BIP

Obowiązujące - wykaz

UWAGA!
Plany zagospodarowania przestrzennego sprzed 2014 roku dostępne są w archiwalnej wersji serwisu BIP pod adresem:
http://www.starybip.umciechanow.pl/portal-id=1836421.htm

 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Batalionów Chłopskich II"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Zespół Garaży os. Powstańców Wielkopolskich"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Wiejska"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Trzy obszary - ul. Komunalna, ul. M.Kolbe, ul.Wesoła"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Trakt Rzeczkowska"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Teren pomiędzy os. Jeziorko i 40-lecia"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Szwanke"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Szczurzynek"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Różyckiego - Płocka"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Przasnyska"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Przasnyska II"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Płońska"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Płocka"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Parkowa"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Orylska"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Mławska"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Malinowa"

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Krubin II"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Kolonijna"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Kącka"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Kargoszyńska"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Jeziorko II"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Dzielnica Przemysłowa II"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Dolina Łydyni"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Część terenu położonego przy ulicy Sienkiewicza"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Bogusławskiego"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Batalionów Chłopskich II"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Ściegiennego Strażacka"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Sady Gostkowskie II"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Powstańców Wielkopolskich"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Płońska Sońska"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Karola Szwanke"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Graniczna"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Batalionów Chłopskich I"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Sady Gostkowskie III"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Łydynia"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Krubin II"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Gostkowska"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Dzielnica Bloki"

Redakcja strony: Obowiązujące - wykazRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 39482