BIP

M.K4 - najem lokalu mieszkalnego w ramach tzw. "rozgęszczenia"

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

M.K4

Numer

Najem lokalu mieszkalnego w ramach tzw. "rozgęszczenia"

10

Edycja

2019-09-10

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa  z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz 611 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 t.j. ze zm.)

 • Uchwała Nr 85/X/2001 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie zasad wynajmowania i pięcioletniego programu gospodarowania lokalami, wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2001roku, Nr 267, poz. 6651 ze zm.)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ciechanów
Pl. Jana Pawła II 6, pokój nr 24
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. (23) 674 92 32
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o najem lokalu mieszkalnego w ramach tzw. “rozgęszczenia” – M.K5-F1
 • Oświadczenie, składane przez wnioskodawcę pod odpowiedzialnością karną o przysługującym mu tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego, czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym – M.K3-F1 Dla skuteczności złożonego oświadczenia konieczne jest złożenie w obecności pracownika Urzędu.
 • Załączniki:
  • zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami czynszu (zaświadczenie wydane przez zarządcę),
  • tytuł prawny (decyzja lub umowa na zajmowany dotychczas lokal).

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Bez opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane lub skierowane do rozpatrzenia przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, znacznie dłużej.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Za osoby spełniające warunki do uzyskania pomocy gminy poprzez najem zwolnionego lokalu, nie będącego lokalem samodzielnym lub jego części, w zasobach Gminy Miejskiej Ciechanów uważa się:
  • osoby zamieszkujące w lokalach, gdzie na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania, przypada mniej niż 5m2 powierzchni mieszkalnej,
  • osoby spełniające kryteria materialne, tj. dla osoby samotnej dochód miesięczny max. 200% najniższej emerytury, dla rodziny wieloosobowej dochód miesięczny na jedną osobę max. 120% najniższej emerytury,
 • O najem w ramach tzw. „rozgęszczenia”, może wystąpić najemca zajmujący sąsiedni lokal, gdzie użytkowany jest wspólnie przedpokój.
 • Podstawą do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub jego części, w ramach tzw. „rozgęszczenia”, jest spełnianie przez wnioskodawcę powyższych warunków oraz w ewentualnych przypadkach roszczeń, pozytywna opinia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w tej sprawie.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek wraz z wymaganym kompletem dokumentów.
 • Przed przystąpieniem do wypełniania druku Wniosku o najem lokalu – M.K5-F1 , niezbędne jest zapoznanie się z jego treścią i zawartymi wyjaśnieniami.
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Druk wniosku o najem lokalu komunalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 859
2019-11-08 09:46
Morawski Maciej
269.22KB
pdf Oświadczenie, składane przez wnioskodawcę pod odpowiedzialnością karną o przysługującym mu tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego, czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 637
2019-09-23 09:44
Morawski Maciej
58.94KB

Redakcja strony: M.K4 - najem lokalu mieszkalnego w ramach tzw. "rozgęszczenia"Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1514