BIP

USC.K10 - ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

USC.K10

Numer

Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego

6

Edycja

2021-02-09

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 463 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz.256 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz.1546 z późniejszymi zmianami).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Jana Pawła II 6, pokój 7, 8
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00
tel. (23) 674 92 10, 674 92 34, 674 92 46

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

"Wniosek o rejestrację/odtworzenie aktu stanu cywilnego"

 • Urodzenie – USC.K10-F1 
 • Małżeństwo – USC.K10-F2 
 • Zgon – USC.K10-F3 
 • Oświadczenie o wyborze nazwisk – USC.K9-F4 
 • Pełnomocnictwo – USC.K9-F5 

Załączniki:

 • dokument stwierdzający dane zdarzenie, jeżeli wydany jest w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe,
 • zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg,
 • posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie,
 • zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy – w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju.
 • w sytuacji odtwarzania treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, a jest brak oświadczenia małżonków w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, oświadczenia takie małżonkowie mogą złożyć w składanym wniosku, albo w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał odtworzenia. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
 • dowód osobisty w przypadku rejestracji/odtworzenia aktu zgonu.

Do wglądu:

 • dokument stwierdzający tożsamość

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po dokonaniu rejestracji/odtworzenia aktu stanu cywilnego – 39 zł.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 1. Wniosek o rejestrację zdarzenia do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego może złożyć osoba, której zdarzenie dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy, inna osoba, która wykaże interes prawny w rejestracji zdarzenia lub interes faktyczny w rejestracji zgonu.
 2. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.
 3. Wniosek o odtworzenie treści polskiego jak i zagranicznego dokumentu stanu cywilnego może złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy, lub inna osoba ze względu na interes prawny, lub osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon.
 4. Wniosek w sprawie odtworzenia treści zagranicznego aktu stanu cywilnego rozpatruje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego podanie zostało złożone. Wniosek dotyczący odtworzenia polskiego aktu stanu cywilnego rozpatruje kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego lub jest właściwy do przechowywania księgi, w której akt był sporządzony.
 5. W sytuacji odtwarzania treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, a jest brak oświadczenia małżonków w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, oświadczenia takie małżonkowie mogą złożyć w składanym wniosku, albo w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał odtworzenia. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
 6. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf USC.K9-F5 - Pełnomocnictwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 947
2016-02-19 11:20
Tomasz Mielnicki
365.91KB
pdf USC.K10-F3 - Zgon
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 946
2016-02-19 15:00
Tomasz Mielnicki
220.64KB
pdf USC.K10-F2 - Małżeństwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 878
2016-02-19 15:00
Tomasz Mielnicki
238.2KB
pdf USC.K10-F1 - Urodzenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1027
2016-02-19 15:00
Tomasz Mielnicki
228.05KB
pdf USC.K9-F4 - Oświadczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1005
2016-02-19 11:20
Tomasz Mielnicki
259.6KB

Redakcja strony: USC.K10 - ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1367