BIP

Archiwum uchwał Rady Miasta 2014

Kategoria: Sesja XXXVIII [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Nr 456/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr 433/XXXVII/2013 na rok 2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
2016-08-04 07:50
Tomasz Mielnicki
24.43KB
pdf Uchwała Nr 455/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 zmieniająca rozporządzenie Nr 35 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
2016-08-04 07:49
Tomasz Mielnicki
23.81KB
pdf Uchwała Nr 454/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trakt Rzeczkowska” w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
2016-08-04 07:49
Tomasz Mielnicki
2.01MB
pdf Uchwała Nr 453/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
2016-08-04 07:49
Tomasz Mielnicki
42.8KB
pdf Uchwała Nr 452/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
2016-08-04 07:49
Tomasz Mielnicki
42.56KB
pdf Uchwała Nr 450/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, położonych w Ciechanowie w budynkach przy ulicach: 11 Pułku Ułanów Legionowych 10, 11 Pułku Ułanów Legionowych 16, Okrzei 11, 11 Pułku Ułanów Legionowych 14, Pułtuska 12, Sienkiewicza 32A, Wyspiańskiego 46, Szwanke 18.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
2016-08-03 15:25
Tomasz Mielnicki
34.55KB
pdf Uchwała Nr 449/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2016-08-03 15:25
Tomasz Mielnicki
24.63KB
pdf Uchwała Nr 448/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
2016-08-03 15:24
Tomasz Mielnicki
24.04KB
pdf Uchwała Nr 447/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
2016-08-03 15:24
Tomasz Mielnicki
24.76KB
pdf Uchwała Nr 446/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2016-08-03 15:24
Tomasz Mielnicki
25.26KB
pdf Uchwała Nr 445/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
2016-08-03 15:23
Tomasz Mielnicki
25.12KB
Kategoria: Sesja XXXIX [ 13 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Nr 469/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr 298/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmiany opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
2016-08-03 14:57
Tomasz Mielnicki
29.59KB
pdf Uchwała Nr 468/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie zadania zarządzania przystankami zlokalizowanymi w ciągu dróg krajowych nr 50 i nr 60 w granicach administracyjnych Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
2016-08-03 14:57
Tomasz Mielnicki
117.23KB
pdf Uchwała Nr 467/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Ciechanów jako elementu odznaki pamiątkowej i logo Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2016-08-03 14:57
Tomasz Mielnicki
21.35KB
pdf Uchwała Nr 466/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2016-08-03 14:56
Tomasz Mielnicki
30.48KB
zip Uchwała Nr 465/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
2016-08-03 14:56
Tomasz Mielnicki
60.54KB
pdf Uchwała Nr 464/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
2016-08-03 14:56
Tomasz Mielnicki
291.59KB
pdf Uchwała Nr 463/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: nabycia przez Gminę Miejską Ciechanów udziału od Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wyzwolenia 19.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
2016-08-03 14:55
Tomasz Mielnicki
24.13KB
pdf Uchwała Nr 462/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2014 - 2016.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
2016-08-03 14:55
Tomasz Mielnicki
135.95KB
pdf Uchwała Nr 461/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ciechanowa na 2014 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
2016-08-03 14:55
Tomasz Mielnicki
25.76KB
pdf Uchwała Nr 460/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: zmiany Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Ciechanów na 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
2016-08-03 14:54
Tomasz Mielnicki
25.08KB
pdf Uchwała Nr 459/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, położonych w Ciechanowie w budynkach przy ulicach: Powstańców Wielkopolskich 13, Nadfosna 4, Pułtuska 12.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
2016-08-03 14:54
Tomasz Mielnicki
29.57KB
pdf Uchwała Nr 458/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
2016-08-03 14:54
Tomasz Mielnicki
0.95MB
pdf Uchwała Nr 457/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
2016-08-03 14:52
Tomasz Mielnicki
1.18MB
Kategoria: Sesja XLVII [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Nr 569/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
2016-08-03 09:50
Tomasz Mielnicki
106.74KB
pdf Uchwała Nr 568/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
2016-08-03 09:49
Tomasz Mielnicki
25.59KB
pdf Uchwała Nr 567/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: zmiany planu pracy Rady Miasta Ciechanów i jej Komisji na 2014 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
2016-08-03 09:49
Tomasz Mielnicki
26.67KB
zip Uchwała Nr 566/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2016-08-03 09:49
Tomasz Mielnicki
143.22KB
pdf Uchwała Nr 565/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
