BIP

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ciechanów został przyjęty Uchwałą Nr 195/XVII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 lutego 2016 r. Miasto na jego opracowanie pozyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach realizacji  zadania pn. ,,Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechanów”. Całkowity koszt zadania to 19.450,00 zł,  z czego 14.587,50 zł stanowiła kwota dofinansowania. Przed przystąpieniem do opracowania dokumentu przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorców. Pozyskano niezbędne dane od wszystkich interesariuszy.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ciechanów to kluczowy dokument określający kierunki działań skoncentrowanych na uzyskaniu efektu ekologicznego przez redukcję zanieczyszczeń do powietrza, w połączeniu z efektywnością kosztową planowanych inwestycji. Jest on dokumentem niezbędnym do ubiegania się o dofinansowanie ze środków europejskich ujętych w nim inwestycji wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Cele szczegółowe Planu:

  • Promowanie gospodarki niskoemisyjnej,
  • Efektywne gospodarowanie energią,
  • Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • Redukcja gazowych i pyłowych zanieczyszczeń do powietrza,
  • Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta.

Miasto Ciechanów jak wiele innych miast w Polsce stoi przed wieloma wyzwaniami zarówno społecznymi, gospodarczymi, jak i środowiskowymi. Od działań podjętych obecnie będzie zależał kształt wszystkich eksploatowanych systemów miejskich.

W  2018  roku  przystąpiono  do  aktualizacji  PGN  w  zakresie  dotyczącym wydłużenia okresu obowiązywania dokumentu, szerszego uwzględnienia problematyki transportu 
i  komunikacji,  uaktualnienia  wybranych  zadań  oraz  istniejących  form i  programów  dofinansowujących możliwe  działania  w  dziedzinie  gospodarki niskoemisyjnej.
Dokument został przyjęty Uchwałą Nr 47/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31.01.2019 r.

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Ciechanów - 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
2021-02-10 09:45
Mateusz Fila
6.53MB
pdf Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 496
2019-02-11 13:41
Paweł Żochowski
7.05MB

Redakcja strony: Plan Gospodarki NiskoemisyjnejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1273