W związku z pracami w zakresie dostosowania BIP do USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, powierzonymi opiekunowi technicznemu IntraCOM.pl S.C., mogą występować przerwy techniczne w dostępności zawartości. Przepraszamy za utrudnienia.
 • Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Wydział Mieszkaniowy

Dane kontaktowe

adres: Pl. Jana Pawła II 6, pokoje 24-26
email: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Zakres działania

Realizacja zadań w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, a w szczególności prowadzenie spraw dotyczących:

 • zawierania i rozwiązywania umów najmu lokali mieszkalnych,
 • zamiany mieszkań lub podnajmu,
 • samowolnego zajęcia lokali mieszkalnych,
 • wykwaterowań i przekwaterowań z budynków przeznaczonych do rozbiórki i lokali niemieszkalnych,
 • realizacji sądowych wyroków eksmisyjnych,
 • przejmowania zakładowych budynków mieszkalnych i innych, które wejdą do zasobów mieszkaniowych gminy,
 • usamodzielnienia lokali mieszkalnych oraz adaptacji na cele mieszkalne innych pomieszczeń, np. strychowych, we współpracy i uzgodnieniu z merytorycznymi wydziałami Urzędu Miasta,
 • czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, podejmowanych przez współwłaściciela, na majątku nieruchomości wspólnot mieszkaniowych, stanowiących współwłasność gminy,
 • wymiaru czynszu oraz kaucji mieszkaniowych,
 • umarzania odsetek od spłaconych zaległych podstawowych należności, z tytułu opłat czynszowych i opłat za świadczenia związane z eksploatacją zajmowanych lokali mieszkalnych,
 • skarg i wniosków mieszkańców na czynności zarządcy zasobów, w zakresie eksploatacji i utrzymania stanu technicznego budynków mieszkalnych, wynikające z wykonywania zawartej umowy o administrowanie i zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi,
 • formułowania wniosków w sprawach spornych, związanych z lokalami zasiedlonymi na podstawie decyzji administracyjnych lub nakazu.

Współpraca z zarządcą mienia komunalnego w zakresie:

 • eksploatacji i utrzymania stanu technicznego budynków mieszkalnych,
 • wymiaru czynszu wraz z analizą kosztów,
 • prowadzenia spraw wspólnot mieszkaniowych na nieruchomościach, w których Gmina jest współwłaścicielem,
 • merytorycznego kwalifikowania kosztów zarządzania i administrowania zasobami mieszkaniowymi, komunalnymi i zleconymi do zarządzania na podstawie decyzji oraz postanowień organów i urzędów.

 

 • Współudział przy podejmowaniu prac inwestycyjnych związanych z komunalnym budownictwem mieszkaniowym.
 • Inicjowanie zadań z zakresu remontów i inwestycji mieszkaniowych.
 • Współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową w zakresie oceny warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o mieszkania komunalne oraz obsługa techniczna Komisji.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych.
 • Podejmowanie działań celem zabezpieczenia kwater dla ludności poszkodowanej w przypadku zdarzeń losowych, sytuacji kryzysowych i ewakuacji doraźnej.
 • Prowadzenie rejestrów:
  • wniosków o wynajem lokali mieszkalnych i socjalnych,
  • wniosków o zamianę lokalu,
  • wydanych pełnomocnictw, upoważniających TBS Sp. z o. o. w Ciechanowie do zawarcia umów najmu komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych,
  • wyroków sądowych o eksmisjach,
  • wydawanych decyzji w sprawach o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego Gminy Miejskiej (zasobów mieszkaniowych komunalnych i socjalnych) w ujęciu ilościowym.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-22 10:40
Aktualizacja publikacji
Paweł Żochowski 2016-08-04 08:46
Wytworzenie publikacji
Gmina Miejska Ciechanów 2016-08-04 08:46
Zatwierdzenie
Gmina Miejska Ciechanów 2016-08-04 08:46
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry