BIP

Wyniki konkursów

UWAGA!
Ogłoszenia sprzed 2016 roku dostępne są w archiwalnej wersji BIP pod adrsem: http://www.starybip.umciechanow.pl/portal-id=2011262.htm

Kategoria: Wyniki Konkursów 2021 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Zarządzenie nr 7/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 18.01.2021 w sprawie podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
2021-02-25 18:31
Katarzyna Dąbrowska
432.83KB
pdf Zarządzenie nr 59/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.02.2021 r. w sprawie podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
2021-02-25 18:23
Katarzyna Dąbrowska
409.05KB
pdf Zarządzenie nr 58/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.02.2021 r. w sprawie podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie rozwoju sektora pozarządowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
2021-02-25 18:22
Katarzyna Dąbrowska
411.17KB
pdf Zarządzenie nr 57/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.02.2021 r. w sprawie podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
2021-02-25 18:21
Katarzyna Dąbrowska
413.12KB
pdf Zarządzenie nr 56/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.02.2021 r. w sprawie podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie oświaty, edukacji i wychowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
2021-02-25 18:19
Katarzyna Dąbrowska
418.99KB
pdf Zarządzenie nr 55/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.02.2021 r. w sprawie podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
2021-02-25 18:18
Katarzyna Dąbrowska
411.15KB
pdf Zarządzenie nr 54/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.02.2021 r. w sprawie podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
2021-02-25 18:14
Katarzyna Dąbrowska
423.55KB
pdf Zarządzenie nr 53/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.02.2021 r. w sprawie podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
2021-02-25 18:11
Katarzyna Dąbrowska
528.16KB
Kategoria: Wyniki konkursów 2020 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Zarządzenie nr 23/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.01.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 12/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15.01.2020 roku w sprawie podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
2020-01-28 12:29
Anna Goszczyńska
30.33KB
pdf Zarządzenie nr 17/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.01.2020 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
2020-01-28 12:03
Anna Goszczyńska
267.32KB
pdf Zarządzenie nr 16/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.01.2020 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie rozwoju sektora pozarządowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
2020-01-28 12:02
Anna Goszczyńska
216.86KB
pdf Zarządzenie nr 15/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.01.2020 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
2020-01-28 12:01
Anna Goszczyńska
221.39KB
pdf Zarządzenie nr 14/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.01.2020 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
2020-01-28 11:59
Anna Goszczyńska
227.7KB
pdf Zarządzenie nr 13/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15.01.2020 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
2020-01-28 11:58
Anna Goszczyńska
337.63KB
pdf Zarządzenie nr 12/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15.01.2020 r. w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
2020-01-28 11:57
Anna Goszczyńska
52.73KB
pdf Zarządzenie nr 11/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15.01.2020 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie oświaty, edukacji i wychowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
2020-01-28 11:56
Anna Goszczyńska
41.63KB
Kategoria: Wyniki konkursów 2019 [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wynik otwartego konkursu ofert w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie oświaty, edukacji i wychowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
2019-04-16 16:38
Paweł Żochowski
228.93KB
pdf Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie oświaty, edukacji i wychowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
2019-01-04 15:38
Tomasz Mielnicki
328.12KB
pdf Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
2019-01-04 15:37
Tomasz Mielnicki
340.67KB
pdf Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
2019-01-04 15:36
Tomasz Mielnicki
324.88KB
pdf Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2019-01-04 15:35
Tomasz Mielnicki
344.3KB
pdf Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju sektora pozarządowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
2019-01-04 15:34
Tomasz Mielnicki
416.89KB
pdf Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
2019-01-04 15:32
Tomasz Mielnicki
436.12KB
Kategoria: Wyniki konkursów 2018 [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie oświaty, edukacji i wychowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
2018-06-05 13:09
Paweł Żochowski
329.74KB
pdf Powołanie Komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty, edukacji i wychowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
2018-06-05 13:07
Paweł Żochowski
602.82KB
pdf Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
2018-01-05 14:14
Tomasz Mielnicki
221.63KB
pdf Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie oświaty, edukacji i wychowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
2018-01-05 14:13
Tomasz Mielnicki
215.6KB
pdf Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
2018-01-05 14:11
Tomasz Mielnicki
321.78KB
pdf Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
2018-01-05 14:10
Tomasz Mielnicki
225.58KB
pdf Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
2018-01-05 14:03
Tomasz Mielnicki
232.9KB
Kategoria: Wyniki konkursów 2017 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf WYNIK otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie edukacji i wychowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
2017-06-08 11:04
Paweł Żochowski
186.51KB
pdf WYNIK otwartego konkursu ofert na Aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku dojrzałym, Podejmowanie działań na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością., Organizacja zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
2017-01-13 12:04
Tomasz Mielnicki
311.26KB
pdf WYNIK otwartego konkursu ofert na organizowanie pomocy środowiskom ludzi najuboższych, oraz promocja wolontariatu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
2017-01-13 12:03
Tomasz Mielnicki
324.1KB
pdf WYNIK otwartego konkursu ofert na kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych oraz promocja lokalnego dorobku artystycznego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
2017-01-13 12:01
Tomasz Mielnicki
303.8KB
pdf WYNIK otwartego konkursu ofert na realizację programów edukacyjnych dla uczniów szkół miejskich o charakterze sportowo –rekreacyjnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
2017-01-13 11:59
Tomasz Mielnicki
303.14KB
Kategoria: Wyniki konkursów 2016 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf WYNIK otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie edukacji i wychowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
2016-08-16 09:49
Tomasz Mielnicki
527.82KB
Kategoria: Wyniki konkursów 2015 [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Zarządzenie Nr 213/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.12.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
2016-09-05 15:55
Tomasz Mielnicki
127.33KB
pdf Zarządzenie Nr 212/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.12.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
2016-09-05 15:55
Tomasz Mielnicki
153.22KB
pdf Zarządzenie Nr 211/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.12.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
2016-09-05 15:55
Tomasz Mielnicki
177.17KB
pdf Zarządzenie Nr 210/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.12.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie edukacji i wychowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
2016-09-05 15:54
Tomasz Mielnicki
131.03KB
pdf Zarządzenie Nr 209/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.12.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
2016-09-05 15:54
Tomasz Mielnicki
201.17KB
pdf Zarządzenie Nr 32/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 27.02.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
2016-09-05 15:34
Tomasz Mielnicki
301.63KB
pdf Zarządzenie Nr 30/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.02.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
2016-09-05 15:34
Tomasz Mielnicki
336.86KB
pdf Zarządzenie Nr 29/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.02.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie oświaty, edukacji i wychowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
2016-09-05 15:31
Tomasz Mielnicki
221.17KB
pdf Zarządzenie Nr 59/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15.05.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie edukacji i wychowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
2016-09-05 12:45
Tomasz Mielnicki
485.38KB
pdf Zarządzenie Nr 34/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.03.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresiepomocy społecznej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
2016-09-05 12:27
Tomasz Mielnicki
226.99KB
pdf Zarządzenie Nr 33/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia .03.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
2016-09-05 12:27
Tomasz Mielnicki
297.74KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 3999