy Amarantowej Obowiązujący
365/XXXVII/2021 2021-04-29 12:53:21 Uchwała Nr 365/XXXVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie: rozpatrzenia petycji w sprawie planów zabudowy wielorodzinnej zlokalizowanej przy ulicy Amarantowej Obowiązujący
364/XXXVII/2021 2021-04-29 12:52:18 Uchwała Nr 364 /XXXVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie: zamiany nieruchomości. Obowiązujący
363/XXXVII/2021 2021-04-29 12:51:10 Uchwała Nr 363/XXXVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie: zamiany nieruchomości. Obowiązujący
362/XXXVII/2021 2021-04-29 12:49:36 Uchwała Nr 362/XXXVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Obowiązujący
361/XXXVII/2021 2021-04-29 12:42:50 Uchwała Nr 361/XXXVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie: określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów na 2021 rok Obowiązujący
360/XXXVII/2021 2021-04-29 12:40:57 Uchwała Nr 360/XXXVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 107/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ciechanowie. Obowiązujący
359/XXXVII/2021 2021-04-29 12:39:55 Uchwała Nr 359/XXXVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 572/XLII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Ciechanowie Obowiązujący
358/XXXVII/2021 2021-04-29 12:35:36 Uchwała Nr 358/XXXVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Obowiązujący
357/XXXVII/2021 2021-04-29 12:30:15 Uchwała Nr 357/XXXVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów Obowiązujący
356/XXXVII/2021 2021-04-29 12:28:48 Uchwała Nr 356/XXXVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie: udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok Obowiązujący
355/XXXVII/2021 2021-04-29 12:27:16 Uchwała Nr 355/XXXVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2020 rok Obowiązujący
354/XXXVII/2021 2021-04-29 12:25:43 Uchwała Nr 354/XXXVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie: udzielenia Prezydentowi Miasta Ciechanów wotum zaufania Obowiązujący
353/XXXVI/2021 2021-04-12 08:10:01 Uchwała Nr 353/XXXVI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 09 kwietnia 2021 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Św. Franciszka, Batalionów Chłopskich, Amarantowej i Błękitnej w Ciechanowie. Obowiązujący
352/XXXVI/2021 2021-04-12 08:07:37 Uchwała Nr 352/XXXVI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 09 kwietnia 2021 roku w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Obowiązujący
351/XXXVI/2021 2021-04-12 08:05:26 Uchwała Nr 351/XXXVI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 09 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr 343/XXXIV/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. Obowiązujący
350/XXXV/2021 2021-03-25 11:25:54 Uchwała Nr 350/XXXV/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi złożonej na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie Obowiązujący
349/XXXV/2021 2021-03-25 11:23:51 Uchwała Nr 349/XXXV/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Obowiązujący
348/XXXV/2021 2021-03-25 11:22:01 Uchwała Nr 348/XXXV/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 223179