BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
5976
Jak szukać?
5110
Zastrzeżenia prawne
2641
Polityka prywatności
2597
Pomoc
1409

Dział: Urząd Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydziały Urzędu
98552
Urząd Miasta Ciechanów
28858
Urząd Stanu Cywilnego
9913
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej
8876
Wydzial Podatków i Opłat
7971
Oświadczenia majątkowe
7771
Wydział Planowania Przestrzennego
7763
Regulaminy
7398
Wydział Spraw Obywatelskich
7301
Oświadczenia majątkowe Samorządowych Jednostek Organizacyjnych
7084
Struktura Urzędu
6126
Władze Urzędu
5761
Wydział Mieszkaniowy
5081
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
5079
Wydział Kontaktów Społecznych
5068
Referat ds. zatrudnienia
4797
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
4543
Wydział Finansowo-Budżetowy
4496
Wydział Zamówień Publicznych
4331
Wydział Organizacyjny
4206
Straż Miejska
3695
Elektoniczna Skrzynka Podawcza
3522
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3398
Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych
3301
Biuro Rady Miasta
3157
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
2681
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
2214
stanowisko_ds_kontroli_wewnetrznej
2057
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
2033
Regulamin organizacyjny
2010
Wydział Inwestycji
1912
stanowisko_ds_spolek_komunalnych
1845
Regulamin udzielania zamówień publicznych
1783
Referat ds. Procesów IT
731
Tłumacz dla osób niesłyszących
467
Stan przyjmowanych spraw
451
stanowisko_ds_bhp
191
biuro_rady_miasta
5
wydzial_promocji
1
wydzial_ochrony_srodowiska
1
wydzial_budzetu
1
esp
1
biuro_prawne
1

Dział: Rada Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Rady Miasta
223180
Interpelacje
99232
Informacja o sesji
38056
Skład Rady - kadencja 2018 - 2023
22136
Sesje Rady Miasta - kadencja 2018-2023
21055
Wnioski
15479
Interpelacje
7712
Statut i regulaminy
7052
Oświadczenia majątkowe
6718
Transmisja wideo
6701
Zapytania i wolne wnioski
5674
Terminarz posiedzień
4847
Komisje Rady Miasta - kadencja 2018-2023
3582
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3449
Komisja Rewizyjna
3401
Komisja Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich
3227
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
3069
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
3002
Petycje do Rady Miasta
2887
Roczny harmonogram Rady Miasta
2654
Archiwum uchwał Rady Miasta 2016
2468
Archiwum uchwał Rady Miasta 2015
1774
Archiwum uchwał Rady Miasta 2014
1768
Roczny harmonogram posiedzeń
1762
komisja_oswiaty
1640
Roczny harmonogram pracy komisji
1493
Roczny harmonogram posiedzeń
1471
Roczny harmonogram posiedzeń
1428
Dyżury radnych
1426
Roczny harmonogram posiedzeń
1294
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
965
Wnioski i interpelacje Radnych
852
roczny_harmonogram_oswiaty
708
Oświadczenia Rady Miasta
654
Roczny Harmonogram Posiedzeń
606
interpelacje_test_intracom
262
test
238
Rada Miasta Ciechanów
61
wnioski_test_intracom
30
grzegorz_lemantowicz
15
Tomasz_Mielnicki
13
Pawel_Zochowski
12
Radek
11
krystyna
11
marek_korpanty
11
Adrian_Brzozowski
11
hvjhfgvj
11
maciek
10
mirka
10
SylwiaKowalska
9
martaozdarska
9
stefanbonislawski
9
joannalegowska
7
daria
6
Prawo miejscowe
4
Archiwum_-_Terminarz_2016
2
Transmisja_wideo_-_Sesja_Rady_Miasta
1
sesja_xx
1

Dział: Władze Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prezydent
19133
I Zastępca Prezydenta
4523
Oświadczenia majątkowe
4432
Oświadczenia majątkowe
4383
Sekretarz
4317
Skarbnik
3992
Petycje do Prezydenta
2570
Rejestr petycji
2511
II Zastępca Prezydenta
2455
Oświadczenia majatkowe
2238
Oświadczenia majątkowe
2122
Sprawozdania
1362
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2016
1227
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2015
1203
Oświadczenia majątkowe
1116
Kompetencje i zadania
277
Kompetencje i zadania
275
Kompetencje i zadania
266
Kompetencje i zadania
260
Kompetencje i zadania
224
Obwieszczenia Prezydenta
14
Władze Miasta Ciechanów
5
Archiwum zarządzeń
2
Zarządzenia Prezydenta
2
obwieszczenia_inne
1

