BIP

Nieodpłatna pomoc prawna

Urząd Miasta Ciechanów
Plac Jana Pawła II 6
nowa część ratusza, pokój nr 23
tel. 23 674 92 79

Adwokat – Łukasz Majewski
Radca prawny – Dorota Żbikowska

Harmonogram dyżurów:

  • poniedziałek - 8.00-12.00
  • wtorek - 12.00-16.00
  • środa - 12.00-16.00
  • czwartek - 14.00-18.00
  • piątek - 14.00-18.00

Ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje od początku 2016 roku. Taki punkt został uruchomiony w ciechanowskim ratuszu w porozumieniu ze starostwem.

Bezpłatna pomoc prawna dostępna jest od poniedziałku do piątku, cztery godziny dziennie. Może z niej korzystać młodzież do 26 roku życia, osoby które ukończyły 65 lat, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, posiadacze Karty Dużej Rodziny, kombatanci, weterani oraz zagrożeni bądź poszkodowani katastrofą naturalną czy klęską żywiołową. 

Pomoc prawna udzielana jest przez adwokata lub radcę prawnego. Polega na informowaniu o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach oraz obowiązkach, wskazaniu sposobu rozwiązania problemu, pomocy w sporządzeniu projektów pism w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym), pism o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego bądź rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Zakres, w którym można  uzyskać wsparcie to przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawo pracy, cywilne, karne, administracyjne, ubezpieczeń społecznych, rodzinne, podatkowe (z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Redakcja strony: Nieodpłatna pomoc prawnaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1863