BIP

Roczny Harmonogram Posiedzeń

Plan pracy na rok 2021

Styczeń

 • Rozpatrywanie bieżących skarg, wniosków oraz petycji według ich wpływu.

Luty

 • Rozpatrywanie bieżących skarg, wniosków oraz petycji według ich wpływu.

Marzec

 • Rozpatrywanie bieżących skarg, wniosków oraz petycji według ich wpływu.

Kwiecień

 • Rozpatrywanie bieżących skarg, wniosków oraz petycji według ich wpływu.

Maj

 • Rozpatrywanie bieżących skarg, wniosków oraz petycji według ich wpływu.

Czerwiec

 • Rozpatrywanie bieżących skarg, wniosków oraz petycji według ich wpływu.

Sierpień

 • Rozpatrywanie bieżących skarg, wniosków oraz petycji według ich wpływu.

Wrzesień

 • Rozpatrywanie bieżących skarg, wniosków oraz petycji według ich wpływu.

Październik

 • Rozpatrywanie bieżących skarg, wniosków oraz petycji według ich wpływu.

Listopad

 • Rozpatrywanie bieżących skarg, wniosków oraz petycji według ich wpływu.

Grudzień

 • Rozpatrywanie bieżących skarg, wniosków oraz petycji według ich wpływu.
 • Przyjęcie planu pracy na 2022 rok.
 • Sprawozdanie z wykonania oraz zaopiniowania rozpatrzonych skarg wniosków i petycji w 2021 roku.

Praca ciągła

 • Inne zadania nie ujęte w planie pracy Komisji na rok 2020 a wynikające z bieżących potrzeb.

Redakcja strony: Roczny Harmonogram PosiedzeńRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 605