2016-08-03 09:49
Tomasz Mielnicki
311.37KB
pdf Uchwała Nr 564/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ciechanowa na 2014 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
2016-08-03 09:48
Tomasz Mielnicki
27.87KB
pdf Uchwała Nr 563/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: zmiany Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
2016-08-03 09:47
Tomasz Mielnicki
27.08KB
pdf Uchwała Nr 562/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
2016-08-03 09:46
Tomasz Mielnicki
243.8KB
pdf Uchwała Nr 561/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: przedłużenia obowiązywania taryf i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
2016-08-03 09:45
Tomasz Mielnicki
26.82KB
pdf Uchwała Nr 560/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
2016-08-03 09:45
Tomasz Mielnicki
25.55KB
pdf Uchwała Nr 559/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechanowie w budynku przy ulicy Wyzwolenia nr 19.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
2016-08-03 09:42
Tomasz Mielnicki
24.85KB
pdf Uchwała Nr 558/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
2016-08-03 09:41
Tomasz Mielnicki
651.28KB
Kategoria: Sesja XLVI [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Nr 557/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
2016-08-03 13:37
Tomasz Mielnicki
176.15KB
pdf Uchwała Nr 556/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
2016-08-03 13:36
Tomasz Mielnicki
265.43KB
pdf Uchwała Nr 555/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 w sprawie: zmiany uchwały nr 303/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
2016-08-03 13:36
Tomasz Mielnicki
60.98KB
pdf Uchwała Nr 554/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 w sprawie: zmiany uchwały nr 355/XXIX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 marca 2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
2016-08-03 13:36
Tomasz Mielnicki
42.01KB
pdf Uchwała Nr 553/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 w sprawie: zmiany uchwały nr 356/XXIX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
2016-08-03 13:34
Tomasz Mielnicki
32.66KB
pdf Uchwała Nr 552/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 w sprawie: nadania nazw ulicom na terenie miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
2016-08-03 13:34
Tomasz Mielnicki
297.34KB
pdf Uchwała Nr 551/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechanowie w budynku przy ulicy Adama Asnyka 15.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
2016-08-03 13:33
Tomasz Mielnicki
25.81KB
pdf Uchwała Nr 550/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SZCZURZYNEK” w Ciechanowie dla części terenu działki nr ewid. 108/6.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
2016-08-03 13:33
Tomasz Mielnicki
0.99MB
pdf Uchwała Nr 549/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 w sprawie: utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
2016-08-03 13:33
Tomasz Mielnicki
41.56KB
Kategoria: Sesja XLIX [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Nr 575/XLIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 listopada 2014 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KOLONIJNA” w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
2016-08-03 09:23
Tomasz Mielnicki
2.02MB
pdf Uchwała Nr 574/XLIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 listopada 2014 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sady Gostkowskie III” w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
2016-08-03 09:22
Tomasz Mielnicki
3.72MB
pdf Uchwała Nr 573/XLIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 listopada 2014 w sprawie: sprzedaży lokalu w domu wielomieszkaniowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
2016-08-03 09:22
Tomasz Mielnicki
24.15KB
pdf Uchwała Nr 572/XLIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 listopada 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
2016-08-03 09:22
Tomasz Mielnicki
23.96KB
pdf Uchwała Nr 571/XLIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 listopada 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
2016-08-03 09:22
Tomasz Mielnicki
23.9KB
pdf Uchwała Nr 570/XLIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 listopada 2014 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Samorządu Miasta Ciechanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
2016-08-03 09:21
Tomasz Mielnicki
78.18KB
Kategoria: Sesja XLIV [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
zip Uchwała Nr 529/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr 486/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
2016-08-03 13:44
Tomasz Mielnicki
0.94MB
pdf Uchwała Nr 528/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
2016-08-03 13:44
Tomasz Mielnicki
43.83KB
pdf Uchwała Nr 527/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: wniesienia do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i objęcia udziałów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
2016-08-03 13:43
Tomasz Mielnicki
25.71KB
