BIP

WPO.K10 - opłata od posiadania psów - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WPO.K10

Numer

Opłata od posiadania psów.
Wnioski w sprawie ulg /umorzeń, odroczeń, rat/

2

Edycja

08.12.2020 r.

Data edycji

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Podatków i Opłat, pokój nr 14
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. (23) 672 32 41 do 44 wew. 220, 225, 226, 228 lub (23) 674 92 20, 674 92 25, 674 92 26, 674 92 28
e-mail: lub 

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

  • Wniosek o odroczenie terminu płatności opłaty / zapłaty zaległej opłaty wraz z odsetkami - w załączeniu.
  • Wniosek o umorzenie zaległej opłaty / odsetek - w załączeniu.
  • Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty opłaty / zapłaty zaległej opłaty wraz z odsetkami - w załączeniu.

Wniosek zależy od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać.

We wniosku należy podać szczegółowy opis okoliczności powstania zaległości.

Załączniki:

  • Oświadczenie o stanie majątkowym zobowiązanego - w załączeniu,
  • Zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym lub odcinki emerytur lub rent – kserokopie.
  • Inny materiał dowodowy umożliwiający organowi podatkowemu ustalenie sytuacji finansowej wnioskodawcy i potwierdzenie istnienia przesłanek do zastosowania ulgi.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Nie pobiera się opłaty.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

W terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

VI. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek z załącznikami.

VII. Co jeszcze muszę wiedzieć?

  1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (Ustawa – Ordynacja podatkowa).
  2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Podatków i Opłat.
  3. Po rozpatrzeniu wniosku - decyzja zostanie przesłana na adres podatnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf WPO.K10-F3 - wniosek o rozłożenie na raty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 681
2020-06-25 14:45
Justyna Gostkowska
193.42KB
pdf WPO.K10-F2 - wniosek o umorzenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 657
2020-06-25 14:45
Justyna Gostkowska
186.05KB
pdf WPO.K10-F1 - wniosek o odroczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 629
2020-06-25 14:45
Justyna Gostkowska
186.67KB
pdf WPO - oświadczenie o stanie majątkowym - ulgi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1326
2020-06-25 14:36
Justyna Gostkowska
192.12KB

Redakcja strony: WPO.K10 - opłata od posiadania psów - ulgi, umorzenia, odroczenia, ratyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1647