BIP

WIMID.K18 - zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WIMID.K18

Numer

Zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych

3

Edycja

2021-02-11

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.256 )
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz.1439 z późn. zm.),

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej, Plac Jana         Pawła II 6. Pracownicy wydziału pracują od poniedziałku do piątku w godz.800 do 1600
Telefony (23) 674-92-84
Adres skrzynki internetowej:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Zgłoszenia złego stanu nawierzchni drogi (śliska, nieprzejezdna z powodu zasp śnieżnych itp.) należy dokonywać telefoniczne. Powinno ono zawierać:

  • nazwę ulicy, lub dokładne określenie jej odcinka.
  • od jak dawna trwa taki stan rzeczy,
  • imię nazwisko osoby zgłaszającej, kontakt telefoniczny

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłaty nie pobiera się.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Zgłoszenie natychmiast przekazuje się do realizacji firmie prowadzącej zimowe utrzymanie dróg gminnych. Dalsze postępowanie powinno być zgodne z zapisami polecenia wykonania pomiędzy Urzędem Miasta a w/w firmą.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Od 2016 r. prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, powierza się Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

  • Po zgłoszeniu należy oczekiwać na jego wykonanie.
  • Odebrać informację o sposobie załatwienia sprawy.

VIII. Ochrona danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat ochrony Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących z tego tytułu praw, znajdzie Pani/Pan na stronie Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.umciechanów.pl/samorząd/Ochrona_Danych_Osobowych).

Redakcja strony: WIMID.K18 - zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 292