BIP

WO.K14 - wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczej

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WO.K14

Numer

Wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczej

9

Edycja

2019-01-22

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 06 marca 2008 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 647 z późn. zm.)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Organizacyjny - Referat Obsługi Przedsiębiorców, pokój nr 115                                                  
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30
tel. (23) 674 92 35, (23) 674 92 06
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

  • Wypełniony „Wniosek o wpis  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – ROP.K14-F1 , zgodnie z instrukcją  w załączeniu – ROP.K14-F2
  • Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji; osoby zagraniczne przedkładają dokument tożsamości, paszport oraz dokument potwierdzający ich status w Polsce.
  • Osoba składająca wniosek o wpis powinna znać swoje numery NIP, REGON o ile je posiada i numery rachunku bankowego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz osobistego rachunku bankowego o ile takie posiada.
  • O ile wniosek o wpis jest składany przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa. Pełnomocnicy zgłoszeniu przez przedsiębiorcę do ceidg są zwolnieni z przedkładania pełnomocnictwa.
  • O ile wniosek składany jest drogą pocztową w formie papierowej, podpis przedsiębiorcy musi być potwierdzony przez notariusza.
  • Przedsiębiorca może wyznaczyć zarządcę sukcesyjnego. Do powołania zarządcy  wymagane jest oświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego i zgoda zarządcy na pełnienie tej funkcji w załączeniu ROP. K14-F3
  • Wniosek może być złożony także w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl. O ile wniosek składany jest drogą elektroniczną, wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym epuap.  UWAGA! Przygotowanie wniosku online w trybie anonimowym wymaga wizyty w Urzędzie w ciągu 7 dni od daty sporządzenia wniosku celem weryfikacji tożsamości i przesłania wniosku do ceidg. W każdym przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzedzie.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Wszelkie czynności związane z wpisem do ceidg sa bezpłatne

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Najpóźniej następnego dnia po złożeniu wniosku

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek w formie papierowej lub drogą pocztową.

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf K14-F3 Oświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
2019-02-13 12:32
Małgorzata Bogusz
392.94KB
pdf K14-F2 instrukcja wypełniania wniosku do CEIDG
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
2019-02-13 12:31
Małgorzata Bogusz
461.18KB
pdf K14-F1 wniosek CEIDG-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 338
2019-02-13 12:30
Małgorzata Bogusz
337.84KB

Redakcja strony: WO.K14 - wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2143