pdf Uchwała Nr 526/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: przejęcia od Powiatu Ciechanowskiego zadania zarządzania przystankami zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
2016-08-03 13:43
Tomasz Mielnicki
40.2KB
zip Uchwała Nr 525/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
2016-08-03 13:43
Tomasz Mielnicki
82.92KB
pdf Uchwała Nr 524/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr 268/XXIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 września 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
2016-08-03 13:43
Tomasz Mielnicki
25.54KB
pdf Uchwała Nr 523/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr 198/XV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2016-08-03 13:42
Tomasz Mielnicki
24.27KB
pdf Uchwała Nr 522/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr 210/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
2016-08-03 13:42
Tomasz Mielnicki
23.29KB
pdf Uchwała Nr 521/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechanowie w budynku przy ulicy Nadfosnej 3.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
2016-08-03 13:42
Tomasz Mielnicki
25KB
pdf Uchwała Nr 520/XLIV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie: zmiany uchwały Nr 297/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania” zmienionej uchwałą Nr 439/XXXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów dnia 23 grudnia 2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2016-08-03 13:42
Tomasz Mielnicki
26.63KB
Kategoria: Sesja XLII [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Nr 519/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014 w sprawie: uchylająca uchwałę Rady Miasta Ciechanów Nr 506/XLI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku zmieniającą uchwałę Nr 198/XV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
2016-08-03 13:56
Tomasz Mielnicki
22.87KB
pdf Uchwała Nr 518/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014 w sprawie: uchylająca uchwałę Rady Miasta Ciechanów Nr 505/XLI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku zmieniającą uchwałę Nr 268/XXIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 września 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
2016-08-03 13:51
Tomasz Mielnicki
24.73KB
pdf Uchwała Nr 517/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014 uchylająca uchwałę Rady Miasta Ciechanów Nr 504/XLI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku zmieniającą uchwałę Nr 210/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
2016-08-03 13:51
Tomasz Mielnicki
23KB
pdf Uchwała Nr 516/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
2016-08-03 13:51
Tomasz Mielnicki
176.84KB
pdf Uchwała Nr 515/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014 w sprawie: uchylenia uchwał Nr 337/XXVII/2013 i Nr 338/XXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie sprzedaży lokali w przetargu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
2016-08-03 13:51
Tomasz Mielnicki
23.56KB
pdf Uchwała Nr 514/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014 w sprawie: uchylenia uchwały Nr 145/XI/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 września 2011r. w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze przetargu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
2016-08-03 13:49
Tomasz Mielnicki
23.58KB
pdf Uchwała Nr 513/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, położonych w Ciechanowie w budynkach przy ulicach: Nadfosnej 7, Mikołajczyka 7.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2016-08-03 13:49
Tomasz Mielnicki
25.53KB
pdf Uchwała Nr 512/XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
2016-08-03 13:47
Tomasz Mielnicki
20.17KB
Kategoria: Sesja XLI [ 24 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Nr 511/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: powołania Skarbnika Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
2016-08-03 14:24
Tomasz Mielnicki
37.5KB
pdf Uchwała Nr 510/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: odwołania Skarbnika Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
2016-08-03 14:23
Tomasz Mielnicki
38.28KB
pdf Uchwała Nr 509/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
2016-08-03 14:23
Tomasz Mielnicki
24.11KB
zip Uchwała Nr 508/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
2016-08-03 14:22
Tomasz Mielnicki
109.79KB
pdf Uchwała Nr 507/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
2016-08-03 14:22
Tomasz Mielnicki
917.05KB
pdf Uchwała Nr 506/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 zmieniająca uchwałę Nr 198/XV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
2016-08-03 14:22
Tomasz Mielnicki
24.38KB
pdf Uchwała Nr 505/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 zmieniająca uchwałę Nr 268/XXIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 września 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
2016-08-03 14:21
Tomasz Mielnicki
25.66KB
pdf Uchwała Nr 504/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 zmieniająca uchwałę Nr 210/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
2016-08-03 14:21
Tomasz Mielnicki
23.38KB