Dział: Jak załatwić sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak załatwić sprawę
34867
Wydział Podatków i Opłat - Karty informacyjne
7709
WSO.K3 - Dowody osobiste
6696
Wydział Spraw Obywatelskich - Karty informacyjne
6135
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Karty informacyjne
5098
Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne
5039
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej - Karty informacyjne
4856
Wydział Planowania Przestrzennego - Karty informacyjne
4761
M.K1 - dodatki mieszkaniowe
4710
USC.K16 - wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych
4656
WPO.K4 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenie
4614
WSO.K1 - Zameldowanie i wymeldowanie osoby
4322
Wydział Mieszkaniowy - Karty informacyjne
3970
WGOŚ.K12 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3772
WPP.K2 - wydanie decyzji o warunkach zabudowy
3385
WPO.K1 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenie
3049
Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne
2832
WPO.K11 - opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu
2537
WPP.K1 - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2531
WPP.K7 - wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2519
WGOŚ.K5 - usunięcie drzew i krzewów przez władającego nieruchomością z wyłączeniem terenów wpisanych do rej. zabytków i nieruchomości gminnych
2517
M.K8 - najem socjalny lokalu
2455
USC.K5 - zgłoszenie urodzenia dziecka
2418
Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne
2367
ZKO.K5 - świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony
2365
WGN.K15 - bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
2333
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - Karty informacyjne
2289
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Karty informacyjne
2277
WSO.K6 - Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru pesel oraz dowodów osobistych
2251
WSO.K7 - Wydawanie zaświadczeń
2241
WPP.K9 - wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
2185
USC.K6 - rejestracja zgonu
2176
WO.K14 - wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczej
2163
Straż Miejska - Karty informacyjne
2128
WGOŚ.K10 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
2118
WO.K6 - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
2070
WGN.K22 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2070
WO.K9 - pobór opłat na targowisku, bazarach i giełdach samochodowych oraz wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel
2042
USC.K1 - zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)
2015
WPO.K15 - wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
1970
WPO.K8 - ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportu, opłaty skarbowej
1957
USC.K9 - wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
1956
WSO.K5 - Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych
1945
IMiO_K13
1936
USC.K22 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej
1923
ZKO.K8 - obrona cywilna
1920
WSO.K4 - Rejestr wyborców
1911
USC.K20 - zmiana nazwiska i imienia (imion)
1900
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - karty informacyjne
1876
USC.K17 - wydanie zaświadczeń o stanie cywilnym
1860
USC.K3 - zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)
1800
WKS K6 - wpis do rejestru instytucji kultury, dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury
1787
IMiOS_K20
1750
WPO.K17 - wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego
1743
USC.K23 - nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)
1737
WO.K2 - licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
1733
M.K12 - dodatki energetyczne
1725
WGN.K19 - ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
1716
WSO.K2 - Zameldowanie lub wymeldowanie cudzoziemca
1715
WPO.K7 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - zgłoszenie
1707
M.K7 - najem lokalu mieszkalnego
1706
WO.K10 - zarządzanie, nadzór i obsługa targowiska i bazaru
1690
WGN.K1 - wydzierżawianie działek gruntów stanowiących mienie komunalne na okres do trzech miesięcy, do trzech lat, powyżej trzech lat
1679
USC.K19 - sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
1673
WPO.K10 - opłata od posiadania psów - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1655
WGN.K5 - zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
1643
USC.K18 - wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego
1638
WPO.K5 - podatek rolny od osób prawnych - zgłoszenie
1627
ZKO.K6 - wydanie decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej
1611
