BIP

WPO.K3 - podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WPO.K3

Numer

Podatek leśny od osób fizycznych. Zgłoszenie powstania obowiązku podatkowego lub zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku.

2

Edycja

08.10.2020r.

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.);
  • Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z  2020 r. poz. 1325 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1106).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Podatków i Opłat, pokój nr 11
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
telefon kontaktowy - (023) 672  32  41 do 44 wew. 225, 226, 228,  lub (023) 674 92 25, (023) 674 92 26, (023) 674 92 28

e-mail: 

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

  • Wypełniony formularz IL-1 Informacja o lasach wraz z załącznikiem ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3
  • Akt notarialny lub umowa kupna – sprzedaży lub umowa dzierżawy

W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał przed dniem 01.07.2019 roku należy złożyć informację na formularzu zgodnym z Uchwałą nr 306/XXIV/2016 z dnia 27 października 2016 roku.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Nie pobiera się opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

W terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

  1. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatnik zobowiązany jest skorygować informację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  2. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy,
  3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Podatków i Opłat,
  4. Po zakończeniu postępowania podatkowego decyzja zostanie przesłana na adres podatnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć odpowiedni formularz informacji w formie papierowej lub przesłać z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf WPO.K3-IL-1 - Informacja o lasach - obowiązuje od 01.07.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
2019-07-02 12:25
Justyna Gostkowska
1.07MB
pdf WPO.K3-ZIL-1 - Załącznik do informacji o lasach - obowiązuje od 01.07.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
2019-07-02 12:25
Justyna Gostkowska
32.29KB
pdf WPO.K3-ZIL-2 - Załącznik do informacji o lasach - obowiązuje od 01.07.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
2019-07-02 12:24
Justyna Gostkowska
32.17KB
pdf WPO.K3-ZIL-3 - Załącznik do informacji o lasach - obowiązuje od 01.07.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
2019-07-02 12:24
Justyna Gostkowska
32.16KB

Redakcja strony: WPO.K3 - podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenieRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1360