pdf Uchwała Nr 503/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ciechanowa na 2014 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
2016-08-03 14:21
Tomasz Mielnicki
29.15KB
pdf Uchwała Nr 502/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: uchwalenia Programu „Ciechanowska Karta Dużej Rodziny”. Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 05.06.2014 stwierdzono nieważność rozdziału 4 zdania pierwszego w zakresie słów:"zameldowanych i".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
2016-08-03 14:21
Tomasz Mielnicki
133.91KB
pdf Uchwała Nr 501/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 05.06.2014 stwierdzono nieważność uchwały.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
2016-08-03 14:20
Tomasz Mielnicki
38.31KB
pdf Uchwała Nr 500/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ciechanów. Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 05.06.2014 stwierdzono nieważność uchwały.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
2016-08-03 14:20
Tomasz Mielnicki
44.33KB
pdf Uchwała Nr 499/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Bloki” w Ciechanowie, obejmującego działki nr: 1661/2, 1661/3, 1662/3 i część działki nr 1648/4.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
2016-08-03 14:20
Tomasz Mielnicki
195.19KB
pdf Uchwała Nr 498/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowych Gminy Miejskiej Ciechanów. Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 05.06.2014 stwierdzono nieważność załącznika nr 1 ust.10 lit. a, c, d, e, f, g, h, n, p.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
2016-08-03 14:19
Tomasz Mielnicki
39.66KB
pdf Uchwała Nr 497/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: zamiany nieruchomości.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
2016-08-03 14:18
Tomasz Mielnicki
36.77KB
pdf Uchwała Nr 496/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
2016-08-03 14:15
Tomasz Mielnicki
182.96KB
pdf Uchwała Nr 495/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2016-08-03 14:15
Tomasz Mielnicki
185.47KB
pdf Uchwała Nr 494/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia udziałów w działce nr 1374/73 o pow. 369 m2, położonej w Ciechanowie przy ul. Okrzei 9 na rzecz właścicieli lokali.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
2016-08-03 14:14
Tomasz Mielnicki
23.63KB
pdf Uchwała Nr 493/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: zmiany uchwały Nr 82/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
2016-08-03 14:14
Tomasz Mielnicki
22.86KB
pdf Uchwała Nr 492/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
2016-08-03 14:14
Tomasz Mielnicki
23.66KB
pdf Uchwała Nr 491/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: zamiany nieruchomości.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
2016-08-03 14:14
Tomasz Mielnicki
26.62KB
pdf Uchwała Nr 490/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
2016-08-03 14:13
Tomasz Mielnicki
56.15KB
pdf Uchwała Nr 489/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
2016-08-03 14:13
Tomasz Mielnicki
22.93KB
pdf Uchwała Nr 488/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2013 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
2016-08-03 14:13
Tomasz Mielnicki
22.47KB
Kategoria: Sesja XL [ 18 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Nr 487/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemcy, samodzielnego lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechanowie w budynku przy ulicy: 17 Stycznia 29.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
2016-08-03 14:35
Tomasz Mielnicki
24.93KB
zip Uchwała Nr 486/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: emisji obligacji komunalnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2016-08-03 14:35
Tomasz Mielnicki
32.04KB
zip Uchwała Nr 485/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
2016-08-03 14:34
Tomasz Mielnicki
59.6KB
pdf Uchwała Nr 484/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
2016-08-03 14:34
Tomasz Mielnicki
40.88KB
pdf Uchwała Nr 483/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: uaktualnienia wykazu ulic w granicach obwodu głosowania na terenie miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
2016-08-03 14:34
Tomasz Mielnicki
71.37KB
pdf Uchwała Nr 482/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: uaktualnienia wykazu ulic w granicach okręgu wyborczego na terenie miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
2016-08-03 14:34
Tomasz Mielnicki
64.38KB
pdf Uchwała Nr 481/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
2016-08-03 14:33
Tomasz Mielnicki
26.76KB
pdf Uchwała Nr 480/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: nabycia nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
2016-08-03 14:33
Tomasz Mielnicki
322.46KB
pdf Uchwała Nr 479/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Orylska” w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
2016-08-03 14:33
Tomasz Mielnicki
4.42MB
pdf Uchwała Nr 478/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, położonych w Ciechanowie w budynku przy ulicy: Wyzwolenia 19.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