ZKO.K2 - uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za żołnierza samotne
1597
WGN.K12 - zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
1585
WGOŚ. K11 - udział w programie usuwania wyrobów zawierających azbest
1565
USC.K8 - uzupełnienie treści akt stanu cywilnego
1559
USC.K14 - oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub poczętego
1548
WGOŚ.K7 - zgłoszenie w sprawie oczyszczenia, udrożnienia rowów melioracyjnych na działkach gminy miejskiej
1535
M.K3 - potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu po śmierci najemcy lub po zrzeczeniu się prawa najmu
1530
M.K9 - wyrażenie zgody na podnajem lokalu komunalnego
1527
WGOŚ.K13 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
1525
WKS.K5 - wykreślenie wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych
1523
WGN.K11 - aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie
1515
WPO.K12 - podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez urzędu skarbowe
1514
M.K4 - najem lokalu mieszkalnego w ramach tzw. "rozgęszczenia"
1514
M.K6 - wskazanie lokalu zamiennego
1504
WPP.K4 - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
1494
WGN.K10 - sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
1494
WPO.K14 - stwierdzenie nadpłaty podatku
1476
WKS.K4 - wydanie karty / duplikatu Karty Dużej Rodziny
1470
SM.K1 - podejmowanie interwencji na zgłoszenie o nie stosowaniu się do przepisów prawa
1468
USC.K7 - sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
1465
WPO.K18 - odwołania i zażalenia w trybie postępowania podatkowego
1464
FB_K12
1436
WPP.K5 - sporządzenie nowego lub zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
1432
WO.K7 - jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
1412
USC.K11 - powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
1393
USC.K2 - wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
1390
WGOŚ.K6 - zgłoszenie w zakresie bieżącego utrzymania zieleni na terenach gminnych
1389
WGN.K8 - zamiana nieruchomości gruntowych
1388
WKS.K2 - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Ciechanów
1385
USC.K10 - ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego
1373
WGN.K20 - zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej
1372
WPO.K16 - wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
1372
WPO.K13 - przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe
1364
ZKO K7 - organizacja i przeprowadzenie imprezy artystycznej i rozrywkowej niebędacej imprezą masową
1360
WPO.K3 - podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie
1360
WGN.K17 - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
1360
WGOŚ. K2 - interwencja w sprawie gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych
1348
ZKO.K1 - zasady ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom...
1345
PU. K1 - składanie ofert do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1342
WPP.K6 - sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
1336
M.K11 - zamiana z urzędu
1334
ZKO.K4 - zasady i tryb pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin
1332
WGN.K16 - ustalenie wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy
1327
USC.K21 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej
1326
IMiOS_K31
1324
USC.K4 - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
1318
WGN.K6 - rozgraniczanie nieruchomości
1317
WGN.K14 - sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
1316
WGOŚ.K4 - uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu gminy
1314
IMiOS_K37
1308
M.K10 - wzajemna zamiana lokali
1301
WGN.K13 - przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1291
USC.K15 - sporządzenie testamentu
1278
USC.K13 - dokonanie zmiany imienia dziecka
1273
WGN.K7 - umieszczanie reklam na budynkach i gruntach stanowiących mienie komunalne
1272
FB_K6
1267
M.K5 - wskazanie lokalu dla osoby szczególnie potrzebnej dla miasta
1266
USC.K12 - nadanie dziecku nazwiska
1262
WGOŚ.K8 - uzyskiwanie wpisu do rejestru działalności regulowanej
1249
IMiOS_K1
1248
WPO.K6 - Podatek leśny od osób prawnych - zgłoszenie
1247
IMiOS_K12
1244
WO.K1 - zezwolenie na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym
1242
WGOŚ.K9 - przedkładanie przez os. fizyczne, niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest
1238
M.K2 - wydanie zgody na adaptację pomieszczenia w budynku stanowiacym własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Ciechanów
1237
WGOŚ. K1 - interwencja w sprawie ochrony przyrody
1235
FB_K18
1228
ZKO.K3 - orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej opieki nad członkiem rodziny
1227
WGN.K3 - rezygnacja z dzierżawy gruntu
