BIP

SM.K5 - przeglądanie akt i sporządzanie kopii dokumentów

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

SM.K5

Numer

Przeglądanie akt i sporządzanie kopii dokumentów

1

Edycja

2021-03-08

Data edycji

 

I. Podstawa prawna:

 • art. 38 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 729 z późn. zmn.);
 • art. 156 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 30 z późn. zmn.);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1566).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże:

 • Straż Miejska, Urząd Miasta Ciechanów, plac Jana Pawła II 7, pom. nr 1 lub nr 8,

  tel. (23) 674 93 22 wewn. 322 lub (23) 674 92 55 wewn. 255, w godzinach: 08:00 – 16:00.

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć:

 • Wniosek – wzór wniosku SM.K5-F1.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy:

 • § 2. Za wydanie kopii dokumentów z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za każdą stronę kopii. W przypadku wydania kopii na informatycznym nośniku danych opłatę tę powiększa się o 6 zł za każdy wydany nośnik.
 • § 3. Za wydanie kopii dokumentów elektronicznych na informatycznym nośniku danych pobiera się opłatę w wysokości 6 zł za każdy wydany nośnik.
 • § 4. Za wydanie uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 6 zł za każdą stronę uwierzytelnionego odpisu.

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ciechanów: 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Niezwłocznie po złożeniu wniosku.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć:

 • Wgląd do akt sprawy, wykonanie fotokopii, sporządzenie odpisu lub kopii samodzielnie jest bezpłatne.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Wniosek składa się w Straży Miejskiej lub:

 • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów;
 • pocztą na adres: Urzędu Miasta Ciechanów, plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf SM.K5.F1 - wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
2021-03-26 13:20
Mateusz Fila
365.14KB

Redakcja strony: SM.K5 - przeglądanie akt i sporządzanie kopii dokumentówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 51