BIP

Ogłoszenia wydziałów

Znaleziono 14 wiadomości.

Konkurs na "KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W CIECHANOWIE"

Data publikacji:
2020-08-31
Ważne do:

Konkurs na "KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W CIECHANOWIE"

Informacja - Gminy Miejskiej Ciechanów o zamiarze rozpoczęcia przebudowy ulic (dróg) oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Data publikacji:
2020-01-10
Ważne do:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Rycerskiej i Zagłoby w Ciechanowie.

Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej

Data publikacji:
2019-06-13
Ważne do:

Wybory do Rad Powiatowych MIR.

Otwarty konkurs na najładniejszą posesję w 2019

Data publikacji:
2019-05-23
Ważne do:
2019-07-31 15:31:00

Otwarty konkurs na najładniejszą posesję w 2019

Informacja - Gminy Miejskiej Ciechanów o zamiarze rozpoczęcia przebudowy ulic (dróg) oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Data publikacji:
2018-11-30
Ważne do:

„Przebudowa ulicy Granicznej na odcinku od ulicy Płockiej do ulicy Widnej oraz ulicy Widnej na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Przytorowej”.

Informacja Gminy Miejskiej Ciechanów o zamiarze rozpoczęcia przebudowy ulic (dróg) oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Data publikacji:
2018-08-13
Ważne do:
2018-10-08 15:43:00

1. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: Marii Curie-Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej”. 2. „Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych ul. Ludowej, ul. Spacerowej, ul. Wędkarskiej, ul. Wrzosowej, ul. Kruczej w Ciechanowie”. 3. ,,Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych: ul. Dygasińskiego, ul. Bartołda, ul. Andersena, ul. Opinogórskiej w Ciechanowie”.

Otwarty konkurs na najładniejszą posesję w tym z roślinnością przyjazną pszczołom w 2018

Data publikacji:
2018-05-02
Ważne do:
2018-07-31 15:47:00

Otwarty konkurs na najładniejszą posesję w tym z roślinnością przyjazną pszczołom w 2018

Ogłoszenie nr 1/PSZ/2017 o otwartym naborze Partnera

Data publikacji:
2017-05-31
Ważne do:
2017-06-21 08:27:00

Gmina Miejska Ciechanów, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217.), ogłasza otwarty nabór na Partnera krajowego spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu...

Drukuj Liczba odwiedzin: 13071