1223
WGN.K18 - sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
1221
WGOŚ. K3 - interwencja w sprawie uciążliwości emisji nie wymagającej pozwolenia z instalacji/urządzenia prowadzonej lub użytkowanej przez osobę fiz.
1216
WPP.K8 - wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
1214
FB_K5
1213
WO.K12 - zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
1210
IMiOS_K34
1205
IMiOS_K16
1200
WO.K3 - zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
1183
WGN.K4 - przedłużenie umowy dzierżawy gruntu
1178
WKS.K3 - wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
1169
WO.K15 - krótkotrwałe zajęcie nieruchomości podczas imprez plenerowych (od 1 do 7 dni) stanowiących mienie komunalne lub zarządzanych lub administrowa
1168
WO.K8 - rezygnacja z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
1167
WO.K13 - zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego
1150
IMiOS_K22
1138
WKS.K1 - wydanie decyzji poświadczającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dotyczy osób nieposiadających ubezpieczen
1124
IMiOS_K10
1107
WO.K4 - zaprzestanie wykonywania transportu drogowego taksówką
1102
FB_K2
1097
FB_K21
1095
FB_K4
1091
IMiOS_K14
1086
FB_K16
1086
IMiOS_K21
1082
WO.K5 - udzielanie informacji o przedsiębiorcach
1077
IMiOS_K7
1072
PU. K2 - składanie ofert do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
1068
FB_K23
1063
IMiOS_K23
1062
ZKO K9 - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
1038
IMiOS_K2
1036
WO.K11 - poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego
1013
IMiOS_K6
1008
IMiOS_K8
993
IMiOS_K15
944
IMiOS_K32
942
IMiOS_K9
929
IMiOS_K26
922
IMiOS_K11
878
SM.K2 - należności przysługujące świadkowi wezwanemu przez organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia
853
IMiOS_K33
841
IMiOS_K17
825
SM.K3 - Udostępnienie nagrań z Systemu Monitoringu Wizyjnego - Kamery Personalne (Systemu MWKP)
802
G_K9
789
IMiOS_K27
788
G_K21
769
FB_K17
714
WIMID.K14 - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dla ulic gminnych
576
WPO.K2 - podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie
523
WIMID.K19 - Zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, instalacji mogących negatywnie o
505
WPP.K3 - zmiana decyzji o warunkach zabudowy
444
WIMID.K10 - zgoda zarządcy drogi na usytuowanie obiektu budowlanego w mniejszej odległości od pasa drogowego drogi gminnej niż określona w ustawie
440
WIMID.K16 - zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego z drogi gminnej
423
wykaz_prowadzonych_rejestrow_ewidencji_i_archiwow
420
WIMID.K7 - prawo dysponowania terenem na cele budowlane
389
Karta informacyjna SO.K9 - Zgromadzenia
380
WPO.K9 - Opłata od posiadania psów. Rejestracja / wyrejestrowanie
377
WIMID.K20 - odwołanie od zapłaty opłaty dodatkowej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania
370
WIMID K21 - Oznakowanie i rejestracja psa
347
WIMID.K13 - uzgadnianie tras przebiegu sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych
345
WIMID.K23 - Wyrejestrowanie psa
322
WIMID.K6 - opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnych
321
WIMID.K11- utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Ciechanów – montaż koszy, sprzątanie dróg gminnych
310
WIMID.K3 - zgłoszenia w zakresie bieżącego utrzymania dróg, ulic, mostów, organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych
309
WIMID.K9 - umieszczanie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego w pasach dróg gminnych
303
WIMID.K8 - rozstrzyganie sporów o przywrócenie stanu wody na gruncie
302
WIMID K22 - Zarejestrowanie psa
294
WIMID.K18 - zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych
293
WIMID.K24 - opłata za korzystanie z przystanków, ktorych właścicielem jest Gmina Miejska Ciechanów
292
WIMID.K17 - udzielanie zezwoleń na świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych
292
WIMID.K12 - utrzymanie i eksploatacja szaletu miejskiego
291
WIMID.K4 - kanalizacja deszczowa - interwencje
288
WIMID. K1 - oświetlenie uliczne
286
WIMID.K2 - bezdomne zwierzęta, schronisko dla bezdomnych zwierząt
282
WIMID.K15- zdroje uliczne
278
WIMID.K5 - nadzór nad sprawowaniem zarządu cmentarzem komunalnym i obiektami cmentarnictwa wojennego - interwencje
275
WIMID_K22_Zarejestrowanie_psa_
241
SM K4 - Zabezpieczenie nagrań z systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego (systemu MMW)
237
k23
232
WIMID_K21_-_Oznakowanie_i_rejestracja_psa
194
rejestr_zlobkow_i_klubow_dzieciecych
173
rejestr_instytucji_kultury
172
SM.K5 - przeglądanie akt i sporządzanie kopii dokumentów
52

