BIP

USC.K18 - wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

USC.K18

Numer

Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego

 

3

Edycja

2021-02-09

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 463 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.256 z późniejszymi zmianami).
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 698).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.1546 z późniejszymi zmianami).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Jana Pawła II 6, pokój 7, 8
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00
tel. (23) 674 92 10, 674 92 34, 674 92 46

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

„Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego”  – USC.K18-F1

Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość
  • prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, w przypadku gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego  24 zł.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

  1. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Ciechanowie) wydanie zaświadczenia następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
  2. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

1. Wnioski w sprawie wydania zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego składane są do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego:

  • w siedzibie USC,
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP

2. Zaświadczenie z rejestru stanu cywilnego może zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
(UWAGA! Posiadanie jedynie profilu zaufanego na platformie ePUAP nie jest wystarczające do otwarcia przesłanego dokumentu).
Żądane zaświadczenie może zostać przesłane elektronicznie za pomocą platformy ePUAP, jednak warunkiem odbioru takiego dokumentu jest posiadanie oprogramowania odczytującego dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 697
2016-08-17 12:20
Tomasz Mielnicki
411.43KB

Redakcja strony: USC.K18 - wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1631