BIP

SM.K2 - należności przysługujące świadkowi wezwanemu przez organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

SM.K2

Numer

Należności przysługujące świadkowi wezwanemu przez organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia

5

Edycja

2021-03-31

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • art. 618 a-e, art. 618k-l Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (t.j. U. z 2021 r. poz. 534);
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U.
  z 2013 r. poz. 167);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. nr 27 poz. 271 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 1997 nr 2 poz. 14 z późn. zm.).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Straż Miejska Urząd Miasta Ciechanów, plac Jana Pawła II 7, pom. nr 1 (parter), telefon (23) 674 93 22 lub (23) 674 92 55, w godzinach: 08:00 – 16:00.

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • wniosek o zwrot należności przysługujących świadkowi wezwanemu przez organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia – wzór wniosku K2-F1;
 • załączniki (odpowiednio do sytuacji sprawy).

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Zwolnione z opłaty skarbowej.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Niezwłocznie po złożeniu wniosku.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Wniosek o przyznanie należności składa się w terminie zawitym 3 dni od zakończenia czynności z udziałem osoby uprawnionej do tych należności.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Wniosek o przyznanie należności składa się:

 • ustnie do protokołu;
 • na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1,
  06-400 Ciechanów;
 • pocztą na adres: Urzędu Miasta Ciechanów, plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf ZAŚWIADCZENIE dla celów wypłaty utraconego zarobku w związku ze stawiennictwem w charakterze świadka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1350
2018-04-10 11:04
Tomasz Mielnicki
327.86KB
pdf SM.K2-F1 WNIOSEK o zwrot należności przysługujących świadkowi wezwanemu przez organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 346
2018-04-10 11:03
Tomasz Mielnicki
410.7KB

Redakcja strony: SM.K2 - należności przysługujące świadkowi wezwanemu przez organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczeniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 846