Dział: Informacje Urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nieruchomości na sprzedaż
51187
Obowiązujące - wykaz
39383
Dzierżawa/użyczenie/najem nieruchomości
30675
Ogłoszenia dla przedsiębiorców i inwestorów
17958
Informacje Urzędu
16371
Ogłoszenia i inne informacje
15125
Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych
13918
Ogłoszenia wydziałów
13153
Ogłoszenia o zgromadzeniach
9734
Programy strategiczne
8513
Raporty o Stanie Miasta
5796
Studium
4740
Skargi, wnioski
4429
Strategia Rozwoju Miasta
3126
Ogłoszenia o przetargach
2837
Gospodarka odpadami
2779
Wybór ławników
2442
Projekty MPZP do wglądu
2261
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta
2150
Lokalny Program Rewitalizacji
2104
Narodowy spis powszechny 2021
2024
Audyty i Kontrole
1916
Nieodpłatna pomoc prawna
1852
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowe
1841
Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 r.
1821
Informacje o środowisku
1802
projekt_przemiany
1801
Obowiązujące - Schemat
1768
Sporządzane - Schemat
1715
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
1694
Wykaz osób i podmiotów - zwrot podatku akcyzowego
1646
Strategia Informatyzacji UM
1639
Konsultacje społeczne
1609
Wewnętrzne
1554
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Trakt Rzeczkowska" w Ciechanowie.
1428
Lokalizacja Inwestycji Mieszkaniowej
1398
Zewnętrzne
1389
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy Miejskiej Ciechanów.
1283
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
1281
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów
1275
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016 – 2032 r.
1223
Rejestry
1113
Usuwanie azbestu
1056
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1047
Podstawy prawne
1014
Rejestr Instytucji Kultury
934
Projekt MPZP „PŁOCKA” w Ciechanowie wykładany w dniach 07.01.2021 - 05.02.2021
852
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Opinogórskiej.
794
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ulicy św. Franciszka, na działce o nr ewidencyjnym 4744.
643
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Maksymiliana Marii Kolbe
466
Archiwa
235
Projekt MPZP „Zagumienna - Powstańców Wielkopolskich” w Ciechanowie wykładany w dniach 02.03.2021-30.03.2021
189
Ewidencje
166
Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Ciechanów
125
MPZP Płocka
91
Projekt MPZP „PŁOCKA” w Ciechanowie wykładany w dniach 12.04.2021 - 11.05.2021
83
MPZP Dzielnica Bloki
67
MPZP Przasnyska II
61
MPZP Powstańców Wielkopolskich
54
MPZP Szczurzynek
53
MPZP TEREN POMIĘDZY OS. JEZIORKO i 40-LECIA
50
MPZP Krubin II
49
MPZP Łydynia
49
MPZP Różyckiego - Płocka
49
MPZP Szwanke
48
MPZP Przasnyska
48
MPZP Gostkowska
46
MPZP Jeziorko II
46
MPZP TRZY OBSZARY - UL. KOMUNALNA, UL. M. KOLBE, UL. WESOŁA
44
MPZP Płońska
43
MPZP Dzielnica Przemysłowa II
43
MPZP ZMIANA BATALIONÓW CHŁOPSKICH II
42
MPZP Dolina Łydyni
39
MPZP Kolonijna
38
MPZP Malinowa
37
MPZP Orylska
36
MPZP Trakt Rzeczkowska
36
MPZP Kącka
34
MPZP Karola Szwanke
33
MPZP Krubin II
33
MPZP Część terenu położonego przy ulicy Sienkiewicza
32
MPZP Bogusławskiego
32
MPZP Batalionów Chłopskich II
32
MPZP Mławska
31
MPZP Graniczna
31
MPZP Sady Gostkowskie III
31
MPZP Parkowa
29
Sady Gostkowskie II
29
MPZP Ściegiennego Strażacka
27
MPZP Batalionów Chłopskich I
27
MPZP Kargoszyńska
27
MPZP Wiejska
24
MPZP ZESPÓŁ GARAŻY OS. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
22
MPZP - Zmiana Batalionów Chłopskich II
13
MPZP Płońska Sońska
10
Miejscowe Plany i Studium
2
Dzierzawa_nieruchommosci
1
wso
1
Nieruchomosci_dzierzawa
1

