BIP

M.K6 - wskazanie lokalu zamiennego

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

M.K6

Numer

Wskazanie lokalu zamiennego

9

Edycja

2019-09-10

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa  z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020r. poz. 1740 t.j. ze zm.).

 • Uchwała Nr 85/X/2001 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie zasad wynajmowania i pięcioletniego programu gospodarowania lokalami, wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2001roku, Nr 267, poz. 6651 ze zm.).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ciechanów
Pl. Jana Pawła II 6, pokój nr 24
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. (23) 674 92 32
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Pismo o potrzebie zapewnienia lokalu zamiennego (składa właściciel lub upoważniony zarządca domu).
 • Oświadczenie,składane przez wniosekodawcę pod odpowiedzialnością karną o przysługującym mu tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego,czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym M.K3-F1. Dla skuteczności złożonego ośwaidczenia konieczne jest złożenie w obecności pracownika Urzędu.
 • Załączniki:
  • dokument potwierdzający wypowiedzenie umowy najmu lokalu
  • decyzja o konieczności naprawy lub remontu lokalu, czy budynku (wydaje właściwy organ) lub
  • decyzja o zakazie użytkowania lokalu lub budynku (wydaje właściwy organ).

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Nie pobiera się.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Realizacja następuje w miarę możliwości Gminy Miejskiej Ciechanów oraz zaistniałych potrzeb.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Najem lokalu zamiennego następuje na rzecz osób będącymi najemcami, którzy uzyskali tytuł prawny do zajmowania lokalu przed wprowadzeniem w Gminie Miejskiej Ciechanów szczególnego trybu najmu oraz z najemcami lokali komunalnych, z którymi najem został nawiązany na podstawie decyzji administracyjnych, a także z najemcami, którym wypowiedziana została umowa najmu lokalu na podstawie art.11 ust. 2 pkt. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, opłacającymi w dniu 10 lipca 2001 r., czynsz regulowany.
 • Lokalem zamiennym jest lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony co najmniej, w takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej, jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka wieloosobowego gospodarstwa domowego przypada 10m2 powierzchni łącznej pokoi, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 20 m2 tej powierzchni.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek o najem lokalu komunalnego wraz z wymaganym kompletem dokumentów.
 • Przed przystąpieniem do wypełniania druku Wniosku o najem lokalu M.K5-F1, niezbędne jest zapoznanie się z jego treścią i zawartymi wyjaśnieniami.
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Druk wniosku o najem lokalu komunalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 859
2019-11-08 09:46
Morawski Maciej
269.22KB
pdf Oświadczenie, składane przez wnioskodawcę pod odpowiedzialnością karną o przysługującym mu tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego, czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 603
2019-09-20 12:40
Morawski Maciej
58.94KB

Redakcja strony: M.K6 - wskazanie lokalu zamiennegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1503