BIP

WIMID.K4 - kanalizacja deszczowa - interwencje

Urząd Miasta
Ciechanów
KARTA INFORMACYJNA

WIMID.K4

Numer

Kanalizacja deszczowa - interwencje

3

Edycja

2021-02-11

Data edycji

I. Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990r.- o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r.,  poz. 470 z późn zm.)
3) Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020r.  poz. 310 z późn. zm.),
4) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z późn. zm.),
5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1546 z późn. zm.).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

1) Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej Plac Jana Pawła II 6. Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz.800 do 1600
2) Telefon (23) 674-93-06 lub (23) 674-92-48
3) Adres skrzynki internetowej:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

1) Zgłoszenia wadliwego funkcjonowania kanalizacji deszczowej można dokonać telefonicznie lub pisemnie,
2) W zgłoszeniu należy podać:
· powód złego funkcjonowania kanalizacji deszczowej ( niedrożne kraty deszczowe, przykanaliki lub sieć, brak włazu na studni kanalizacyjnej, brak (części ruchomej) kraty deszczowej, zastoiska wodne, nielegalne włączenie do sieci kanalizacji deszczowej),
· lokalizację źle funkcjonującej kanalizacji deszczowej (nazwa ulicy, adres, orientacyjna odległość od charakterystycznego obiektu)
· termin stwierdzenia nieprawidłowości,
· dane personalne osoby zgłaszającej, tel. kontaktowy.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłaty nie pobiera się.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

W zależności od stopnia trudności sprawy: natychmiast, do 14 dni, do 1 miesiąca, od 1 do 2 miesięcy.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

1) Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej sprawuje nadzór nad prawidłową eksploatacją: sieci kanalizacji deszczowej w ciągach dróg gminnych, w drogach wewnętrznych, będących własnością Gminy Miejskiej Ciechanów oraz innych kolektorów deszczowych, będących własnością Gminy Miejskiej Ciechanów.
2) Złe funkcjonowanie sieci deszczowej w drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych należy zgłaszać do właściwego zarządu dróg:
· drogi krajowe: GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Mławie tel. (23) 654 49 20, (23) 654 62 84,
· drogi wojewódzkie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Ciechanów, tel. (23) 672 35 40, (23) 673 63 32,
· drogi powiatowe: Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie, tel. (23) 672 54 14, (23) 673 78 15, (23) 672 47 47.
3) Sprawy, dotyczące sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej należy kierować do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 81, tel. (23) 672 29 60, pogotowie wod-kan 994.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

1) Zgłosić sprawę telefonicznie lub pisemnie.
· zgłoszenia telefoniczne można kierować bezpośrednio do Wydziału Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej, podania należy składać w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta ul. Wodna 1, pn. –pt. w godz.800 do 1600
2) Odebrać informację o sposobie załatwienia sprawy.

VIII. Ochrona danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat ochrony Pana/Pani danych osobowych, a także przysługujących z tego tytułu praw, znajdzie Pan/Pani na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.umciechanow.pl/samorząd/Ochrona Danych Osobowych).

Redakcja strony: WIMID.K4 - kanalizacja deszczowa - interwencjeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 284