BIP

WKS.K1 - wydanie decyzji poświadczającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dotyczy osób nieposiadających ubezpieczen

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WKS.K1

Numer

Wydanie decyzji poświadczającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dotyczy osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego

5

Edycja

2017-09-14

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Art. 54 ust.1 i 7, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.). 

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Miasta Ciechanów, Wydział Kontaktów Społecznych, Plac Jana Pawła II 6,
Bożena Żywiecka – kierownik wydziału, pok. nr 1a, tel. (23) 674 92 80, e-mail: ,
Hlina Baryga – pok. nr 4, tel. (23) 674 92 82; czynne w godzinach pracy urzędu 8.00-16.00.

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie w/w decyzji.
 • dokumenty potwierdzające:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Decyzja może być wydana na wniosek świadczeniobiorcy, świadczeniodawcy (w przypadku świadczenia zdrowotnego udzielonego w trybie nagłym), właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub z urzędu.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Zwolnione z opłaty skarbowej na mocy art.2 ust.1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz.1635 z późn. zm.).

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

30 dni od złożenia kompletu dokumentów.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210. poz 2135 z późn. zm.)

Decyzję wydaje się po:

 • przedłożeniu dokumentów potwierdzających:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego (przeprowadza go pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie),
 • stwierdzeniu spełniania kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • stwierdzenie braku okoliczności, o której mowa w art. 12 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w wyniku przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w punkcie 2.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • złożyć wniosek w Biurze Podawczym – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Wodna 1,
 • odebrać decyzję w Wydziale Kontaktów Spolecznych Urzędu Miasta. Istnieje możliwość wysłania na wskazany adres za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Redakcja strony: WKS.K1 - wydanie decyzji poświadczającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dotyczy osób nieposiadających ubezpieczenRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1119