BIP

WPP.K3 - zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WPP.K3

Numer

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

1

Edycja

2019-10-03

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Kodeks postępowania administracyjnego - art. 155 i 104.

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Planowania Przestrzennego - Referat Planowania Przestrzennego, ul. Wodna 1, pokój nr 301, 308, 309, 310.
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00,
osoby do kontaktu – pracownicy Referatu,
tel. (23) 674 92 38, -39, -40, -56
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WPP.K3-F1 - w załączeniu.

     Załączniki:

  • zgoda wszystkich stron postępowania na zmianę decyzji we wnioskowanym zakresie;
  • ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora - należy załączyć w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik w imieniu Inwestora;
  • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej - nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego oraz inwestorów zwolnionych na podstawie ustawy o opłacie skarbowej (opłaty dokonuje się w kasie Urzedu Miasta Ciechanów lub na konto bankowe nr: 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001 - BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddziałn w Ciechanowie).
  • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo - należy załączyć w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik w imieniu Inwestora. Nie podlega zwrotowi opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata skarbowa – 10 zł.
Nie dotyczy: inwestycji mieszkaniowych, jednostek budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówkowo w kasie Urzędu Miasta Ciechanów lub bezgotówkowo na konto bankowe Nr: 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001 – BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Ciechanowie).
Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie poxniej niz w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w biurze podawczym Urzędu  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

  • złożyć wniosek w Biurze Podawczym – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Wodna 1,
  • uiścić wymaganą opłatę,
  • odebrać decyzję w Wydziale Planowania Przestrzennego - Referacie Planowania Przestrzennego, ewentualnie na prośbę wnioskodawcy istnieje możliwość wysłania na wskazany adres za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc Zmiana decyzji o warunkach zabudowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
2019-10-03 12:23
Monika Garnowska
55KB

Redakcja strony: WPP.K3 - zmiana decyzji o warunkach zabudowyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 443