BIP

WO.K4 - zaprzestanie wykonywania transportu drogowego taksówką

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WO.K4

Numer

Zaprzestanie wykonywania transportu drogowego taksówką

10

Edycja

2019-01-22

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2096 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz.1044 z późn. zm. ).
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn .zm.).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Organizacyjny - Referat Obsługi Przedsiębiorców, pokój nr 115                                                  
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30
tel. (23) 674 92 53, 674 92 06
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

„Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania transportu drogowego taksówką” – ROP.K4-F1

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłaty nie pobiera się.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 1 miesiąca.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów (odwołanie składa się w Biurze Podawczym ul. Wodna 1 ) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odbiór decyzji o wygaśnięciu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką może nastąpić w jednej z dwóch form: osobiście przez wnioskodawcę w ustalonym terminie lub za pośrednictwem poczty. O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć zawiadomienie wraz z oryginałem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Po rozpatrzeniu zawiadomienia zostanie wydana decyzja o wygaśnięciu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf K04-F1 zaprzestanie prowadzenia TAXI
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
2019-02-13 12:10
Małgorzata Bogusz
271.67KB

Redakcja strony: WO.K4 - zaprzestanie wykonywania transportu drogowego taksówkąRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1102