Dział: Baza Rejestrów Urzędowych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarządzenia Prezydenta
297321
Uchwały Rady Miasta
215820
Obwieszczenia Prezydenta
167073
Obwieszczenia inne
30501
Baza Rejestrów Urzędowych
11296
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2016
2216
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2015
1768
Archiwum Uchwał Rady Miasta
1661
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2015
1481
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2016
1433
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2014
1291
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2016
1168
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2015
1136
Archiwum obwieszczeń innych
1038
prawo_miejscowe
2

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze
127606
Nabór pracowników
64405
Wyniki naboru z poprzedniej wersji BIP
7447
Wyniki naboru
2009
Procedury naboru
1197
Wyniki
1

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty w 2021 r.
16380
Finanse
9480
Budżet miasta i sprawozdania
7687
Rok 2017
2254
Rok 2018
1975
Interpretacje podatkowe
1854
Rok 2016
1582
Rok 2019
1539
Rok 2015
1508
Pomoc publiczna
1459
Rok 2020
1213
Obligacje komunalne
613
Rok 2021
312
Opinie Regionalnej Izby Rachunkowej
236

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powyżej 30 tys. euro / 130 tys. zł. netto
180290
Poniżej 30 tys. euro / poniżej 130 tys. zł netto
171501
Zamówienia publiczne
62989
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
24404
Konkursy
12632
Plan postępowań o udzieleniu zamówień
10717
Archiwalne
6483
Dialog Techniczny
6393
Dokończenia przetargów z poprzedniej wersji BIP
2783
Otwarcie ofert ONLINE
2120
Ogólne Postanowienia Umowy (OPU)
781
Dialog techniczny dotyczący zaprojektowania, wykonania i montażu wystawy edukacyjnej pt. „Niezwykłe właściwości cieczy” do Parku Nauki Torus
131
zapytania
2
wyniki_zapytan
2
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
1

Dział: Jednostki organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów
9153
Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych
2230
Spis spółek z udziałem miasta
1975
Ogłoszenia i informacje SJO i spółek
1518
2016
1474
2015
1408
2016
1137
2015
1030
Oświadczenia majątkowe spółek z udziałem miasta
998

Dział: Wybory powszechne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory powszechne
5954
Wybory Samorządowe
3739
Prezydent RP
3564
Wybory do Sejmu i Senatu
2358
Parlament Europejski
1890
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ciechanów
1342
Referendum Ogólnokrajowe
1202
zalacznik
1

Dział: Organizacje pozarządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia konkursów
47794
Dotacje - tryb pozakonkursowy
7329
Wzory dokumentów
4380
Wyniki konkursów
4010
Programy współpracy
3259
Konsultacje programu współpracy
3188
Stypendia dla sportowców
3044
Nagrody i stypendia artystyczne i sportowe
2312
Sprawozdanie z programów współpracy
1838
Archiwum ogłoszeń
1591
Ciechanowska Rada Pożytku Publicznego
1504
Stypendia artystyczne
1468
Archiwum wyników
311
ogloszenia_2016
4
Organizacje pozarządowe
3

Dział: Informacja nieudostępniona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
4522
Udostępnienie informacji publicznej
1373
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
1025
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności
814

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
3027019
Strona główna BIP
2862042
Brak strony
14510
Wyniki wyszukiwania
12483
Poprzednia wersja
7850
Mapa witryny BIP
4815
redakcja_BIP
3259
Statystyka strony
1601
Jak szukać
1468
Jak korzystać z BIP
983
deklaracja_dostepnosci
1

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2236

Dział: Deklaracja dostępności

Podstrona Odwiedziny Ilość
Deklaracja dostępności
696

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1601