2016-08-03 14:32
Tomasz Mielnicki
26.11KB
pdf Uchwała Nr 477/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2016-08-03 14:32
Tomasz Mielnicki
218.37KB
pdf Uchwała Nr 476/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 66/VI/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
2016-08-03 14:26
Tomasz Mielnicki
25.69KB
pdf Uchwała Nr 475/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: określenia granic obwodów publicznych gimnazjów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2016-08-03 14:26
Tomasz Mielnicki
78.18KB
pdf Uchwała Nr 474/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
2016-08-03 14:25
Tomasz Mielnicki
99.51KB
pdf Uchwała Nr 473/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: zwolnienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2016-08-03 14:25
Tomasz Mielnicki
26.45KB
pdf Uchwała Nr 472/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2016-08-03 14:25
Tomasz Mielnicki
372.54KB
pdf Uchwała Nr 471/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
2016-08-03 14:25
Tomasz Mielnicki
24.59KB
pdf Uchwała Nr 470/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
2016-08-03 14:24
Tomasz Mielnicki
295.63KB
Kategoria: Sesja III [ 13 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Nr 21/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi Pana Andrzeja Ślesickiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
2016-08-03 08:59
Tomasz Mielnicki
40.64KB
pdf Uchwała Nr 20/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr 540/XLV/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r. wprowadzającej zmiany w uchwale nr 469/XXXIX/2014 z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmiany opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2016-08-03 08:58
Tomasz Mielnicki
25.02KB
pdf Uchwała Nr 19/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 36/IV/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
2016-08-03 08:58
Tomasz Mielnicki
23.77KB
pdf Uchwała Nr 18/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: określenia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów w 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
2016-08-03 08:58
Tomasz Mielnicki
55.16KB
pdf Uchwała Nr 17/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Ciechanów na 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
2016-08-03 08:56
Tomasz Mielnicki
215.06KB
pdf Uchwała Nr 16/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
2016-08-03 08:51
Tomasz Mielnicki
132.62KB
pdf Uchwała Nr 15/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
2016-08-03 08:51
Tomasz Mielnicki
161.43KB
pdf Uchwała Nr 14/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miasta Ciechanów i jej Komisji na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
2016-08-03 08:51
Tomasz Mielnicki
102.52KB
zip Uchwała Nr 13/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
2016-08-03 08:51
Tomasz Mielnicki
788.95KB
pdf Uchwała Nr 12/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2016-08-03 08:51
Tomasz Mielnicki
235.82KB
zip Uchwała Nr 11/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
2016-08-03 08:50
Tomasz Mielnicki
29.83KB
zip Uchwała Nr 10/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
2016-08-03 08:50
Tomasz Mielnicki
117.27KB
pdf Uchwała Nr 9/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
2016-08-03 08:50
Tomasz Mielnicki
279.85KB
Kategoria: Sesja II [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Nr 8/II/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 08 grudnia 2014 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
2016-08-03 08:45
Tomasz Mielnicki
24.72KB
Kategoria: Sesja I [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Nr 7/I/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2014 w sprawie: wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
2016-08-03 08:38
Tomasz Mielnicki
21.98KB
pdf Uchwała Nr 6/I/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2014 w sprawie: powołania składów liczbowych i osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
2016-08-03 08:38
Tomasz Mielnicki
26.53KB
pdf Uchwała Nr 5/I/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2014 w sprawie: ustalenia liczby radnych wchodzących w skład stałych Komisji Rady Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
2016-08-03 08:37
Tomasz Mielnicki
21.2KB
pdf Uchwała Nr 4/I/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2014 w sprawie: ustalenia liczby i nazw stałych Komisji Rady Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2016-08-03 08:37
Tomasz Mielnicki
172.45KB
pdf Uchwała Nr 3/I/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2014 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
2016-08-03 08:37
Tomasz Mielnicki
20.4KB
pdf Uchwała Nr 2/I/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2014 w sprawie: ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
2016-08-03 08:37
Tomasz Mielnicki
19.32KB
pdf Uchwała Nr 1/I/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
2016-08-03 08:37
Tomasz Mielnicki
19.82KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 1767